Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Noll självmord är Suicide Zero Finlands mål

Från 2018
ungdom sitter ensam i en korridor
Bildtext Självmorden har minskat i Finland sedan 1990-talet, men fortfarande tar hundratals personer sitt liv årligen.
Bild: Mannerheims barnskyddsförbund

Finland har flest självmord per 100 000 invånare i hela Norden, men saknar ändå en nationell plan för att förebygga självmord. Det här vill den ideella organisationen Suicide Zero Finland ändra på.

Organisationen vill öka kunskapen kring självmord som samhälleligt problem och strävar efter att få ner antalet självmord till noll.

Suicide Zero grundades i Sverige år 2013 av journalisten Alfred Skogberg och läkaren Ludmilla Rosengren. I Finland har Suicide Zero Finland nu varit en registrerad förening i några månader, mycket tack vare Alexandra Sippus, föreningens ordförande i Finland.

Alexandra Sippus
Bildtext Alexandra Sippus är eldsjälen bakom Suicide Zero Finland.
Bild: Suicide Zero

- Jag kontaktade Alfred Skogberg för ungefär ett och ett halvt år sedan och bad om mer information om hur Suicide Zero jobbar. Då kom det fram att de var intresserade av att utvidga verksamheten också utanför Sverige, berättar Sippus.

Sippus föreläser själv om psykisk ohälsa och ville få mer fakta om hur föreningen arbetar. Några månader senare kontaktade Skogberg i sin tur henne och undrade om hon var intresserad av att grunda en systerförening i Finland.

Självmorden har minskat i Finland

 • Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att ca 1 miljon människor begår självmord årligen i världen
 • I Finland begick 787 personer självmord år 2016
 • På 1990-talet var antalet kring 1 500 per år
 • Finland är det enda nordiska landet utan ett nationellt förebyggande program

Suicide Zero lyfter fram frågor om självmord och psykisk ohälsa och vill öka kunskapen om de här ämnena. Organisationen debatterar frågorna i medier och talar regelbundet med politiker och beslutsfattare.

- Det är ingen hjälporganisation, utan vi vill sprida information på en mer allmän samhällelig nivå. I Sverige samarbetar Suicide Zero med andra organisationer och föreningar, vilket vi också kommer att göra småningom, säger Sippus.

Konkreta åtgärder mot självmord behövs

Trots att Finland toppar självmordsstatistiken i Norden saknas ett nationellt program för förebyggande av självmord, och det är bland annat det som Suicide Zero Finland vill råda bot på.

- Vi behöver lokala handlingsplaner i kommuner och landskap, någon som följer upp delmålen i kommunerna och någon som ser till att arbetet hela tiden framskrider, säger Alexandra Sippus.

Om vi lär oss se varningssignalerna kan vi förebygga självmord

Konkreta åtgärder för att förebygga självmord kan vara fysiska, det kan till exempel handla om att se till att det finns stängsel vid tågspåren.

Noggrannare vapenkontroll och begränsad tillgång till läkemedel som kan överdoseras är andra åtgärder.

- Vi vill också lära folk att se varningssignaler då någon mår dåligt, så att de kan hänvisa till rätt vård.

Kända namn för fram budskapet

Enligt Sippus måste vården vara lättillgänglig och det ska gå att få hjälp via kriscenter och kristelefoner. Det gäller både dem som mår dåligt och dem som har mist en närstående i självmord, eller står nära någon som försökt ta sitt liv.

- Det skulle vara jätteviktigt att göra händelseanalyser både efter självmord och självmordsförsök, på samma sätt som till exempel vid trafikolyckor där någon mister livet, säger Sippus.

Suicide Zero strävar också efter att införa den så kallade Miamimodellen i skolorna för att tidigt kunna förebygga självmord bland barn och unga.

Det här är Miamimodellen

 • De allmänna skolorna i Miami har en kurator med 275-400 elever
 • Kuratorerna undervisar i livskunskap genom hela skoltiden
 • Eleverna lär sig lösa problem i vardagen själva
 • Eleverna lär känna kuratorn vilket gör det lättare att söka hjälp
 • All personal i skolan tränas i att lära sig se varningstecken på psykisk ohälsa
 • Vid misstankar om att en elev mår dåligt får eleven omedelbart tala med kuratorn
 • Vissa år har självmorden bland unga minskat med 100 procent i Miami

I Sverige tar Suicide Zero hjälp av ambassadörer för att få ut sitt budskap. De skriver debattexter, berättar om egna erfarenheter och ger frågan synlighet.

Bland annat skådespelaren Mia Skäringer är ambassadör för föreningen.

- De sprider kunskap om ämnet och kan nå målgrupper som annars kanske inte skulle nås. Planen är att också Suicide Zero Finland ska ha ambassadörer, berättar Sippus.

”Självmord ett väldigt känsligt ämne”

Självmord och psykisk ohälsa överlag är fortfarande svåra ämnen att tala om. Nu går vi dock åt rätt håll och det har blivit mer okej att öppet tala om det, tycker Alexandra Sippus.

Tabut kring självmord luckras sakta men säkert upp

- Enligt min egen erfarenhet och det jag hört var självmord mer eller mindre tabubelagt ännu för tio år sedan, för att inte tala om hur det var för ännu längre sedan. Det är fortfarande ett väldigt känsligt ämne. Men Suicide Zeros vision är att sprida kunskap så att det ska bli lättare att tala om det här.

Suicide Zero Finland bygger som bäst upp sin hemsida men finns redan nu både på Facebook och Instagram.

Målet är att börja ta emot medlemmar ännu inom januari månad.

Är du oroad för din egen eller en närståendes mentala hälsa? Här kan du få hjälp:
Föreningen för mental hälsa i Finland - kriscenter, kristelefon och råd
Sorgbandet rf - för anhöriga och närstående till personer som begått självmord
Psykosociala förbundet - rådgivning kring frågor om psykisk ohälsa
Sluta panta - chat för unga med professionella handledare

Alexandra Sippus

Hon trodde inte hon skulle överleva sin 20-årsdag

Alexandra Sippus depression ledde till ett självmordsförsök.

Diskussion om artikeln