Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Tafsande, kyssar utan tillstånd och nakenbilder – så här kan sexuella trakasserier i armén se ut

Från 2018
Uppdaterad 15.01.2018 11:38.
Militär uppställning.
Bild: Yle / Jyrki Lyytikkä

Om man i armén kallar sin förman för lösaktig (finskans "jakorasia") blir straffet ett åtta dagars utegångsförbud. Då en kommodor tar tag i en kvinnlig arbetskamrat och kysser henne utan tillåtelse består följderna av en anmärkning av arbetsledningen.

Bland annat det här framkommer i besluten om disciplinära åtgärder från de senaste fyra åren som STT fått av Försvarsmakten.

Sammanlagt har ett tjugotal personer, både beväringar och personal, blivit bestraffade för att ha trakasserat andra beväringar eller kollegor sexuellt.

Dessutom har flera straff delats ut i fall där beväringar till exempel blottat sig eller gjort något annat opassande med sexuella undertoner.

Huvudstaben levererade sammanlagt 44 beslut om disciplinära åtgärder eller brottsanmälningar till STT från åren 2014-2017.

En löjtnant sades upp efter att han i över ett år hade trakasserat kvinnliga anställda samt hotat beväringar med sitt vapen.

En annan löjtnant fick en varning för att ha föreslagit en sergeant nattliga visiter och opassande massage. Han hade dessutom skickat nakenbilder av sig själv och petat i sergeantens hår då de var ensamma. Trakasserierna pågick i flera månader.

Många låter bli att anmäla

En stor del av dem som upplevt trakasserier gör ingen anmälning, visar en undersökning som Försvarsmakten lät göra vid Tammerfors universitet. Det skrev Helsingin Sanomat om redan i november förra året.

Enligt undersökningen hade var fjärde kvinnlig beväring upplevt någon form av sexuella trakasserier. För manliga beväringar var samma siffra under sju procent.

Enligt forskaren Katri Otonkorpi-Lehtoranta låter 42 procent av beväringarna bli att anmäla sexuella trakasserier. 7 000 beväringar svarade på enkäten.

– Det är vanligare att män låter bli att anmäla trakasserier, säger Otonmäki-Lehtoranta.

Enligt forskarna Minna Leinonen och Otonkorpi-Lehtoranta från arbetslivsforskningscentret vid Tammerfors universitet är den vanligaste orsaken till att man låter bli att anmäla att personen tycker att det är onödigt. 11 procent av männen trodde inte ens att de skulle tas på allvar om de berättade om sexuella trakasserier.

– Någon kan också fundera på om det att man berättar om trakasserier kan inverka negativt på ens egen tjänstgöring eller karriär, säger Leinonen.

Förmannen måste ingripa

Försvarsmakten kan bestraffa anställda eller beväringar då det handlar om militära brott. Andra fall måste föras vidare till polisen eller åklagaren. Också offrets önskemål kan påverka det här.

Till exempel i ett fall där en beväring tafsade på en annan beväring av motsatt kön och sedan lade sig för att sova bredvid denne utan lov, fick beväringen som tafsade ett sju dagars utegångsförbud.

Ett annat nästan identiskt fall togs till tingsrätten där undersergeanten dömdes att betala böter samt 800 euro i ersättning till den utsatta.

Enligt huvudstabens militärjurist Jouni Pulkkinen måste en enligt lag vald disciplinär förman ingripa i trakasserifall som anmäls till förmannen.

– En sådan förman är till exempel kompanichefen. Om anmälan görs annanstans ska denne meddela den disciplinära förmannen, säger Pulkkinen.

Huvudstaben har riktlinjer för hurdana straff som ges för olika förseelser, men i dem finns inga lösningar på hur man ska handskas med sexuella trakasserier.

Försvarsmakten gav order till alla förband att ingripa i trakasserier

I mitten av december beordrade Försvarsmakten alla förband att ta itu med frågor som gäller jämlikhet och opassande beteende.

– Kompanichefen eller enhetschefen tar upp ärendet och understryker att trakasserier är oacceptabla och att de ska rapporteras och behandlas. Innan den färska kontinenten beväringar anlände i januari repeterade också beväringscheferna hur man ska ta itu med sådana situationer, säger socialchefen Hannu Majanen på huvudstaben.

Enligt Majanen fick alla förband order om att uppdatera sina jämlikhetsplaner innan slutet av maj.

– Också ett kvinnligt perspektiv ska föras fram i planerna. Planerna bör också innehålla en utredning om hur jämlikheten ser ut i förbandet.

Utöver jämlikhet behandlar planerna pennalism och språkbruk.

– Till exempel svordomar och onödigt hög volym borde undvikas i dagens läge.

Olli-Pekka Paananen, STT

Korrigering: Befälhavare rättades till kompanichef.

Korrigering: Kommendör rättades till kommodor.

Diskussion om artikeln