Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Syftet är gott men utförandet kan halta - det är åsikterna om vårdreformen

Från 2018
Collage av ett sjukhuskors och riksdagshuset
Bild: Yle, Sebastian Dahlström

Sammanlagt 700 uttalanden har kommit in under remissbehandlingen av vårdreformen. Svaren innehåller både beröm och svidande kritik.

Vårdreformen får beröm för sitt syfte, men det praktiska utförandet befaras bli haltande.

Bland annat kommuner, samkommuner och sjukvårdsdistrikt har fått ge sin syn på den planerade vårdreformen.

De ställer sig huvudsakligen positiva till den planerade valfriheten inom vården. Valfriheten väntas dessutom gynna nya innovationer och nya tillvägagångssätt inom vården.

De kundsedlar man använder när man väljer var man vill ha vård får både ris och ros. Det positiva är att sedlarna ger kunden möjligheten att fatta fler egna beslut om vården.

Den negativa kritiken handlar om att kundsedlarna kan hota servicenätet, speciellt beträffande jourer och specialistvård.

Regeringen ska ta lärdom av kritiken

I en stor del av uttalandena sägs att vårdreformen inte kommer att göra hälsoklyftorna finländarna emellan mindre, och väldigt få tror att reformen ska kunna stävja kostnadsökningarna inom vården.

Det finns överlag starka misstankar mot att vårdreformen ska uppnå sina mål.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar att responsen behandlas av experter inom ministeriet.

Angående till exempel kundsedlarna har regeringen redan meddelat att lagförslaget ska få en del preciseringar.

Läkare för anteckningar
Bild: Unsplash, Wesley Wilson

I övrigt ska lagen om valfrihet inom vården finslipas av tjänstemän och regeringen ska lägga fram sitt slutliga lagförslag för riksdagen i mars.

Om allt går regeringens väg kan hela lagpaketet med vårdreform och landskapsreform godkännas före sommaren.

Diskussion om artikeln