Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Användningen av medicinsk cannabis har ökat - klart vanligare i Finland än i Sverige

Från 2018
Marijuanaplantor
Bildtext Arkivbild.
Bild: imago/SKATA/ All Over Press

Sedan några veckor tillbaka får vissa danska läkare skriva ut medicinsk cannabis till patienter. I Finland och Sverige är det inte tillåtet, men undantagslov finns. De utnyttjas i högre grad i Finland.

Från och med årsskiftet är det tillåtet för danska läkare att skriva ut medicinsk cannabis och upp till 3 000 patienter kan få möjligheten i ett fyra år långt experiment.

I Finland används i enskilda fall fem olika former av medicinsk cannabis. Ett av läkemedlen är godkänt av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Det är en munspray vid namn Sativex, som innehåller extrakt av cannabisväxten och används för att minska muskelspasmer hos MS-patienter.

Användningen ökar

Apoteken har köpt in större mängder Sativex under de senaste åren.

År 2013 satte apoteken i Finland sammanlagt 13 000 euro på att ta in läkemedlet. År 2016 låg summan på 98 000 euro.

I jämförelse med andra läkemedel som används mot spasmer för MS-patienter handlar det ändå om små summor. Centralt verkande, muskelavslappnande medel köptes in för nästan fyra miljoner euro år 2016.

Rökbar cannabis kräver specialtillstånd

I enskilda fall kan en patient i Finland ha rätt till läkemedel som inte har ett marknadsföringstillstånd i Finland.

Om det existerar ett godkänt läkemedel någon annanstans i världen som kunde vara till nytta för en patient kan en läkare i samråd med ett apotek ansöka om specialtillstånd av Fimea.

Man måste motivera om det inte finns något godkänt läkemedel som fungerar. Om man har prövat allt måste man redogöra för den historien

Karl Mikael Kälkner

Systemet fungerar på samma sätt i Sverige. Där är det Läkemedelsverket som behandlar ansökningarna.

- Man måste motivera om det inte finns något godkänt läkemedel som fungerar. Om man har prövat allt måste man redogöra för den historien, säger Karl Mikael Kälkner, klinisk utredare på Läkemedelsverket.

Med andra ord handlar det om undantag som görs för vissa patienter som har få, om ens några, alternativ kvar.

En ickerullad cigarett ligger på ett bord.
Bildtext Rökbar cannabis kräver specialtillstånd.
Bild: lev dolgachov/Mostphotos

200 finländare fick tillstånd

Den nederländska tillverkaren Bedrocan gör medicinsk cannabis i form av torkade blommor från cannabisplantans honblommor.

I Finland har fyra av Bedrocans produkter godkänts i enskilda fall. År 2016 hade omkring 200 patienter fått tillåtelse att använda dem, antingen som värkmedicin eller för att minska spasmer.

I Sverige kunde Läkemedelsverket godkänna sina första ansökningar om undantagslov i februari förra året. Fram till november 2017 hade tolv personer beviljats en av Bedrocans cannabisprodukter i Sverige.

Ersätts inte i sjukförsäkringen

Den allmänna sjukförsäkringen i Finland ersätter inte kostnader för medicinsk cannabis i Finland, varken den godkända munsprayen Sativex, eller de läkemedel som kan fås med undantagslov.

Det har varit svårt att kliniskt bevisa cannabinoidernas effekt, speciellt i formen av en växt.

Det är Läkemedelsprisnämnden som godkänner vilka läkemedel som kan räknas in i den allmänna sjukförsäkringen i Finland, om läkemedelstillverkaren önskar det.

Läkemedelsprisnämnden har avslagit läkemedelstillverkarnas ansökningar på grund av att man har haft för lite kunskap om läkemedlen.

- Det har funnits begränsat med information om produkternas terapeutiska värde, eller så har det terapeutiska värdet varit för litet, säger Ulla Kurkijärvi, Läkemedelsprisnämndens direktör.

De nämnda produkterna har alltså inte kunnat uppfylla de villkor som ställs i sjukförsäkringslagen.

Medicinsk cannabis i små förpackningar.
Bild: EPA/JIM HOLLANDER

Också Karl Mikael Kälkner på Läkemedelsverket i Sverige säger att det har varit svårt att kliniskt bevisa cannabinoidernas effekt, speciellt i formen av en växt.

- I studierna som har gjorts har det alltid varit svårt att veta vad det är för nivå eller mängd man har fått i sig, säger Kälkner.

Om cannabisen till exempel röks, eller inhaleras, blir det speciellt svårt för forskningen att komma fram till vilka doser som är effektiva.

De i undantagsfall godkända medicinska cannabisväxterna odlas under strikt kontrollerade former och exporteras med den nederländska staten som mellanhand.

- De har en standardiserad odling av plantorna, säger Kälkner.

Andra socialbidrag ersätter

Det finns dock andra samhälleliga stöd som kan hjälpa en patient ekonomiskt om man är i behov av att betala för ett dyrt läkemedel som inte täcks av sjukförsäkringen.

- Via utkomststödet kan vi stöda läkemedelskostnader. Det handlar ändå inte om lika stora summor som när man talar om sjukförsäkringen, säger Helena Kastarinen, expertläkare vid FPA.

Utgifter för, så att säga, en normal medicinering beaktas i grundsumman för utkomststödet, men om någon har högre utgifter för mediciner så kan FPA beakta det och betala ut ett tillägg.

- För de mediciner som anses nödvändiga kan man få ett betalningsavtal med apoteket, säger Kastarinen.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln