Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jakobstad tycker beslut om skolstängning gick rätt till

Från 2018
Banderoll utanför Rådhuset
Bild: YLE/Patrik Enlund

Jakobstad anser att beslutet att stänga Ruusulehto skola har gått rätt till. Det skriver stadsstyrelsen i sitt svar till förvaltningsdomstolen.

Ett besvär mot beslutet att stänga skolan har lämnats in. Besväret har 120 undertecknare. I sitt svar säger staden att alla de 120 inte ens har Jakobstad som hemort och därför inte borde få besvära sig mot beslutet.

Staden anser också att ärendet har behandlats grundligt och flera gånger i olika organ.

Ruusulehto skola i Jakobstad
Bildtext Ruusulehto skola.
Bild: Yle/ Kjell Vikman

En rapport med både siffror om elevunderlag och kartläggning av fastigheternas skick har behandlats flera gånger. Bland annat i bildningsnämnden, stadsstyrelsen och finska skolsektionen.

Enligt staden har man också gett föräldrar chans att påverka genom flera informations- och diskussionstillfällen.

Sådana har hållits i bland annat Ruusulehto skola. Bildningsnämnden har också ordnat möten för föräldraföreningarna i staden.

I sitt svar säger staden också att Ruusulehto skola i dag har 99 elever men de minskar till 60 inom ett par år.

Om alla elever från Ruusulehto flyttas till Länsinummi skola blir elevmängden där 215.

Svenska skolor påverkas också

I besväret anser undertecknarna att stadens olika språkgrupper behandlas ojämlikt då bara en finsk skola stängs.

I stadens svar framgår det finns liknande planer för de svenska skolorna. Bonäs och Vestersundsby skolor läggs under samma förvaltning från hösten 2018.

Planen är att så småningom placera skolorna i samma byggnad, troligen från 2021.

Jakobstad önskar att förvaltningsdomstolen förkastar besväret. Staden hoppas dessutom att det sker snabbt eftersom familjerna inom kort ska välja skolor åt sina barn.

Diskussion om artikeln