Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Efter hård debatt ska Kimitoön fundera på sin alkohollinje

Från 2018
Uppdaterad 16.01.2018 10:22.
Dryckesvanor
Bild: Outhouse Media

Det fanns inga riktlinjer för hur mycket alkohol politiker och tjänstemän fick dricka under det fullmäktigeseminarium som Kimitoöns kommun ordnade i fjol höstas på Örö.

– Det var upp till var och en själv att fundera på hur många portioner man dricker och hur mycket man tycker är lämpligt att man dricker när man blir bjuden på alkohol, förklarar Erika Strandberg, förvaltningschef i Kimitoöns kommun.

Enligt kommundirektör Anneli Pahta följde Öröseminariet normal praxis gällande längre seminarier för förtroendevalda i Kimitoöns kommun.

Var det fritt fram för seminariedeltagarna att beställa hur många öl, cider eller vinglas de ville?

– Vi räknade med att man dricker en bastuöl eller en bastucider, men restaurangen hade satt fram en mängd. Sedan under middagen var matdrycken sådan att det serverades då två glas vin till maten, säger Strandberg.

230 alkoholportioner under en kväll

Förutom den alkohol som restaurangen på Örö serverade hade seminariearrangörerna också sett till att det fanns sammanlagt 12 liter vin och 40 burkar öl till hands för samkväm efter att restaurangen stängt.

Det låter ju väldigt mycket det här och det stämmer inte med min uppfattning om hur det var där på plats. Jag tror att det också fanns stora variationer i konsumtionen

― Erika Strandberg

Den totala mängd alkohol som seminariedeltagarna på 25 personer konsumerade under middagen och samkvämet på tisdagskvällen den 3 oktober var cirka 230 alkoholportioner eller drygt 9 alkoholportioner per person.

– Kostnaderna för alkoholen var ändå inte stora, påpekar Strandberg och tillägger att det inte är sagt att alla de flaskor som restaurangen debiterade för var urdruckna.

Vad tycker du själv - ett sådant här seminarium för förtroendevalda och tjänstemän - 9 portioner alkohol, är det rimligt?

– Det låter ju väldigt mycket det här och det stämmer inte med min uppfattning om hur det var där på plats. Jag tror att det också fanns stora variationer i konsumtionen.

Mötesarvoden för över 4 000 euro

Hela seminariet kostade 14 562 euro för kommunen.

Alkoholens andel var 930 euro. Av den medhavda alkoholen blev två lådviner och några öl över.

Temat för seminariet var samarbete och en extern konsult hade kallats för att föreläsa om temat.

Konsulten debiterade 2 796,18 euro för sin insats. Politikernas mötesarvoden uppgick till sammanlagt 4 256 euro.

Utöver mötesarvoden betalade kommunen också ut ersättningar för förlorad arbetsinkomst åt politikerna.

År 2016 ordnades ett liknande tvådagarsseminarium i Hangö. Det kostade ungefär lika mycket som Öröseminariet.

Ett par större seminarier per år

Kimitoöns kommun ordnar fyra-fem aftonskolor (kvällsmöten), ett budgetseminarium (pågår en dag) samt ett två dagar långt seminarium för förtroendevalda och tjänstemän per år.

Enligt ett beslut som de nu invalda politikerna fattat bjuds inte bara ordinarie ledamöter in till seminarierna utan också alla ersättare.

Var följande tvådagarsseminarium ordnas har ännu inte bestämts.

Diskussioner ska föras

Under aftonskolor och seminarier som bara varar en dag serveras ingen alkohol, intygar Strandberg och kommunens kutym har under de senaste åren varit att man bjuder på matdryck.

– Ett glas vin eller öl till maten med en påfyllning. Ibland även en välkomstskål när man anländer till middagen, säger Strandberg.

Att det på Örö blev betydligt mer än så berodde på praktiska omständigheter, förklarar Strandberg.

Restaurangens bar var öppen bara under middagen och eftersom det inte fanns möjlighet för deltagarna att själva köpa alkohol någonstans efter middagen ville man från kommunens sida försäkra sig om att det fanns alkoholhaltiga drycker tillhands och därför köpte man på kommunens bekostnad ut vin och öl.

På frågan varför deltagarna inte uppmanades att själva ta med sig det de ville dricka på kvällen efter att restaurang och bar stängt, svarar Strandberg att man säkert måste överväga att göra så nästa gång man ordnar ett seminarium på ett ställe där det inte finns en bar som är öppen på kvällen.

– Vi måste ju diskutera det här internt nu. Det har vi inte alls gjort och fundera på vad vår linje är. Vad kommer vi att ha för linje framöver?

Tycker du att det finns marginal för att se över praxisen då det gäller alkoholserveringen på seminarier?

– Det finns det säkert mot bakgrund av den här diskussionen och jag tycker att vi åtminstone måste diskutera det tillsammans med politikerna.

Längre seminarier viktiga

Av 27 ordinarie fullmäktigeledamöter deltog 15 i seminariet på Örö. Dessutom deltog 4 suppleanter och ledningsgruppen som består av sex tjänstemän.

I samband med den debatt som alkoholserveringen föranlett kritiseras också ordnandet av längre seminarier på annan ort.

Strandberg anser ändå att de längre seminarierna som man brukar ordna på annan ort är mycket viktiga.

– Det här tvådagarsseminariet brukar ordnas någon annanstans för att man ska lära känna varandra och för att folk inte ska komma och gå till sina vardagliga sysslor.

Har det här visat sig vara ett bra koncept?

– Det har varit jättebra och under sådana tider som samarbetsklimatet i kommunfullmäktige kanske varit lite spänt så har de här tvådagarsseminarierna hjälpt till så att man lärt känna varandra som människan bakom politikern och tjänstemannen.

Diskussion om artikeln