Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Snart införs obligatorisk vaccination för vårdpersonal - vaccinationsvägrare kan få sparken

Från 2018
Uppdaterad 05.01.2018 15:06.
vaccin
Bild: EPA

Från och med mars blir det obligatoriskt med vaccinationer för vårdpersonal som arbetar med personer i högriskgrupper. En infektionsläkare på Barnkliniken säger att influensavaccin är nödvändigt då man arbetar med sjuka barn.

I Göteborg i Sverige härjar en mässlingsepidemi. I veckan kom nyheten om att en i personalen på Östra sjukhuset vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset smittats av mässling och därefter vistats på förlossningsavdelningen.

Personen som insjuknade var inte vaccinerad, enligt uppgifter i svenska medier. För att minska risken för att de sammanlagt 63 nyfödda barnen på förlossningsavdelningen och neonatalavdelningen ska insjukna i mässling har de nyfödda erbjudits antikroppar.

Kunde samma sak hända i Finland? Sannolikheten är mycket liten. Det säger infektionsläkare Eeva Salo vid Barnkliniken i Helsingfors.

– I Finland har vi en hög vaccinationsgrad, speciellt inom vårdbranschen. Skulle det hända här är det mer sannolikt att smittobäraren är en förälder än någon ur personalen.

Korridor på barnkliniken i Helsingfors.
Bild: Yle / Petter Blomqvist

Salo påpekar att spädbarn under de första månaderna är skyddade av antikroppar som de får från sin mamma.

Det förutsätter dock att mamman är skyddad från smittan, antingen genom vaccination eller genom att själv ha varit sjuk och utvecklat antikroppar.

Obligatoriskt med vaccination från och med mars

I mars 2017 trädde en ny smittskyddslag i kraft i Finland. Och från och med mars 2018 stipulerar lagen också att vårdpersonal ska vara vaccinerad.

Vaccinationskravet gäller personal som arbetar med eller i närheten av patienter som tillhör en högriskgrupp.

Till dessa hör bland annat spädbarn under 1 år och personer över 65 år. Dessutom kan patienter som har olika typer av sjukdomar höra till en högriskgrupp.

Vårdpersonalen måste ha skydd mot vattkoppor och mässling, antingen genom genomgången sjukdom eller vaccin. Personer som arbetar med spädbarn ska därtill vara vaccinerade mot kikhosta.

Dessutom kräver den nya lagen att vårdpersonalen ska ta influensavaccin. Kravet gäller också studerande som deltar i praktik inom vårdbranschen.

Vi rekommenderar att våra medlemmar tar de vaccin som arbetsgivaren erbjuder

― Vårdsfacket Tehy

Vårdfacket Tehy rekommenderar sina medlemmar att ta del av de vaccinationer som arbetsgivaren erbjuder. Facket anser ändå att lagen lämnar för mycket utrymme för tolkning.

– Lagtexten gör det svårt för personer som är överkänsliga och inte kan bli vaccinerade på grund av sin egen hälsa, säger Anna Kukka, arbetsmiljösakkunnig på Tehy.

I lagtexten står det att personer som har bristfälligt vaccinationsskydd bara av särskilda skäl får arbeta på platser där personer ur en högriskgrupp vårdas.

– Arbetstagarens egna hälsa borde klassas som ett särskilt skäl, säger Kukka.

Om en arbetstagare vägrar låta sig vaccineras kan det vara ett skäl för uppsägning om det inte går att hitta en arbetsuppgift där det inte krävs vaccinskydd, enligt Tehy.

Läget bättre i Finland än i många andra länder

Ulpu Elonsalo, vaccinationssakkunnig vid Institutet för hälsa och välfärd säger att situationen i Finland är annorlunda än på många andra ställen i Europa.

– I Finland har MPR-vaccinet (kombinationsvaccin mot mässling, röda hund och påssjuka, red. anmärkning) varit en del av vaccinationsprogrammet sedan 1982, och i allmänhet är finländarna väl skyddade. Dessutom har det länge funnits möjlighet att få vaccinationer via företagshälsovård, både inom den privata och den offentliga sektorn.

Enligt Elonsalo är det en fördel för vårdpersonalen att låta sig vaccineras.

– Det är inte bara ett skydd för patienterna utan också för en själv, säger Elonsalo.

Infektionsläkare Eeva Salo tycker att det är bra att ett vaccinationskrav fastställs i lag.

Eeva Salo, infektionsläkare vid Barnkliniken i Helsingfors.
Bildtext Eeva Salo, infektionsläkare vid Barnkliniken i Helsingfors.
Bild: Yle / Petter Blomqvist

– Jag tycker att det är nödvändigt för att människor ska förstå hur viktigt det är. Det finns en stor tillit till sjukvården i Finland och folk litar på att det finns ett vaccinskydd.

Hon anser att en vårdare som inte vill bli vaccinerad inte heller kan arbeta med sjuka barn.

– Vi behandlar så pass många patienter som tillhör riskgrupper, till exempel cancerpatienter och barn med medfött hjärtfel. Det skulle ju vara hemskt om en läkare eller sjukskötare skulle smitta sin patient, säger Salo.

Överläkare Kimmo Kuisma

Smittskyddsläkare kritisk till ny lag om vaccination

Kravet gäller inte personal som vårdar klienter hemma.

Diskussion om artikeln