Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ditt blod kan berätta en hel del om hur du mår - finländskt uppstartsföretag satsar på exakt blodanalys

Från 2018
Teemu Sima
Bildtext Teemu Sima jobbar som vd på Nightingale health.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Förhoppningen är att en ny analysmetod ska hjälpa till med att förebygga bland annat diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Dessutom kan forskare och myndigheter lätt få en hel del bloddata om stora mängder människor.

Vi befinner oss i ett laboratorium hos Nightingale health i Helsingfors - ett växande uppstartsföretag med drygt 40 anställda.

Här finns två stora maskiner som är centrala för den nya blodanalysen.

– Vi lägger in blodprovet i ett magnetfält. Tekniken kallas kärnmagnetisk resonans och liknar den som används vid magnetkameraundersökningar, berättar företagets vd Teemu Suna.

Magnetmaskiner
Bild: Yle/Niklas Fagerström

– När provet är i magnetfältet så börjar molekylerna svänga, och på basis av det kan man dra slutsatser om vilka molekyler där finns och hur mycket, tillägger han.

Nightingale health har utvecklat en mjukvara som kan omvandla informationen till ett sådant format som läkare och hälsovården kan använda sig av.

Totalt kan man få information om 228 olika biomarkörer i blodet - mångdubbelt fler än vad ett typiskt blodprov kan få fram i dag.

En biomarkör är alltså en biologisk substans som används för att visa på förekomsten av ett visst ämne eller ett specifikt biologiskt tillstånd.

Analysen går på några minuter och är relativt billig.

Pågående tester inom den privata hälsovården i Uleåborg visar enligt Suna att analysen rent tekniskt håller en god nivå.

Den används också redan nu av forskare i flera länder - bland annat vid Oxford-universitetet i Storbritannien - och möjliggör mångsidiga analyser av stora mängder blodprov.

Flytande kväve i Nightingale healths laboratorium i Helsingfors.
Bildtext Supraledande magneter kyls ned till en temperatur nära den absoluta nollpunkten.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Användning inom hälsovården

Suna säger att följande steg är att man måste bevisa fördelarna med att börja använda den här omfattande blodanalysen inom hälsovården.

Han menar att aktörer från både den privata och offentliga hälsovården har visat intresse för analysen, och Nightingale health hoppas få börja sälja testerna redan i år.

Suna betonar också att den nya blodanalysen ska göra det lättare att kunna förebygga olika kroniska sjukdomar såsom diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

Det finns flera vetenskapliga studier som verkar stöda det här. Till exempel mätte forskare vid Chalmers universitet i fjol flera biomarkörer i blodet och visade på samband mellan det en person äter och åldersdiabetes.

Blodprov
Bildtext Blodprover i Nightingale healths laboratorium.
Bild: Antti Kangas

Begränsad betydelse tills vidare

Diabetesforskaren Leif Groop är ändå skeptisk till användningen av omfattande blodanalyser inom diabetesvården.

– Jag har ju svårt att se att det ska vara färdigt för klinisk användning utan att man har gjort någon tydlig forskning kring på vilket sätt det förbättrar möjligheterna att förutse sjukdomar, jämfört med de metoder som redan finns.

Han säger att till exempel när det gäller diabetes så är det en biomarkör som är avgörande. Man behöver inte titta på många olika.

Leif Groop forskar i diabetes.
Bildtext Leif Groop är seniorprofessor vid Lunds universitet och Helsingfors universitet.
Bild: Christian Andersson

– Glukosbelastning är fortsättningsvis det som har varit det absolut bästa att förutse diabetes med. Då mäter man bara socker.

Han tillägger ändå att det är möjligt att andra biomarkörer i blodet kan ha en betydelse i framtiden, när det finns mer forskning på området.

Ökande kunskap

Teemu Suna på Nightingale health medger också att det är mycket man inte vet i nuläget.

– Vår teknologi möjliggör att vi hela tiden förstår mer och mer om vad våra data egentligen kan förutspå och vad datamaterialet egentligen betyder, säger han.

Man kan likna läget vid DNA-tester. Det går att få reda på en människas olika gener, men förståelsen om vad informationen betyder är tills vidare är ganska så begränsad, även om den ökar hela tiden.

Samtidigt finns den en skillnad. DNA-information kan ge information om ärftliga sjukdomsrisker, medan ett blodprov kan ge en mer noggrann bild av en persons aktuella hälsotillstånd.

Vår teknologi möjliggör att vi hela tiden förstår mer och mer om vad våra data egentligen kan förutspå

― Teemu Suna, vd, Nightingale health

Inte för alla - och stora ambitioner

Suna säger att de flesta i nuläget kanske inte har någon nytta av omfattande blodanalys men att vissa ändå kan ha det.

– För de flesta räcker det med att titta på en liten mängd biomarkörer. Men en del av befolkningen har en ämnesomsättning som fungerar annorlunda och de kan ha stor nytta av att titta på fler biomarkörer, säger han.

Dessutom kan det få stor samhällelig betydelse om vården på det här sättet kunde bli mer förebyggande.

– Det kunde ge stora ekonomiska inbesparingar för samhället samtidigt som flera personer kunde få leva ett mer hälsosamt liv.

Företaget har för tillfället som mål att alla rutinmässiga blodprover som har med diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar att göra ska testas med deras egna blodanalys.

– Vi för diskussioner i Singapore om att analysera blod från hela befolkningen där, så att hälsovården ska kunna ingripa i högriskfall i ett tidigt skede, påpekar Suna.

Priset för ett enskilt blodprov väntas bli ungefär tio euro om blodanalysen börjar användas i stor skala.

Diskussion om artikeln