Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Osäkerhet leder till stress i Söderkulla skola – barnen ska evakueras men ingen vet ännu vart

Från 2018
Söderkulla skola utifrån eleverna springer till lunchen
Bildtext Lunchdags vid Söderkulla skola. Matsalen finns ännu i huvudbyggnaden.
Bild: Yle/Daniela Ilvonen

Söderkulla skola i Sibbo har redan länge haft problem med inneluften i huvudbyggnaden. Den renoverades i fjol, men till ingen nytta.

Nu ska huvudbyggnaden rivas, vilket betyder flyttrumba för Söderkulla skola.

- Vi ska evakueras ut ur huvudbyggnaden, vilket betyder att 50 skolbarn och 30 förskolebarn ska flytta till andra lokaler, säger rektor Jan-Erik Holmkvist.

Det är ännu öppet vart exakt barnen och personalen ska flytta.

En stor del av klasserna undervisas sedan tidigare i gårdsbyggnaden och de får stanna kvar där också i vår. Just nu är det ändå väldigt trångt där.

Ett klassrum i Söderkulla skola.
Bild: Yle/Daniela Ilvonen

Också de eleverna som tidigare gått i skola i huvudbyggnaden håller nämligen till i gårdsbyggnaden tills någon annan lämplig plats hittas.

Det ska bli baracker, men de blir klara först i höst. Då byggs en stor paviljongby upp någonstans på skolgården.

- Enligt fullmäktiges beslut ska vi utrymma fastigheten under våren 2018, så fort som möjligt. För att kunna flytta ut så måste vi ha alternativa lokaler, och det finns inte för tillfället, säger Holmkvist.

Han berättar att man nog har förslag, men myndigheternas lov krävs ännu för att man ska få bedriva skolverksamhet där.

Finns viss vana

- Vi har evakuerats tidigare då huvudbyggnaden renoverades, så vi har testat på det här. Inte uttrycker någon glädjerop över att verksamheten splittras, men inte är det heller hållbart att ha elever och personal i sådana lokaler som inte är funktionsdugliga.

Enligt Holmkvist försöker man ordna saken så att det blir så få förflyttningar som möjligt.

- Men det blir säkert så att lärarna i viss mån måste förflytta sig från ett ställe till ett annat. Det går inte att fixa annars.

Söderkulla skolas rektor Jan-Erik Holmkvist i bild
Bildtext Rektor Jan-Erik Holmkvist.
Bild: Yle/Daniela Ilvonen

Det märks att gårdsbyggnadens kapacitet börjar överskridas. En del elever jobbar utanför klassrummen eftersom de är fulla. I tamburen, bredvid ytterdörren, sitter två flickor och löser uppgifter om rymden.

- För tillfället är vi väldigt, väldigt trångbodda, vilket gör att stressnivåerna stiger för alla, säger Holmkvist.

Gesterby ett altenativ

Enligt Holmkvist tycker en del av eleverna att det är bra att flytta, men det beror förstås på vart flyttlasset går.

- Förra gången vi evakuerades var vi i Gesterby skola. Sjätteklassarna som var där i fjol, och som eventuellt kan flytta dit nu i vår, är mer eller mindre glada över att kanske få fara dit igen. Bara en elev var lite fundersam ännu, säger Holmkvist.

Han konstaterar ändå att det ännu är oklart om undervisning får bedrivas i gamla Gesterby skola.

Sjätteklassarna Ella, Elsa och Lina tycker att det är bättre att vara i gårdsbyggnaden än i huvudbyggnaden.

- Men det blir nog lite trångt. De större klasserna har det kanske lite svårare, säger Lina.

I årskurs sex finns tjugo elever. Flickorna tycker att en eventuell flytt känns helt bra.

- Då vi var i Gesterby förra året så var det nästan roligare än här, säger Ella.

Ovetskap

Enligt fullmäktiges beslut ska Söderkulla skola alltså rivas och ersättas med tillfälliga lokaler tills en ny skola byggs.

Den nya skolan är tänkt att inrymmas på Fröken Miilis väg en kilometer från den nuvarande skolgården.

- Men andra möjligheter till var det nya skolhuset skulle placeras utreds också, säger Holmkvist.

Den röda Söderkulla skolan utifrån.
Bildtext Gårdsbyggnaden där hela skolan tränger ihop sig för tillfället.
Bild: Yle/Daniela Ilvonen

Det enda som är säkert är att allting är osäkert.

- Vi lever från dag till dag. När dagen är slut vet jag för tillfället inte vilka beslut som gäller i morgon. Det har varit så i två och ett halvt års tid, säger Holmkvist.

Att leva i ovetskap ökar stressnivåerna både bland personalen, eleverna och målsmännen.

- Jag hoppas ju på att vi ska få ett beslut. Först en kortsiktig lösning på var vi är resten av vårterminen och sedan en långsiktig lösning så vi vet var Söderkulla skola ska finnas i framtiden.

Östnyland på 20 minuter: 17.1.2018: Det senaste om Söderkulla skola och Sibbos nya förvaltningschef

Programmet är inte längre tillgängligt

Diskussion om artikeln