Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

HS: Sjundeåbor får minst FPA-stöd per invånare

Från 2018
Postlucka vid FPA:s kontor i Malm, Helsingfors
Bild: Yle/Patrik Skön

Finland är rätt skarpt uppdelat i rika och fattiga regioner då man ser till de stöd som invånarna får av Folkpensionsanstalten, skriver Helsingin Sanomat

Föga överraskande får invånarna i sydvästra och södra Finland i genomsnitt mindre FPA-stöd än invånarna i öster och norr.

En genomsnittlig finländare får 209 euro i månaden av FPA. Den dyraste kommunen per invånare finns i Norra Savolax, Rautavaara.

läkare går i korridor.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Om de pensioner, stöd och andra förmåner som invånare i Rautavaara får räknas ut enligt befolkningsmängden kostar varje person där 304 euro i månaden för FPA.

Över 45 procent av kommunens befolkning utgörs av pensionärer och var femte person i arbetsför ålder är utan jobb.

I Salla i Lappland bor de personer som får mest sjukersättningar.

Minst FPA-stöd till Sjundeå

Billigast för FPA på fastlandet sett till invånarantalet är Sjundeåborna. En person som bor i Sjundeå i Nyland får i snitt 144 euro per månad som FPA-förmån.

Sysselsättningen är högre i Sjundeå än i Finland i genomsnitt och över 80 procent av invånarna är under 64 år.

Sjundeåborna lyfter också mindre sjukdagpenning i snitt än andra finländare.

ett hus i sjundeå centrum
Bildtext Sjundeå centrum.
Bild: Yle/Linus Westerlund

Allra minst FPA-stöd utbetalas dock till de små åländska kommunerna.

- Man är överlag rätt lite sjuk där. Detsamma gäller i de andra svenskspråkiga kommunerna vid västkusten, säger FPA:s statistikchef Vesa Ylönen till HS.

För Vasa gäller summan 204 euro, för Jakobstad 189 euro, för Närpes 174 euro, för Ingå 153 euro, för Raseborg 181 euro, för Helsingfors 203 euro, för Esbo 179 euro, för Vanda 197 euro, för Borgå 182 euro och för Lovisa 192 euro i månaden per capita.

Pensioner slukar mest av pengarna

Ylönen vid FPA säger till HS att de regionala skillnaderna är anmärkningsvärda.

Skillnaderna beror främst på åldersstrukturen, hälsan och sysselsättningsgraden.

En åldring med en rollator.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Folkpensionsanstalten betalade år 2016 ut olika former av stöd och förmåner för 14,3 miljarder euro per år.

Mest pengar går det till pensioner, men också bostadsbidrag, arbetslöshetsskydd, sjukersättning och barnbidrag kostar över en miljon euro var.

Övriga stöd som FPA betalar ut är hemvårdsstöd, studiestöd, föräldrapenning, moderskapsbidrag och förmåner för personer med funktionsnedsättning.

Diskussion om artikeln