Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Tio tips för att rösta i presidentvalet

Från 2018
Karikatyr av alla presidentvalskandidater 2018.
Bildtext Presidentvalskandidaterna Niinistö och Haavisto
Bild: Sebastian Dahlström

Det är inte svårt att rösta i presidentvalet men det finns några saker som behövs för att det ska lyckas. Läs våra tio tips!

Innan du tar dig till vallokalen

1. Ta med dig ett identitetsbevis. Ett av av polisen utfärdat identitetskort, pass, körkort eller någon annan motsvarande handling försedd med foto. Om du inte har en sådan handling kan du avhämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort på närmaste polisinrättning för att kunna rösta. För det temporära identitetskortet behöver du två passfoton.

2. På valdagen kan du rösta enbart i din egen vallokal. Det är det ställe som anges på meddelandekortet som du fått med posten. Själva meddelandekortet behövs inte vid röstningen, men om du vill kan du ta det med dig. Om du av någon anledning inte har fått kortet kan du kontakta närmaste magistrat för att fråga om kortet och/eller uppgifterna i det.

3. Om du vill ta reda på numret på din egen kandidat redan i förväg, hittar du det i kandidatförteckningen för presidentvalet. Kandidatnumren finns också i kandidaternas valreklam samt i olika medier.

4. Om du själv inte kan anteckna din röst, kan du ta med dig ett valbiträde. Notera att en person som är kandidat i valet inte får fungera som biträde, inte heller kandidatens make eller maka, barn, syskon eller förälder. Om du inte har ett eget biträde finns det ett särskilt valbiträde på röstningsstället.

I Vallokalen:

5. Visa upp ditt identitetsbevis för valfunktionären. Valfunktionären söker fram ditt namn i vallängden och ger dig en röstsedel. Valfunktionären antecknar i vallängden att du har röstat. En valnämnd, som består av fem medlemmar av vilka minst tre ska vara närvarande under hela röstningen, övervakar röstningen på röstningsstället.

6. Ta röstsedeln med dig och gå in i röstningsbåset. I båset finns en penna och på båsets vägg finns kandidatförteckningen för presidentvalet. (Om du behöver hjälp med att anteckna rösten, kan du be att valbiträdet hjälper dig att göra anteckningen i röstningsbåset.)

7. Anteckna numret på den kandidat som du vill rösta på på röstsedeln. Kandidatens nummer finns i kandidatförteckningen. Skriv ingenting annat på röstsedeln!

8. När du har gjort anteckningen ska du vika ihop röstsedeln så att numret hamnar innanför vecken och insidan inte syns utåt.

9. Ta den hopvikta röstsedeln med dig och gå till valförrättaren som är ansvarig för valurnan. Valfunktionären stämplar din röstsedel.

Val
Bild: Arja Lento

10. Lägg den stämplade röstsedeln i valurnan. Nu är det klart och du kan lämna vallokalen.

Vill du förhandsrösta?

Förhandsröstning betyder att väljaren avger sin röst före den egentliga valdagen under den i vallagen föreskrivna förhandsröstningsperioden.

Man behöver inte ha någon särskild orsak för att kunna rösta på förhand. Man kan fritt välja att rösta på förhand i stället för att rösta på valdagen.

Den som har rätt att rösta får rösta på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands.

I Finland
Förhandsröstningen i Finland inleds onsdagen den 11 dagen före valdagen och avslutas tisdagen den femte dagen före valdagen.

Förhandsröstningen i Finland vid presidentvalet 2018 förrättas den 17-23 januari.

Här är en lista på allmänna förhandsröstningsställen i hemlandet vid presidentvalet 2018.

I varje kommun finns minst ett allmänt förhandsröstningsställe, där vem som helst av de röstberättigade kan rösta. I större kommuner finns vanligen flera allmänna förhandsröstningsställen.

Förhandsröstningsställena är i regel öppna för röstning under alla sju dagar som infaller under förhandsröstningsperioden. Det är ändå möjligt att stället inte är öppet alla dagar. Via ovanstående länk får du information om förhandsröstningsställenas öppethållningsdagar och -tider.

Förhandsrösta utomlands

Röstberättigade som stadigvarande bor utomlands (utlandsfinländare) eller tillfälligt vistas utomlands kan rösta på förhand vid de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som bestäms genom förordning av statsrådet.

Förhandsröstningen utomlands inleds onsdagen den 11 dagen före valdagen och avslutas lördagen den åttonde dagen före valdagen.

Förhandsröstningen utomlands vid presidentvalet 2018 förrättas den 17-20 januari.

Det här är är en länk till Allmänna förhandsröstningsställen utomlands vid presidentvalet 2018.

Många av förhandsröstningsställena utomlands är öppna för röstning under alla fyra dagar som infaller under förhandsröstningsperioden. Det är ändå möjligt att stället inte är öppet alla dagar. Via ovanstående länk får du information om förhandsröstningsställenas öppethållningsdagar och -tider.

Röstningsanvisningar: Så här går det till att rösta på förhand vid en beskickning

Diskussion om artikeln