Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg räknar med lång rekryteringsprocess för ny social- och hälsovårdsdirektör

Från 2018
Rollator i korridor
Bildtext Det går inte att trolla fram en ny social- och hälsovårdsdirektör i en handvändning.
Bild: Mostphotos

Staden Raseborg måste gå in för tillfälliga arrangemang för att sköta jobbet som social- och hälsovårdsdirektör.

Nuvarande direktören slutar i mitten av mars och staden tror det kan dröja ända till augusti tills en ny kommer att tillträda.

Social- och hälsovårdsdirektör Jeanette Pajunen har fått jobb på Åland som hälso- och sjukvårdsdirektör. Jobbet är tidsbundet med start 12.3.2018 fram till 11.3.2025.

En porträttbild utomhus av Jeanette Pajunen somn är social- och hälsovårdsdirektör i Raseborg.
Bildtext Jeanette Pajunen.
Bild: Yle/Minna Almark

Tills Raseborg får en ny direktör omfördelas arbetet mellan flera personer och jobbet som social- och hälsovårdsdirektör ledigförklaras omedelbart.

Staden anlitar konsulthjälp för att rekrytera kandidater. Stadsstyrelsens presidium, stadsdirektören och stadssekreteraren intervjuar sökande.

Tredelat ansvar

Äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkola har varit social- och hälsovårdsdirektörens ersättare vid kortare ledigheter och semester.

Hon kommer därför att nu fortsätta axla huvudansvaret för social- och hälsovårdsreformen. Samtidigt bär hon ändå ansvaret för en stor avdelning och kan inte ensam ta över direktörsjobbet.

Kirsi Ala-Jaakkola.
Bildtext Kirsi Ala-Jaakkola.
Bild: Yle/Tove Virta

Stadsstyrelsen i Raseborg konstaterar att avdelningscheferna och controllern inom social- och hälsovårdssektorn har lång erfarenhet och är kunniga.

Därför kan de tillfälligt ta över mer ansvar och befogenheter om deras arbetsbörda bara tillåter det.

Evalotte Spring-Lindström, som under en tid har jobbat som controller och avdelningschef för ekonomiavdelningen, flyttar tillbaka till social- och hälsovårdsavdelningen.

Hon har vid sidan av jobbet vid ekonomiavdelningen också skött controlleruppgifterna inom social- och hälsovårdssektorn.

Spring-Lindström tar nu tillfälligt över social- och hälsovårdsdirektörens arbetsuppgifter. Arrangemanget gäller högst fram till den 14 augusti.

Två tecknade händer lyfter upp ett hjärta med ett eurotecken i sig.
Bildtext Många personer är inblandade i det tillfälliga arrangemanget inom social- och hälsovården.
Bild: Mostphotos

Omflyttningarna innebär i förlängningen också att jobbet som controller vid ekonomiavdelningen ledigförklaras.

Den som är controller inom ekonomiavdelningen fungerar som enhetschef, har personalansvar och ansvar för avdelningens budget.

Lång process

Det är på grund av landskapsreformen Raseborg räknar med att det kan dröja ända till augusti innan man får en ny social- och hälsovårdsdirektör.

Enligt reformen ska social- och hälsovårdsverksamheten flyttas över till landskapet. Det betyder att det råder en viss osäkerhet i luften kring vad det innebär och det kan göra det utmanande att hitta en ny direktör.

Flera tvåspråkiga orter söker eller har sökt efter social- och hälsovårdsdirektörer på sistone. Det innebära att det kan vara svårt att få sökande som fyller alla kompetens- och språkkrav, konstaterar stadsstyrelsen.

Det är inte särkskilt kostnadseffektivt att ha vanlig annonsering via dagstidningarna eftersom det kanske inte väcker så stort intresse. Därför anlitar staden nu en konsult som hjälp för rekryteringen.

En tecknad figurer som sitter vid en dator med telefonhörlurar på öronen.
Bildtext En konsult ska hjälpa till vid rekryteringen.
Bild: Mostphotos

Stadsstyrelsen räknar med att processen tar några månader och den som väljs har sannolikt minst en månads uppsägningstid.

Då sommaren och semestertiden kommer emot är det därför sannolikt att den som väljs tillträder först i augusti.

Därför behövs alltså också de tillfälliga arrangemangen.

En porträttbild utomhus av Jeanette Pajunen som är social- och hälsovårdsdirektör i Raseborg.

Raseborgs social- och hälsovårdsdirektör blir direktör på Åland

Jeanette Pajunen blir hälso- och sjukvårdsdirektör vid ÅHS.

Diskussion om artikeln