Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Också samhället betalar dyrt då unga blir utanför – en marginaliserad kan kosta 370 000 euro

Från 2018
Utslagen man på gata i Helsingfors
Bildtext Marginalisering i ung ålder skapar enligt THL:s och Sitras bedömning en samhällelig kostnad på minst 370000 euro.
Bild: Mikael Crawford/Yle

Unga utanför samhällsstrukturerna kostar samhället en hel del, visar en utredning av THL och Sitra. Summorna uppgår till hundratusentals euro.

Rapporten från Institutet för hälsa och välfärd THL och jubileumsfonden Sitra pekar på att marginaliserade unga skapar extrakostnader för samhället i form av förlorade skatteintäkter, olika stöd och hälsovård.

Också korrigerande tjänster, det vill säga kostnader som uppstår då marginaliseringen redan skett, är en stor utgiftspost.

Sitra betonar att samhällets kostnader för marginalisering ska ses som sekundär till den mänskliga utmaningen en marginaliserad ung möter.

Den uppskattade kostnaden för en marginaliserad ungdom kan bli åtminstone 370 000 euro över hela livstiden. Den siffran gäller om personen inte alls utbildat sig efter grundskolan.

- Det är givetvis inte så att alla personer med enbart grundskoleutbildning marginaliseras eller avskärmas från arbetsmarknaden. Å andra sidan orsakar en del av dem betydligt mer kostnader än andra, säger Petri Hilli, äldre rådgivare vid Sitra.

Samhällelig och personlig kostnad

Forskningen bygger på statistik på alla personer födda 1987 fram till 25 års ålder. Man har följt med användningen av tjänster, stödutbetalningar och kostnaderna de här personerna medför.

Sitra betonar att samhällets kostnader för marginalisering ska ses som sekundär till den mänskliga utmaningen en marginaliserad ung möter.

Målet borde vara att satsa på förebyggande åtgärder, slår rapporten fast. De förebyggande åtgärdsalternativen är mycket billigare än korrigerande tjänster.

kvinna sitter på golvet med huvudet mot knäna, ser deprimerad ut.
Bildtext Marginalisering ger upphov till kostnader för samhället, men det är också en stor mental börda för den marginaliserade.
Bild: Shuttetstock

Ny fondmodell som vapen

För att tackla problemen med marginalisering av unga har Sitra utvecklat en ny modell för en fond som ska motarbeta fenomenet.

Social Impact Bond-modellen för den nya fonden ska analysera data för att räkna ut var investeringar krävs för att skapa möjligheter för riskungdomar.

Till exempel har ett projekt för att erbjuda stöd till pojkar som riskerar marginaliseras påbörjats i Tavastehus. De ska får stöd och hjälp från förskolan till vuxenålder.

- Med hjälp av modellen och kalkylerna fördjupar man sig i orsakerna till problemen och utreder vilka åtgärder som har bäst effekt på dem. Målet är en så positiv och bestående effekt som möjligt i barnets eller den ungas liv, berättar Petri Hilli.

Diskussion om artikeln