Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Jan D. Oker-Blom vill sanera Sågudden

Från 2018
Uppdaterad 11.01.2018 06:46.
Udde i Lovisa
Bildtext En skylt varnar för den förorenade marken.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Lovisas nya stadsdirektör anser att det är stadens ansvar att rengöra Sågudden. Jan D. Oker-Blom skulle gärna se att Sågudden kunde användas som rekreationsområde. En eventuell sanering kunde påbörjas tidigast nästa år.

- Det är dags för oss att ta ansvar och putsa upp Sågudden. Jag tycker att det är i stadens intresse, säger Oker-Blom.

En eventuell sanering är inte aktuell ännu i år eftersom den inte finns med i stadens budget. Oker-Blom hoppas få med saneringen av Sågudden i nästa års budget så att arbetet kan verkställas då.

- Men i motsats till vad som sagts i medierna så är det ändå inte frågan om 5-6 miljoner, utan kanske 4-500 000 euro.

Oker-Blom säger att summan beror på vad som menas med att putsa upp området.

- Om vi satsar på att få området att fylla lagens krav så att det kan användas för rekreation eller vissa andra verksamheter så handlar det om en mindre summa än om marken borde vara i sådant skick att den lämpar sig för bostäder.

Flera alternativ

Oker-Blom lyfter upp närheten till stranden som en av Lovisas stora fördelar. Han tänker sig att Sågudden främst skulle användas till någon sorts småskalig näringslivsverksamhet och friluftsverksamhet.

- En strandpark? En bulevard kanske. Eller områden för sport eller friluftsliv. Det finns ju andra verksamheter i närheten som skulle stöda det här, säger Oker-Blom.

Han har alltså inte tänkt föreslå bostäder till Sågudden, åtminstone inte i det här skedet.

- Det hänger ihop med att vi tidigare rett ut vad området lämpar sig för. Marken är delvis lite mjuk och inte så högt över markytan. Sådan utfylld mark lägger vissa begränsningar för bostadsbyggande.

Lovisa, Sågudden
Bild: YLE/Stefan Paavola

Oker-Blom påpekar också att flera Lovisabor kan nyttja området om det är ett rekreationsområde än om det blir bostäder.

Dessutom kommer pengarna in i bilden: Som sagt kostar det mer att rena marken till en sådan nivå att den lämpar sig för bostäder.

- Det att vi funderar i sådana här banor betyder ju inte att vi inte också skulle ha planer på bostäder vid havet i Lovisa, med havsutsikt. Vi har en hel del sådana planer som jag ber att få återkomma till senare, säger Oker-Blom.

Han påpekar att allt ännu bara handlar om planer, några konkreta beslut finns ännu inte.

- Det är till slut politikerna som bestämmer vad som görs. Men viljan verkar finnas.

Får stöd

Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP) som är ordförande i stadsstyrelsen håller med Jan D. Oker-Blom.

- Jag står bakom stadsdirektören i det här. Sågudden är en attraktiv plats för kommuninvånarna, säger hon.

Oker-Blom säger att han skulle vilja göra det vanligare att kommunen förbereder mark, bereder och planlägger, så att det är lättare för företag att etablera sig.

- Jag ser det precis som han. Vi borde i allt högre grad se till att ha både tomtmark för boende och industritomter färdigställt så att vi kan komma i gång när vi får möjligheter till nyinvesteringar, säger Heijnsbroek-Wirén.

Sågudden har diskuterats i många omgångar under åren. Senast 2016 skulle Sågudden säljas till ett utvecklingsbolag, men det blev inte av på grund av finansieringssvårigheter.

Uusimaa var först ute med nyheten.

Artikeln uppdaterad 11.1.2018 kl. 6:45. Mia Heijnsbroek-Wiréns andra citat har preciserats. Tidigare stod det bara "mark".

Diskussion om artikeln