Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Smittskyddsläkare kritisk till ny lag om vaccination

Från 2018
Uppdaterad 05.01.2018 13:48.
Överläkare Kimmo Kuisma
Bildtext Överläkare Kimmo Kuisma.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Smittskyddsläkaren Kimmo Kuisma i Jakobstad är kritisk till utformningen av den nya smittskyddslagen. Lagen träder i kraft i mars och kräver att personal som sköter klienter inom högriskgrupper är vaccinerade.

Det betyder att personal inom till exempel barn - och mödrarådgivning ska vaccinera sig mot bland annat mässling och kikhosta men också mot den årliga säsongsinfluensan.

- I princip tycker jag inte om tvång. Vi har inte haft några akuta problem som måste korrigeras med en strängare lag, säger Kuisma.

Tvångsåtgärder av den här typen leder till mera problem än nytta inom vården i sådana här fall eftersom klienter lika gärna kan smittas hemma av grannen som kommer på besök säger Kuisma.

Vaccinationstvånget gäller bara personal som jobbar inom social- och hälsovårdsverkens utrymmen, det gäller inte personal inom hemvården.

Personalens vaccinationsläge gås igenom

Den nya smittskyddslagen som träder i kraft den 1 mars innehåller en rad nya bestämmelser.

Vaccinationstvånget för personal som har klienter inom högriskenheter har väckt en del frågor, tvånget gäller bland annat vaccination mot den årliga säsongsinfluensan.

- Frågan har diskuterats med personalen och alla har förstått att vi har ett sånt jobb att vi bör ta vaccinet, säger Catarina Palo som är ansvarig hälsovårdare vid barn - och mödrarådgivningen i Jakobstad.

Catarina Palo, Susanne Holm och Heidi Nygård
Bildtext Catarina Palo, Susanne Holm och Heidi Nygård.
Bild: Yle/Kjell Vikman

- Det är naturligt för oss att vi skall ha de vaccinationer som krävs, säger skolhälsovårdare Susanne Holm.

- Jag håller med men samtidigt kan jag förstå att det i början blir ett motstånd när det blir tvång enligt den nya lagen, säger Heidi Nygård som jobbar med barn - och mödrarådgivning.

Alla i personalen har fyllt i en blankett över vilka sjukdomar de har haft och vilka vaccinationer som är i kraft. Arbetshälsovården går igenom situationen och ger vid behov tilläggsvaccinationer.

- Kikhosta är tufft för ett nyfött barn. Mässling, påssjuka och röda hund vill vi absolut inte ha tillbaka, säger Catarina Palo.

Vaccinationstvånget gäller enbart vårdens egna utrymmen

I många fall vårdas klienter i sina egna hem men i det fallet gäller inte lagens krav på vaccinationer. De gäller enbart i de utrymmen som socia l- och hälsovården har ansvar för.

- Hemvården omfattas inte av kraven i lagen men rekommendationerna har redan tidigare varit att de som vårdar klienter äldre än 65 år skall ha influensavaccin, säger översköterska Marjo Orava vid social - och hälsovårdsverket i Jakobstad.

Översköterska Marjo Orava
Bildtext Marjo Orava.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Ungefär 80 procent av personalen inom vården har enligt Orava tagit influensavaccin. Inom högriskenheter är andelen högre.

- För tillfället har vi inte kännedom om det exakta läget för vaccinationsskyddet bland personalen när det gäller olika smittsamma sjukdomar men situationen följs upp tillsammans med arbetshälsovården.

Diskussion om artikeln