Hoppa till huvudinnehåll

X3M

Hur många klimatpoäng får du?

Från 2018
Uppdaterad 21.02.2018 10:49.
Ett häfte där det står "Sortera soporna", "Beställ grön el" och "Reparera kläder". I bakgrunden syns en snöbeklädd skog. Bakom träden skymtar solen fram.
Bildtext Sopsortering, check!
Bild: All Over Press Ismo Pekkarinen / Ann-Catrin Granroth

Här finns 17 punkter som ska vara bra för klimatet - vilka kan du kryssa för?

Varje punkt ger en poäng. Sätt igång och räkna!

Hemma:
• Jag har en skarvsladd så att jag kan stänga av saker som står på standby-läge.
• Jag tar få och korta duschar.
• Jag köper grön el (sol, vatten, vind eller biobränsle).
• Jag värmer lägenheten/huset miljövänligt (solvärme, jordvärme eller biomassa som pellets och flis).
• Jag har optimal inomhustemperatur (sovrum 18-20 grader, vardagsrum etc. 20-21 grader).
• Jag reparerar, lånar och köper begagnade kläder, sportredskap och andra prylar istället för att köpa nytt.

Maten:
• Jag sorterar soporna.
• Jag har minskat på köttet.
• Jag äter vegetariskt/veganskt.
• Jag köper närproducerat och säsongsbetonat för att undvika långa frakter.
• Jag undviker att använda ugnen och använder istället mikron när det går.
• Jag köper bara så mycket mat som jag äter och använder matrester följande dag för att undvika matsvinn.

Resande:
• Jag cyklar ofta.
• Jag cyklar, också när det är – 25 grader.
• Jag flyger aldrig.
• Jag åker ofta med kollektiva transportmedel istället för med personbil.
• Jag samåker om det inte går att åka kollektivt.

Hur många poäng fick du? Kommentera gärna här under!

Det är Bernt Nordman och Anne Antman som jobbar på Natur och miljö som hjälpt oss med listan, och de berättar också att allt inte är svartvitt när det kommer till klimatsmarthet.

Här under kan du läsa exempel på när något som är klimatsmart i en stad är det totalt motsatta i en annan.

Fjärrvärme

Fjärrvärme finns inte med som alternativ här ovan, eftersom det beror på hur den produceras. Ifall fjärrvärmen tillverkas av stenkol är den så klart inget bra alternativ.

Tillverkas den av torv är det heller inte riktigt bra eftersom torven gärna får stanna i kärren.

Tillverkas den däremot av skogsbiomassa, som flis, är det bättre.

Om elen tillverkas av sopor är det också helt okej. Ur konsumtionssynpunkt är det här sättet ändå inte helt hundra, eftersom vi då i princip uppmanas konsumera för att kunna värma våra hus. En ond cirkel.

Sopsortering

Det mesta av våra sopor bränns och väldigt få saker skickas iväg till en soptipp. Det betyder att sopsortering egentligen inte ger så jättestora klimatpoäng. Men det beror också på var du bor.

Ifall ditt bioavfall åker iväg till ett ställe där det finns en rötningsanläggning (som blir biobränsle) är det så klart bra att sortera ut matresterna.

Men tas inte matavfallet emot på ett speciellt sätt så förbränns det bara som allt annat.

En sak som är viktig att sortera är metall, speciellt aluminium, eftersom produktionen av materialet kräver mycket energi.

Att sortera glas är bra för miljön för vi slipper nedskräpning, men rent klimatmässigt har det inte så stor inverkan.

Grön el

Inte heller den gröna elen är fri från tolkningar. El som kommer från sol, vind, vatten eller biobränsle klassas ofta som grön el, men inte av alla.

Bernt Nordman som är ordförande för Natur och miljö, berättar att de avgränsar sina rekommendationer till el som uppfyller ekoenergikriterierna.

Varför? Jo, för att allt som klassas som grönt egentligen inte är helt hållbart. En del av bioenergin kommer till exempel från förbränning av stubbar, och det är virke från ohållbart skogsbruk.

Vattenkraft från nya vattenkraftsanläggningar är heller inte hållbara, eftersom de innebär stora ingrepp på landskapet och påverkar ekosystemen.

P.S Olika saker i vår lista minskar olika mycket på ditt kolfotspår. Ifall du vill få ett hum om det du gör påverkar mycket eller lite kan vi göra en enkel indelning: lite påverkan, mellan påverkan och mycket påverkan.

Att till exempel stänga av saker i standby, sortera soporna, undvika matsvinn och undvika att använda ugnen påverkar lite.

Att ta få och korta duschar, kolla över temperaturen hemma, minska på köttet, köpa enligt säsong, cykla ofta, åka kollektivt och samåka påverkar mellanmycket.

Att köpa grön el, värma huset miljövänligt, reparera istället för att köpa nytt, äta vegetariskt/veganskt, alltid cykla och aldrig flyga påverkar mycket.

Vill du göra fler test? Då kan vi tipsa om Sitras test som också innehåller en massa fina tips på saker du kan göra för klimatet.

Diskussion om artikeln