Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Haavisto går mot partiets linje - vill undvika cirkus kring folkomröstning om Nato

Från 2018
Karikatyr av Pekka Haavisto.
Bild: Sebastian Dahlström

Till skillnad från partiets linje vill De Grönas presidentkandidat Pekka Haavisto inte ha en folkomröstning om Nato. Det skulle bli en internationell cirkus anser han. Haavisto oroar sig också för hatretorik mot finlandssvenskar.

Pekka Haavisto gjorde ett mycket bra val i presidentvalet för sex år sedan, med 18,8 procent av rösterna i den första omgången och 37,4 procent i den andra. Den gången kunde man tala om ett fenomen - det var första gången som en grön kandidat tog sig till den andra omgången och valrörelsen kring honom växte med framgången.

I det här valet är konstellationerna andra med den sittande presidentens ovanligt stora stödsiffror, men Haavisto behåller i de senaste opinionsmätningarna platsen som tvåa med väljarstödssiffror på ungefär 11 procent.

Med sin Natokritiska inställning överraskar han inte i säkerhetspolitiken. I nuvarande situation är han inte för ett Natomedlemsskap.

- Jag tror att i det här läget som man har mellan Ryssland och väst borde man inte påverka situationen i Östersjöområdet genom att ha nya medlemmar i Nato - Sverige eller Finland - utan försöka hålla balansen och påverka för att få nedrustning i området.

- Jag är lite rädd för att ett medlemskap för Finland eller Sverige gör att en ny cirkel av upprustning börjar, först Ryssland och sedan de andra, och det är inte bra för Östersjöområdet, säger Haavisto.

"I en kris ska Finland få hjälp av EU"

Ifall av en kris eller en krigssituation, vilken hjälp kan vi vänta oss av andra?

- Vi är förstås medlemmar av EU och EU-avtalets paragraf 42.7 kan användas och användes efter Paris terroristattack. Frankrike bad om hjälp av oss och vi gav hjälp till Libanon. Jag tror att det samma kan fungera i krigstider och kristider. Det gäller terrorism, hybridhot, cyberhot och så vidare.

Haavisto och De gröna på olika linje om folkomröstning

Tidigare förespråkade Haavisto en folkomröstning ifall det blir aktuellt att ta ställning till ett Natomedlemsskap. Det går emot partiets linje, som i sitt målsättningsprogram skriver ut att en folkomröstning ska hållas i en sådan situation.

Hur ska det finnas tillräckligt stor legitimitet för ett så stort beslut, om en folkomröstning inte hålls?

- Nuförtiden betyder en folkomröstning i utrikespolitiska frågor i ett land som Finland att alla utanför Finland vill påverka den här folkomröstningen. De vill använda alla cyber- och hybridmöjligheter som de har - inte bara Ryssland men andra länder kan också vara mycket aktiva.

Alla utanför Finland vill påverka den här folkomröstningen.

― Pekka Haavisto om varför han inte vill ha en folkomröstning om Nato.

Haavisto tror att det skulle blir en enda stor cirkus kring Finlands utrikespolitik i en sådan situation och "det är inte en bra sak".

Så här svarar Pekka Haavisto i Yles valkompass

Haavisto oroar sig över att finlandssvenskar hör hatprat på gatan


Trots att man har en omfattande rätt att använda svenska till exempel i kontakt med läkare eller polis, så fungerar det inte alltid. Hur ska man åtgärda det?

- Jag har hört mycket av mina svenskspråkiga vänner om olika svårigheter som de har haft med myndigheter, läkare, polisen och så vidare. Jag tror att det är en stor fråga för framtiden.

Haavisto är för att bevara den obligatoriska skolsvenskan för att alla i landet ska ha möjlighet att använda svenska i de jobb som kräver det, i de tvåspråkiga delarna av landet.

- Om man i Joensuu kräver att inte behöva lära sig svenska, men senare arbetar i Helsingfors, Vasa eller Åbo och hänvisar till att man inte kan kräva svenskakunskaper så blir det ett stort problem för de tvåspråkiga områdena.

Hur ser du på att servicen ändå inte alltid fungerar?

- Jag är lite bekymrad över att servicen inte ges på svenska på många håll. Jag är speciellt bekymrad över unga mänskor som känner att det finns ett visst hatprat även mot deras språk. ”Täällä puhutaan suomea perkele” kan man höra på gatorna.

Det är inte en bra situation om vi förlorar unga svenskspråkiga mänskor

― Pekka Haavisto om att finlandssvenskar upplever hatprat och flyttar till Sverige.

- Och det är klart att unga svenskspråkiga tänker att "okej är stämningen sådan här i Finland så är det lättare att flytta för att studera i Sverige" och stanna där. Jag tycker inte att det är en bra situation om vi förlorar tvåspråkigheten och unga svenskspråkiga mänskor här i Finland.

Haavisto tillägger att det mycket kommer an på de finskspråkiga att använda den svenska som de kan med sina vänner. Det är viktigt att både förbättra stämningen i landet och bibehålla lagstiftningen för språkundervisningen i svenska, anser han.

Här kan du läsa om presidentkandidaterna

Svenska Yle har intervjuat alla åtta presidentkandidater.

Här hittar du intervjuerna:

8.1 Paavo Väyrynen
9.1 Laura Huhtasaari
10.1 Nils Torvalds
11.1 Matti Vanhanen
15.1 Sauli Niinistö
16.1 Pekka Haavisto
17.1 Merja Kyllönen
18.1 Tuula Haatainen

Diskussion om artikeln