Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kaskö – ett sjunkande skepp eller båt i gungning?

Från 2018
Uppdaterad 15.01.2018 09:56.
En vinterklädd gata gapar tomt i Kaskö.
Bild: Yle/Juho Karlsson

Mögelskadade hus, tjänstemän som säger upp sig och en ekonomi som kunde vara betydligt bättre. Det är den realitet som Kaskö fått leva med under den senaste tiden.

I somras slutade tekniska direktören Martti Kerkelä, bildningsdirektören Jonna Henriksson samt stadsdirektören Marlene Svens. Och den senaste i turen är ekonomidirektören Anne Lillträsk som slutar på fredag.

Dessutom brottas man med fuktskador i flera av stadens byggnader. I bland annat skolbyggnaden, tekniska centralen och stadshuset har man drabbats av dålig inomhusluft.

Och när ekonomin visar minusresultat från år till år är det svårt att åtgärda problemen.

Carl-Gustav Mangs
Bildtext Carl-Gustav Mangs.
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

- Vi har hela tiden massor med reparationsskulder som vi inte har kunnat göra något åt under åren på grund av att vi inte har pengar och enda möjligheten är att låna pengar. Det där exploderar hela tiden och det blir bara värre och värre, säger stadsstyrelsens ordförande Carl-Gustav Mangs (SFP).

Knackar på hos grannen

Därför har man börjat snegla mot grannen Närpes, där situationen är mycket bättre.

Den här veckan kommer man att hålla det första mötet inom ledningsgruppen i Kaskö för att komma överens om hur man går vidare med fusionsutredningarna.

Också i Närpes ska motsvarande grupp hålla ett möte innan städernas representanter sedan sammanträder för ett gemensamt möte.

Men i Kaskö går åsikterna isär. Vissa sätter sig mer än gärna vid förhandlingsbordet med Närpes, andra vill hellre klara av krisen på egen hand.

Kari Häggblom, SDP.
Bildtext Kari Häggblom.
Bild: Yle/Juho Karlsson

- Kaskö kommer nog att klara sig själv i fortsättningen också bara vi får fler arbetsplatser och fler invånare att flytta in. Det ser inte så dåligt ut med ekonomin nu heller, det är på uppåtgående, konstaterar fullmäktigeordförande Kari Häggblom (SDP).

- Jag tror vi skulle få större muskler att röra oss med i fortsättningen. Inte bara det att vi har mera invånare bakom oss utan dessutom ekonomiska resurserna ökar ju utan vidare, säger i sin tur Mangs.

Ortsborna skeptiska

Bland ortsborna verkar motståndet mot en fusion vara ganska starkt. Åtminstone bland dem vi talat med.

- Vi ska inte gå samman med Närpes eller någon annan kommun. Vi vill vara en självständig fin stad och om vi bara får tjänstemännen att stanna här, så klarar vi oss nog, säger en äldre finskspråkig dam.

- Jag tycker det är onödigt för jag förespråkar inte någon sammanslagning. Vi hamnar ganska mycket vid sidan om om vi går samman med Närpes, säger Rut Hellman.

- Jag tycker att Kaskö ska vara kvar som förut. Ibland är det sämre tider och ibland är det bättre tider, så nog borde det gå att fortsätta, konstaterar i sin tur en äldre herreman som önskar vara anonym.

Det finns också de Kasköbor som ogärna går samman med Närpes, men ser ingen annan utväg i det här skedet.

- Jag har svårt att se att Kaskö skulle förbli självständigt. Förstås hoppas jag det, eftersom jag är född här, men jag tror inte på det. Vi har ju kanske inte något annat alternativ. Något måste göras, konstaterar Anne Kela.

- På ett sätt är det ju synd om en så här gammal stad sammanslås med någon annan ort. Men det är klart att befolkningen och kompetensen minskar, säger Veli-Matti Tastula.

Folkomröstning möjligt

Varken Mangs eller Häggblom utesluter en folkomröstning om en sammanslagning. Men Mangs vill att man utreder saken först så att man har all fakta på bordet inför en möjlig folkomröstning.

- Om man tycker att man ska göra en folkomröstning så gör vi det. Jag tycker vi ska göra det så öppet som möjligt så att alla vet vad det är frågan om och utgående från det tar man sedan ställning.

Båda männen är överens om att fler arbetsplatser behövs till staden ifall staden ska överleva.

- Om vi inte går in för en samgång med Närpes, så är enda möjligheten för att vi ska klara av all den här reparationsskulden att få ett stort företag eller flera mindre företag hit och via det flera skattebetalare. Som det nu är, att vi år efter år går på minus, det klarar ingen av under riktigt många år, säger Mangs.

- Nog har vi mycket att göra. Inte är det någon lätt situation, men jag tycker vi ska kämpa in i det sista. Jag har alltid varit optimist så jag tror nog vi får staden att blomstra igen, säger Häggblom