Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Forskare: sälarna har inte ökat utan de har blivit smartare

Från 2018
Uppdaterad 09.01.2018 12:53.
Säl i vatten.

Sälarna äter sig feta på fisk medan yrkesfiskarna kammar noll. Flera fiskare beklagar bristen på fisk i näten och utpekar sälarna som boven. Sälräkningarna tyder på att det åtminstone inte beror på att sälarna ökat.

Nyligen beskrev flera fiskare höstens fångster som katastrofala. Ingenstans längs kusten i Egentliga Finland verkar det finnas fisk. Sälarna pekas ut som fräcka och aggressiva konkurrenter som bara ökat i antal.

På Naturresursinstitutet litar man på att det är som fiskarna säger, alltså att fångsterna blivit mindre. Däremot kan sälarna inte ha ökat i antal. Det säger forskaren Mervi Kunnasranta.

– Gråsälen äter fisk enligt tillgång, den tar det som finns lättast att få. Men stammen har varit rätt konstant de senaste åren.

De fräcka sälarna ökar

Hon pekar på de sälräkningar som görs årligen. Under de senaste tio år har man räknat till ungefär 30 000 gråsälar i Östersjön. Av dem finns en tredjedel i finländska vatten, största delen i den sydvästra skärgården. Stammen har inte ökat utan snarast varit rätt konstant. Däremot har sälarna blivit fler i Sverige och vid södra Östersjön, säger Kunnasranta.

Hon säger att vissa gråsälar lär sig att ta fisk ur fångstredskapen och det är möjligt att de sälar som kan knepen ökat i antal.

Räkningarna görs sedan början av 2000-talet i Östersjöländerna under den tid som sälarna byter päls, alltså vid månadsskiftet maj-juni. De fotograferas från flygplan och räknas sedan ihop.

De verkliga observationerna är 30 000 sälar och utöver dem finns antagligen ett visst antal sälar som inte upptäcks under räkningarna, troligen kring tjugo procent. Utgående från räkningarna är det möjligt att konstatera att populationsökningen mattats av eller rentav stannat, säger Kunnasranta.

Då räkningarna från luften inleddes vid början av årtusendet, så konstaterades en kraftig ökning i antalet sälar. Möjligen kunde det bero på metoden, eftersom sälarna tidigare hade räknats från båtar och det är betydligt svårare. Från luften är det mycket lättare att räkna en hel flock, säger Kunnasranta.

Hon säger att räkningsmetoden inte är exakt, men den bästa möjliga. Eftersom sälarna räknas på samma sätt år efter år, så är det möjligt att se eventuella trender i populationens utveckling.

Fisknät.
Bild: Yle/Hanna Othman

Föreslår sälsäkra fångstredskap

Under senare år har jaktkvoterna för gråsäl inte använts fullt ut, möjligen endast kring hälften av kvoterna. Kunnasranta konstaterar att säljakten är krävande och det är fördelaktigt att koncentrera sig på de individer som rör sig nära fångstredskapen och som lärt sig att gå in i dem.

– Problemet är att det oftast efter ett tag dyker upp en ny individ som lär sig att gå in i redskapen. Det vettigaste skulle därför vara att utveckla sälsäkra fångstredskap.

ryssja

Urusel höst för fiskare i Åboland

"Katastrofalt" säger flera fiskare Yle Åboland kontaktat.

Diskussion om artikeln