Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Människorna i den yttersta marginalen – tusentals papperslösa lever ett liv i skuggorna

Från 2018
Uppdaterad 12.02.2018 13:37.

Människorna i den yttersta marginalen

Tusentals papperslösa lever ett liv i skuggorna

År 2015 anlände över 32 000 asylsökande till Finland.

Bland dem fanns irakiska Qusai, Wasan och den då ett år gamla Rayan. De trodde att de hittat tryggheten. Men deras hopp om ett nytt liv skulle, likt tusentals andras, grusas under de tre år som gått sedan dess.

Då familjen fick sitt andra negativa asylbeslut i september dröjde det inte länge innan de blev utkörda från flyktingförläggningen.

Efter det gömde de sig i olika bostäder runtom i södra Finland. Men sedan tog pengarna slut. Nu bor de på en nödinkvartering, som bara erbjuder det mest nödvändiga.

Rayans familj är inte den enda som stannat som papperslösa i Finland.

Sedan hösten 2016 har flyktingförläggningarna avbrutit mottagningstjänsterna för över 800 personer, nästan 100 av dem minderåriga barn.

Flera av dem har vägrat åka hem. Bland dem finns också nioåriga Malak och hennes familj, som säger att ett liv som papperslös är bättre än osäkerheten i Irak.

Människor som stannar som papperslösa trotsar Finlands officiella linje. För det uttalade målet är att alla som fått avslag på sin asylansökan ska återvända hem, allra helst frivilligt.

Malak, papperslös

Jag önskar att vi får uppehållstillstånd och att jag får ett eget rum

― Malak

Papperslösheten är, enligt flyktingjurister och människorättsorganisationer, en direkt följd av medvetna politiska beslut som gjorts sedan 2015.

Statistik om ökningen från 13 till 77 procent negativa asylbeslut för irakier mellan 2015 och 2016

Det officiella Finland har levt med förhoppningen om att alla de som får ett negativt svar nöjer sig med det och att de därefter frivilligt återvänder hem.

Paula Risikko

Vi vill inte att någon stannar kvar som papperslös, och uttryckligen som olagligt papperslös

― Paula Risikko, tidigare inrikesminister

Förhoppningen har kommit på skam.

Av alla dem som fått negativa svar har en stor del överklagat sitt beslut. Över 8 300 personer väntar fortfarande på ett andra svar.

Många som har fått sina negativa beslut vägrar återvända till sitt hemland. De säger att Finland inte förstått att de är hotade när beslutet har tagits. För dem kan ett osäkert liv som papperslös framstå som det bästa av två dåliga alternativ.

Men att ha ett verkställbart negativt beslut betyder också att leva i en ständig rädsla för att bli hittad, och utvisad.

De som vägrar återvända frivilligt utvisas med tvång, många gånger med poliseskort.

I takt med att fler får sina besked så växer också utvisningskön.

Statistik om ökningen av personer i polisens utvisningskö 2014 - 2017 från 300 till 1700

De som gömmer sig lever ett svårt liv.

För dem som inte har en plats att bo erbjuder olika nödinvarteringar åtminstone en varm plats till natten. Då får de i alla fall ligga ner mellan klockan 21 och sju på morgonen.

Några täcken finns det inte, däremot en bit kvällsmat innan lamporna släcks.

Men vem är de papperslösa?

En del kanske är människor som kunde, men inte vill, åka hem.
Men många är människor som aldrig fått sin sak prövad, säger flyktingjurister.

marjaana laine

Bland de papperslösa finns också människor vars behov av internationellt skydd inte har utretts ordentligt. Där har staten försummat sina förpliktelser

― Marjaana Laine, ledande jurist, Flyktingrådgivningen

Flyktingjuristerna är inte ensamma i sin kritik. Människorättsexperter från olika organisationer har de senaste åren påtalat att alla de lagändringar som har gjorts, och den skärpta asylpolitiken som utvecklats parallellt med dem, har varit så omvälvande att de asylsökandes rättsskydd har äventyrats.

De har också sagt att Finland inte till fullo uppfyller sina internationella åtaganden då man till exempel låter barnfamiljer bli papperslösa eller utvisar människor till länder utan en hållbar bedömning på vilka omständigheter de återvänder till.

Kritiken har hittills inte fått gehör.

Finland följer EU:s linje. Vi kan inte vara attraktivare än andra, har det sagts. Och har Finland bedömt att en person, eller familj, inte har behov av internationellt skydd - då borde de godkänna beslutet och förstå att frivilligt resa hem.

Sedan 2015 har 6 200 personer försvunnit från asylsystemet.

Polisen vet att ungefär hälften av dem har begett sig ut i Europa, en majoritet till Tyskland. Var de andra finns vet man inte. En del kan ha åkt hem på egen hand, andra har stannat som papperslösa i Finland, eller andra EU-länder.

Qusai, Wasan och Rayan har än så länge stannat i Finland. För något annat alternativ har de inte, säger de. En så kallad frivillig återresa kommer de aldrig att gå med på.

Qusai, papperslös

Polisen erbjöd oss pengar, men det är frågan om våra liv. Jag sade att inga pengar i världen får oss att återvända frivilligt. Jag återvänder endast som död, ni kan döda mig och skicka mig tillbaka

― Qusai

Video- och grafisk bearbetning: Martin Huldin och Miro Johansson. Filmmaterial: Tuomas Stedt