Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Vårdreformen kommer - hur påverkas din företagshälsovård?

Från 2018
Läkare undersöker patient med stetostop.
Bild: Yle/Jessica Edén

Cirka 1,8 miljoner finländare använder sig av företagshälsovårdens tjänster. I nuläget erbjuds många finländare en bredare företagshälsovård än vad lagen kräver och då kan man exempelvis besöka företagsläkaren om man är förkyld.

Men framtidens företagshälsovård kan handla mer om förebyggande vård och inte att vårda förkylningar - det här efter att vårdreformen genomförts.

Matti Tiusanen är specialläkare inom företagshälsovård och ordförande för företagsläkarföreningen i sydvästra Finland. Han konstaterar att företagshälsovården är mycket mer än bara hälsogranskningar.

Bild: YLE/Jessica Edén
Bild: YLE/Jessica Edén

- Företagshälsovården kan upptäcka faktorer som kan inverka på personens arbetsförmåga, genom att följa med personens sjukdomshistoria. Exempelvis kan en företagsläkare följa med vilka anställda som kanske behöver stöd och hjälp för att orka med sitt arbete.

Mycket har hänt inom företagshälsovården under de senaste åren

Enligt Tiusanen har företagshälsovården gått mycket framåt gällande de här frågorna under de senaste åren och det skulle vara synd om den här kunskapen skulle gå förlorad i och med vårdreformen.

Bland annat har samarbetet mellan sjukvårdsdistrikten och företagshälsovården ökat.

Svetsare arbetar
Bildtext Det är viktigt att vårdpersonalen känner till vad arbetet går ut på.
Bild: Mostphotos

- I många sjukvårdsdistrikt skickar man patienter till företagshälsovården, som avgör hur lång sjukledighet personen behöver. Det ska vi verkligen inte gå miste om, säger Tiusanen.

Enligt Tiusanen är det också viktigt att personalen inom hälsovården förstår vad arbetstagarens arbete går ut på också med tanke på det förebyggande arbetet.

- Det gäller att känna till hur arbetsbilden ser ut och att företagshälsovården samarbetar med arbetsgivaren. Annars blir det svårt att veta hur kan man stöda arbetstagarnas arbetsförmåga, säger Tiusanen.

Små förändringar efter vårdreformen

Enligt Antti Parpo, förändringsdirektör för vårdreformen i Egentliga Finland, kommer inget drastiskt att ske gällande företagshälsovården åtminstone till en början.

Den största förändringen gäller kommunerna, som fortsättningsvis får ordna företagshälsovården för sina anställda om de så vill, eller köpa tjänsterna av en utomstående.

Verenpainemittari
Bildtext "Företagshälsovård är mer än hälsogranskningar."
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

De företag som har köpt företagshälsovård av kommunerna får ändå inte göra det i fortsättningen, utan de ska vända sig till landskapen som ska ordna företagshälsovården i framtiden.

Företagshälsovården satsar mer på det förebyggande arbetet i framtiden?

I det förberedande arbetet för vårdreformen talar man också varmt för att satsa mer på det förebyggande arbetet inom företagshälsovården.

Det betyder att företagsläkarna inte skulle behandla förkylningar. Istället ska man besöka sin vårdcentral.

Febertermometer
Bild: All Over Press

- I nuläget har finländare sjukvårdsförsäkringar och besöker privata läkarstationer eller företagsläkaren, eftersom vårdköerna är så långa på många håll inom den offentliga vården. Men i och med vårdreformen är det meningen att vårdköerna förkortas och då kan arbetsgivarna på lång sikt anse att arbetstagarna kan vända sig till sin egen vårdcentral och inte företagsläkaren, säger Parpo.

Också aktuell fråga inom fackförbunden

I nuläget måste arbetsgivaren erbjuda förebyggande företagshälsovård och sköta arbetsrelaterade skador.

Många arbetsgivare erbjuder ändå en bredare företagshälsovård för sina anställda och den betalas tillsammans av arbetsgivaren och arbetstagaren.

Det här kommer man inte att röra i nuläget i vårdreformen.

Enligt Paula Ilveskivi, som är jurist vid fackförbundet Akava, har frågan varit aktuell också inom fackförbunden. Även hon lyfter fram utmaningarna gällande samarbetet mellan vårdproducenterna och företagshälsovården och hur det kommer att fungera i framtiden.

Lääkärin hoitovälineitä
Bild: Juha Kivioja / Yle

- Exempelvis om en arbetstagare opererar sin rygg på ett sjukhus, så på vilket sätt kopplas företagshälsovården in då man uppskattar hur länge personen ska vara sjukledig från sitt arbete? säger Ilveskivi.

Ilveskivi tror ändå inte heller att vårdreformen för med sig stora förändringar inom företagshälsovården, åtminstone till en början.

Men även hon konstaterar att arbetsgivarnas intresse för att erbjuda en bredare företagshälsovård kan minska ifall vårdköerna blir kortare efter reformen.

- Företagshälsovården kommer nog att förbli den samma också efter vårdreformen. Men samtidigt går utvecklingen mot en mer förebyggande företagshälsovård, säger Ilveskivi.

Diskussion om artikeln