Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Finska skolor har inte vaknat upp till modersmålsinriktad svenska" - en möjlighet för tvåspråkiga familjer

Från 2018
Uppdaterad 09.01.2018 13:10.
5A i Seminarieskolan
Bildtext Verkligheten är flerspråkig idag, det gäller att se svenskan ur ett bredare perspektiv, säger professor.
Bild: YLE/Lucas Dahlström

Skulle du välja finsk skola för ditt barn om den erbjöd modersmålsinriktad, stark svenskundervisning? Läroplanen finns men få finska skolor utnyttjar möjligheten. I takt med att skolnätet blir glesare kan en sådan skola te sig lockande för tvåspråkiga familjer, som ändå oftast väljer svensk skola i dag, trots långa avstånd.

Professor Siv Björklund vet att det är få finska skolor som nappat på det här. Då hon handledde en avhandling pro gradu vid Uleåborgs universitet 2013 var de tre till antalet, två i Österbotten och en i Raseborg, med modersmålsinriktad svenska i skolan.

Siv Björklund, professor i svenskt språkbad på Vasa universitet.
Bildtext Siv Björklund är professor i språkbad i Vasa.
Bild: YLE/Mira Myllyniemi

Frågan om tvåspråkighet väcker stark debatt vilken vinkel man än väljer. Yle Nyheter rapporterade om den så kallade taxellska paradoxen, som Christoffer Taxell lanserade för över 30 år sedan.

Han anser att den är gångbar än i dag. Kommentarsfältet blommar under artikeln.

Sedan diskuterade vi gångbarheten i paradoxen i dag med Siv Björklund och Lotta Backlund. De var öppna för olika former av lösningar med undervisning på både svenska och finska.

Även den artikeln väckte en debattstorm.

Diskussionen kring olika språklösningar ledde till uppföljning i Karleby. Vinkeln tvåspråkiga skolor får ett skarpt nej här.

Svenska används mera för att kompensera att det är ett minoritetsspråk utanför skolan

professor Siv Björklund

I en kort kommentar till rektorerna i Karleby säger Björklund att man inte diskuterat närmare kring vad en tvåspråkig skola skulle kunna innebära i framtiden.

- Vad kunde man åstadkomma med nya sätt att tillämpa pedagogik på två språk, frågar hon. Det skulle vara förnuftigt att fundera på ett tvåvägsspråkbad i skolan, där det finns finska och svenska elever i samma klass.

- Undervisningsspråken finska och svenska kunde användas så att svenska används mera för att kompensera att det är ett minoritetsspråk utanför skolan, föreslår hon vidare.

Språkbadsprofessor: En outnyttjad nisch

Professor Siv Björklund avundas inte dagens tvåspråkiga unga familjer.

- Det är inte lätt att välja skola för sina barn. Antingen är finskan eller svenskan för lätt för dem - oberoende hur man väljer.

Mofi-finskan kan kännas alltför lätt, medan svenskan i finska skolor (förkortat äiru eller äidinkielenomaisen ruotsin kielen opetus) ofta börjar från noll.

- Man vill ju som förälder få fram det bästa för sina barn.

Björklund säger att modersmålsinriktad svenska i finska skolor är en outnyttjad nisch, eftersom bara några skolor nappat på den möjligheten.

Fyra barn står lutade över bord och använder pekplattor.
Bildtext Avståndet till skolan är också en viktig faktor när barnen börjar skolan. Hur nära finns den svenska skolan?
Bild: Lev Dolgachov

- Det finns en läroplan för modersmålsinriktad svenska i finska skolor, men få skolor för att inte tala om föräldrar känner till den eller förstår att fråga efter den. Därför kommer den inte i användning.

Varför är det så?

- Det kan handla om att det inte finns tillräckligt många föräldrar som kräver detta och att det därför inte går att genomföra, säger Björklund.

Men det kan finnas en annan orsak.

- De finska skolorna behöver inte bekymra sig över elevtillströmning så därför behöver de inte fundera över det här med svenskan.

- Man har också fått upp ögonen för allt fler språk i skolorna och därför har kanske frågan om modersmålsinriktad svenska glömts bort i finska skolor.

I dag är världen flerspråkig

professor Siv Björklund

Björklund anser också att en modersmålsinriktad svenska i finska skolor kunde göra svenskan till en del av en bredare språkpalett. Debatten kring tvåspråkighet blir lätt polariserad, när det handlar om enbart svenska och finska.

- Vi borde mer tänka på hur omvärlden ser ut, för 30 år sedan var det i huvudsak finska och svenska som gällde.

I dag är världen flerspråkig. Svenskan borde bli ett gångbart språk bland många andra språk eleverna har i skolan i dag.

- Här kunde en modersmålsinriktad svenska i finska skolor utgöra en möjlighet, i stället för traditionell undervisning som börjar från noll.

- De tvåspråkiga barnen har två levande språk hemifrån. Det är viktigt att komma ihåg, summerar Björklund.

Spirande intresse

Det finns initiativ på kommunal nivå för modersmålsinriktad svenska i finska skolor.

Ett exempel är Borgå, där ett initiativ i frågan togs av flera socialdemokratiska fullmäktigeledamöter. Första undertecknare är Anette Karlsson, som även arbetar som politisk medarbetare för SDP i riksdagen.

Känner du till liknande initiativ i din kommun? Tipsa oss gärna i kommentarsfältet!

Fjärdeklassister som läser modersmålsinriktad svenska.

Modersmålsinriktad svenska succé i Jakobstadsskola

Eleverna nöjda då de faktiskt lär sig svenska språket.

Diskussion om artikeln