Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finansieringen av konst och kultur ändras - oro för att dans och cirkus råkar illa ut

Från 2018
Uppdaterad 02.02.2018 14:42.
Thom Monckton är cirkusartist
Bildtext Thom Monckton är cirkusartist
Bild: Yle/ Jari Kovalainen

Den statliga finansieringen av utövande konst och museer blir tidsbestämd om det förslag som en arbetsgrupp under ledning av Jaakko Kuusisto utarbetat går igenom.

Ett förslag till ny lag om främjande av utövande konst överräcktes till minister Sampo Terho (Blå) på onsdag.

Konst- och kulturinstitutionerna föreslås få finansiering via såväl statsandelar som via olika behovsprövade stöd.

Rätten till statsandel för utövande konst ändras så att den beviljas för viss tid. Statsandelen gäller för tre respektive sex år och den skall beviljas på villkor som skiljer sig från varandra.

Arbetsgruppen hade som uppgift att utreda hur det statliga stödet kunde omfatta också nya grupper. Till exempel har den internationellt framgångsrika moderna finländska cirkusen inte fått statsstöd överhuvudtaget.

Iiris Autio från Tero Saarinen Company representerade nya konstformer som dans och cirkus i arbetsgruppen.

Autio är oroad för att de här konstformerna kan missgynnas så som arbetsgruppens preliminära kalkyler visade och hon reserverade sig mot arbetsgruppens förslag.

Ses över vart sjätte år

Enligt arbetsgruppen ska nationellt och internationellt viktiga konstutövare få stöd för sex år år gången.

I praktiken skulle största delen av det nuvarande teater- och orkesternätverket omfattas av stödet.

Litet lättare organisationer kunde få statsstöd för en period på tre år.

Nyskapare som förnyar den föreställande konsten kan erbjudas ett engångsbidrag för fem år.

Museernas uppgifter ändras

Statsstödet upprätthåller också Finlands museer.

Arbetsgruppen föreslår att undervisnings- och kulturministeriet vart tredje år granskar finansieringsplanerna för de museer som får statsstöd.

Museerna omorganiseras enligt de uppgifter de har. I stället för nuvarande landskaps- och regionmuseer skapas museer med regionalt respektive riksomfattande ansvar.

Undervisnings- och kulturministeriet delade ifjol ut drygt 100 miljoner euro till teatrar, orkestrar och museer. Också kommunerna är betydande finansiärer.

Källa: Yle Uutiset, pressmeddelande

Diskussion om artikeln