Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ont om tid att utse personal till Sjundeå hälsovårdscentral

Från 2018
Uppdaterad 09.01.2018 07:28.
Sjundeå hälsovårdscental
Bildtext Sjundeå hälsostation ska få en läkare mera från och med mars månad.
Bild: Yle/Linus Westerlund

Vårdbolaget Attendo tar över verksamheten vid hälsovårdscentralen i Sjundeå om knappt två månader. Attendo hoppas att Coronarias personal vill fortsätta jobba för dem.

Förhandlingar om personalen kan inledas först då avtalet mellan kommunen och det nya vårdföretaget har skrivits under i slutet av den här månaden.

Vem som ska vårda patienter vid hälsovårdscentralen är en fråga som avgörs mellan det gamla och det nya vårdbolaget.

Enligt affärsverksamhetsledare Kirsi Pitkälä vill Attendo Terveyspalvelut att samma personal fortsätter.

– Det bästa är om verksamheten går vidare med personer som känner till arbetsstället. När besvärstiden är över och avtalet skrivits under kan vi inleda förhandlingar om överlåtelse av rörelse med Coronaria, säger Pitkälä.

Coronaria beredda att förhandla

Affärsverksamhetsledare Ilari Heikkinen vid Coronaria Hoitoketju uppger att man vid bolaget är öppna för förhandlingar om att överlåta rörelsen.

– I första hand försöker vi erbjuda arbete internt. Sedan blir det frågan om att förhandla om överlåtelse av rörelse med Attendo, säger Heikkinen.

I sista hand avslutas arbetskontrakten med Coronaria.

Drygt en månad tid för att utse personal

I Sjundeå kommuns upphandling deltog Attendo Terveyspalvelut, Coronaria Hoitoketju och Mehiläinen Terveyspalvelut.

De förlorande anbudsgivarna har tid till den 10 januari 2018 att överklaga kommunens beslut där Attendo vann budgivningen.

Attendos flagga vajar utanför pyttis hälsovårdscentral.
Bild: Yle/Lone Widestam

Om inga besvär lämnas in ska det gå sju dagar för att garantera att alla parter har nåtts av beskedet.

Sedan undertecknas avtalet med kommunen i slutet av januari och den nya serviceproducenten tar över från och med mars.

Arbetstitlarna antecknade men personerna är inte utsedda

Kommunen krävde i sin offertförfrågan att vårdföretaget skulle lista titlarna och arbetstimmarna för sin personal.

Totalt har Attendo lovat att hälsovårdscentralen ska ha läkare motsvarande 5,9 årsverken och sjukskötare motsvarande 6 årsverken.

På hälsovårdscentralen arbetar nu fem läkare och sex sjukskötare.

Språkkunskapen klarnar då ordinarie personalen är utnämnd

Vid Sjundeå kommun uppger grundtrygghetschef Benita Öberg att patienterna fortsättningsvis ska få tala sitt modersmål då de besöker hälsovårdscentralen.

Sjundeås grundtrygghetsdirektör Benita Öberg.
Bildtext Benita Öberg.
Bild: Yle/Minna Almark

– Det fortsätter på samma sätt som nu och personalen måste kunna ge vård på patienternas modersmål. När vårdbolagen har kommit överens om personalfrågan får vi de anställdas betyg och kan se om de kan både svenska och finska, säger Öberg.

– Därtill följer vi upp verksamheten. Vi får månatliga rapporter från serviceproducenten och kundrespons.

Diskussion om artikeln