Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö tar i bruk avgift för dagvatten

Från 2018
Uppdaterad 05.01.2018 08:37.
Regndroppar.
Bildtext Dagvatten är regn- eller smältvatten som leds bort från byggnaders tak eller andra motsvarande ytor
Bild: Mostphotos

Hangö inför avgifter för dagvatten. Stadsfullmäktige har godkänt avgifterna på mellan 20 och 800 euro efter omröstning. Hangö är en av endast 34 kommuner i Finland som nu har beslutat om avgiften.

Ansvaret för dagvattnet flyttas över från vattenverket till staden.

Staden har redan tidigare beslutat att i år införa en avgift för att täcka kostnaderna för dagvattensystemet.

Med dagvatten menas regn- eller smältvatten som leds bort från byggnaders tak eller andra motsvarande ytor.

Största delen småhus

Hangö stad ska årligen samla in cirka 100 000 euro genom avgifter. Resten av kostnaderna täcks med skattemedel.

Cirka 2 900 fastigheter inom dagvattenområdet berörs av avgiften. Drygt 2 100 av fastigheterna är småhus och där är avgiften 20 euro per år. Bostadsbolag betalar mellan 40 och 240 euro. För affärs- och servicebyggnader är avgiften mellan 60 och 600 euro. Kostnaden för industribyggnader är mellan 80 och 800 euro per år

Kommunens dagvattensystem består av dagvattenavlopp, diken, bassänger och infiltreringskonstruktioner.

Hangö enda i Västnyland med avgift

Hangö stadsfullmäktige fattade i november 2017 beslutet att införa avgifterna med rösterna 28-3. Rolf Nyström (Hanko 2016) föreslog understödd av Eero Kolis (Hanko 2016) ersättare Anders Malén att förslaget inte godkänns. I omröstningen röstade också Raili Peni (VF) nej till förslaget.

Endast 34 kommuner i Finland har tagit i bruk eller beslutat ta i bruk dagvattenavgift (artikel på finska)men Hangö är den enda i Västnyland. I Lojo utreder man som bäst ifall man ska införa avgiften.

Diskussion om artikeln