Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Europa manar USA: "Kärnavtalet med Iran fungerar"

Från 2018
Federica Mogherini
Bildtext Federica Mogherini: Avtalet med Iran fungerar.
Bild: OLIVIER HOSLET/EPA

Europas ledande diplomater uppmanar USA att inte riva upp det iranska kärnavtalet som president Donald Trump hotat göra.

Europas utrikespolitiska ledare är ense om att kärnavtalet med Iran från 2015 inte får äventyras.

- Vi vill bevara avtalet för att det ligger i vårt intresse. Avtalet fungerar, lyder beskedet från Europas högsta diplomater.

USA ska på fredagen besluta om att antingen följa avtalet eller kräva nya sanktioner mot Iran.

Sämsta avtalet någonsin.

― Donald Trump

USA:s president Donald Trump har flera gånger talat om det "sämsta avtalet någonsin" som hans föregångare Barack Obama ingick 2015 med USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Kina och Ryssland.

Avtalet slöts efter två år av förhandlingar med Iran för att reglera landets kärntekniska program. Den centrala avsikten är att förhindra att Iran utvecklar kärnvapen bland annat genom ett tak för Irans anrikning av uran.

Samtidigt slopades de internationella sanktionerna mot Iran men USA har fortsatt sina sanktioner.

I augusti införde Trump nya ekonomiska sanktioner på grund av det iranska missilprogrammet.

Iran har alltid förnekat avsikten att skaffa sig kärnvapen.

"Nödvändigt att USA följer avtalet"

- Alla parter bör följa avtalet. Det är också nödvändigt att vår allierade USA gör det samma och visar det, sade Frankrikes utrikesminister Jean-Yves Le Drian efter mötet i Bryssel som var sammankallat av EU:s utrikeschef Federica Mogherini.

- Avtalet fungerar. Det levererar vad gäller huvudmålet att hålla Irans atomprogram under noggrann kontroll, säger Mogherini.

Iran följer till alla delar förpliktelserna som avtalet slår fast säger Mogherini efter mötet.

Inför mötet gjorde också Tyskland klart att USA bör följa den internationella uppgörelsen om Irans kärnprogram.

Det ligger i vårt intresse att Iran inte utvecklar kärnvapen.

― Tysklands utrikesminister Gabriel

- Vi vill upprätthålla kärnavtalet med Iran för det ligger i vårt intresse att Iran inte utvecklar kärnvapen, klargjorde tyske utrikesministern Sigmar Gabriel.

Han tillade att Iran har en svår roll i Mellanöstern i länder som Libanon, Syrien och Jemen.

- Förstås har våra amerikanska vänner rätt när de vill att vi uppmärksammar vår oro över situationen. Vi ska diskutera med Iran om vad som kan göras för att Iran ska få en mer positiv roll i regionen, var Gabriels diplomatiska formulering inför mötet.

Iran får stöd av Moskva och Bryssel

Också Irans utrikesminister Javad Zarif deltog i Brysselmötet på torsdagen liksom den brittiska utrikesministern Boris Johnson.

Zarif besökte för sin del Moskva på onsdagen för förhandlingar med sin kollega Sergej Lavrov inför befarade "ickekonstruktiva steg från USA:s sida".

"Ett eventuellt misslyckande med Iran-avtalet till följd av Washington skulle förhindra en fortsatt global säkerhet och negativt påverka strävandena till kärnvapennedrustning", heter det i ett uttalande från Lavrov och Zarif.

Både Internationella atomenergiorganet IAEA och Israels underrättelsetjänst medger att Iran på ett korrekt sätt har följt avtalet.

USA kan negativt påverka strävandena till kärnvapennedrustning.

― Utrikesministrarna Lavrov och Zarif

USA har ett komplicerat förhållande till Iran allt sedan den islamiska revolutionen 1979 störtade den USA-stödda regimen i landet. Den västvänliga shahen gick i landsflykt och ersattes av en islamistisk regim under Ayatollah Khomeini.

Trots att president Trump har riktat förkrossande kritik mot Iranavtalet har han också sagt att Iran följer avtalet "rigoröst".

Men åratal av de amerikanska ekonomiska sanktionerna mot Iran har hårt drabbat den iranska ekonomin.

I oktober krävde Trump att avtalet inte kan certifieras pånytt för att han påstod att Iran har brutit mot avtalet på flera punkter.

Det gav kongressen möjlighet att pånytt införa sanktioner mot den iranska kärnindustrin.

Utländska företag har inte heller kunnat investera i Iran av rädsla för USA:s sanktioner mot otillåtna finansiella kontakter.

Kongressen kräver besked var tredje månad

När kongressen 2015 godkände kärnavtalet med Iran krävde den att Trump alltid efter 90 dagar ger besked om hur Iran följer avtalet och omcertifierar avtalet.

Den nya tidsgränsen löper ut den 12 januari varför Trump måste ge klara besked om hur han ser på avtalet.

USA kommer att fortsätta att skrämma utländska bolag från att göra affärer i Iran.

― forskningschef Marashi

En ledande amerikansk Iranexpert tror att Trump med stor säkerhet nu kommer att omcertifiera Iranavtalet för de tre följande månaderna.

- Men Trump vill fortsätta att förhindra Iran att dra nytta av slopade sanktioner. Han kommer att fortsätta att skrämma utländska bolag och affärsintressen från att göra affärer i Iran.

Det säger Reza Marashi som är forskningschef vid det nationella iransk-amerikanska rådet NIAC. Han har tidigare handhaft de iranska frågorna vid USA:s utrikesministerium.

- Det finns ingen strategi för Iran. Man talar om Iran med alla andra länder men det är ingen strategi. Det finns ingen pelare för någon som helst strategi att vila på, sammanfattar forskningschef Marashi Trumps Irandilemma.

Diskussion om artikeln