Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nedskräpade ekopunkter upprör östnylänningar - räcker övervakningen till?

Från 2018
Stora avfallsbehållare med skräp utanför.
Bildtext Nedskräpad ekopunkt i Tallmo i januari 2018.
Bild: Yle/Lone Widestam

Under fjolårets julvecka och nyår svämmade ekopunktens behållare i Tallmo i Sibbo över. Ortsbor reagerade på att insamlingsplatsen var full med skräp. Vem ska man kontakta om avfallshanteringen inte fungerar?

När röken från nyårsfyrverkerierna lagts sig och det blivit vardag igen var de mången Tallmobo som drog en suck av lättnad när sopbilen parkerade vid den lokala ekopunkten.

Den hade nämligen svämmat övat rejält. Runt ekopunkten låg en hel del nyttoavfall som inte rymts i behållarna, men också blandavfall som hör hemma på avfallsstationen.

Enligt transportplaneraren Mika Toivari från Östra Nylands avfallsservice hade ekopunktens kartonginsamling tömts enligt tidtabellen den 27 december och tömdes följande gång genast efter nyår.

- Julhelgen var besvärlig eftersom helgdagarna inföll mitt under veckan. Då gjordes inga tömningar eller städningar. Sedan blev det väldigt dåligt före som också försenade arbetet, säger Toivari.

Skräpet vid ekopunkten fick alltså ligga där i knappa två veckor innan en patrull städade upp.

En stor brun resväska i en hög med kartong och annat skräp.
Bild: Yle/Lone Widestam

Olagligt att skräpa ner

- Vi önskar förstås att invånarna använde sig av en avfallsstation eller en annan ekopunkt om den närmaste ekopunkten är full, säger Toivari.

Att avsiktligt skräpa ner vid en ekopunkt strider mot lagen. Den som bryter mot avfallslagen genom att skräpa ner eller föra fel sorts avfall till en ekopunkt kan straffas med böter.

- Det finns övervakningskameror vid flera ekopunkter. Om du har parkerat bilen så att registernumret syns kan Rosk'n Roll utreda saken om det finns behov, säger Elin Andersson, ordförande för Borgå regionala avfallsnämnd.

Soppolisens bil vid Lappers ekopunkt.
Bildtext Soppolisen granskar ekopunkterna.
Bild: Yle/Tove Virta

Varning på hemsidan

Det är Östra Nylands Avfallsservice som tillsammans med Rosk'n roll ansvarar för avfallstjänsten i Östnyland. Rosk’n roll tömmer behållarna och ser till att det är snyggt och rent vid ekopunkterna.

Inför julen varnade Rosk'n Roll på sin hemsida om förändringar i rutinerna och tänkbara förseningar under julens och nyårets helgdagar.

Avfallskärlen vid ekopunkterna är ofta överfulla genast efter helger. Därför är det bäst att föra det återvinnbara avfallet till ekopunkterna först lite senare.

Ekopunkten i Märlax, Lovisa svämmar över av metallskräp.
Bildtext Blandavfall och skräp vid ekopunkt i Märlax i juli 2017.
Bild: Tapio Kotkavuori

Trots den förebyggande åtgärden hann skräpet vid ekopunkten ändå uppröra ortsborna och i sociala medier fördes en diskussion om brister i avfallshanteringen.

Enligt ortsborna har ekopunkten i Tallmo varit i dåligt skick också tidigare under året.

Nedskräpningen är ett sommarfenomen

- Undantag sker fast vi försöker jobba med full kapacitet och nu hände det i Tallmo. Den här ekopunkten är hårt belastad med mycket glas, metall och kartong, i synnerhet sommartid, menar Toivari.

Enligt Mika Toivari är nerskräpade insamlingspunkter i Östnyland vanligtvis ett sommarfenomen.

Nedskräpning framför metallavfallsbehållaren vid Tirmo ekopunkt i Borgå
Bildtext Nedskräpning vid ekopunkt i Tirmo i juli 2016.
Bild: Yle/Sune Bergström

Byggavfall, möbler, vitvaror och annat blandavfall samlas när hus och sommarstugor renoveras.

Vem bestämmer var tunnan ska stå?

Var soptunnor och ekopunkter ska finnas planeras i samband med markanvändningen.

I Östnyland ansvarar Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab eller Ringen för de lagstadgade insamlings- och sorteringspunkterna för glas, metall, kartong och plast.

De är oftast placerade vid större snabbköp och affärscentra. Utöver de här har Rosk'n Roll utökat antalet ekopunkter där man anser att de behövs.

Sopbil hämtar nyttoavfall från fastighet.
Bildtext Rosk'n roll tömmer behållarna och städar vid behov.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Tömningen sköts sedan av de samkommunala avfallsbolagen Rosk'n Roll och Östra Nylands Avfallsservice Ab (ÖNA).

ÖNA ägs av Askola, Lovisa, Borgnäs, Borgå och Sibbo. Bolaget har en styrelse bestående av kommunalpolitiker, men ansvarar inte för övervakningen av till exempel ekopunkter.

Vem ansvarar för övervakningen?

I Facebookgruppen Sibbo - Sipoo uttryckte Tallmoborna en frustration över att Rosk'n Roll inte vidtagit åtgärder fast de har ringt och skickat e-post.

- Om en ekopunkt är full ska kommuninvånaren först kontakta Rosk’n Roll eller Ringen så att de vet att behållarna måste tömmas oftare. Om man upplever att det inte fungerar så är det miljövårdsmyndigheten i kommunen som övervakar och de kan i så fall vidta åtgärder, säger Elin Andersson.

Stadsfullmäktigeledamot Elin Andersson från Borgå
Bildtext Elin Andersson från Borgå.
Bild: Charlotte Estman

Sök alltså efter kontaktuppgifter till miljövården eller miljövårdsmyndigheten i din kommun.

Fria sökningar på kommunernas hemsidor kan föra dig vilse, på grund av olika tillämpningar av begreppen miljöskydd, miljövård, miljötillsyn och miljöhälsovård.

Den finska termen ympäristösuojelu översätts ofta till både miljöskydd och miljövård. Du är ute efter miljövården som också benämns miljövårdsmyndigheten eller miljövårdsenheten.

Miljövården övervakar bland annat avfallshantering, återvinning, nedskräpning och behandlingen av avfall.

Nedskräpning vid ekopunkten i Illby.
Bildtext Skräp vid ekopunkten i Illby i Borgå i juli 2012.
Bild: YLE / Hanna Othman

Den är en oberoende tillsynsmyndighet som lyder under byggnads- och miljönämnderna eller byggnads- och miljöutskottet som det kallas i till exempel Sibbo.

Vid miljövården finns miljöinspektörer som du kan kontakta vid nedskräpningsfall.

Livsmedelslaboratoriet i Borgå
Bild: YLE

Miljövård är inte miljöhälsovård

Miljövården ska dock inte förväxlas med miljöhälsovården som är en annan tillsynsmyndighet. Miljöhälsovården kallas också för hälsoskyddet och har som uppgift att eliminera sanitära olägenheter i livsmiljön.

Miljöhälsovården utför inte inspektioner vid ekopunkter eller avfallsstationer om inte nedskräpningen kan skada människors hälsa.

Hälsoskyddet deltar om det finns risker för att skadedjur dras till stället, till exempel råttor eller mårdhundar.

Råtta tittar fram bakom bladen.
Bildtext Råttor söker sig till sopor med matrester.
Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Miljöhälsovårdens främsta uppgift är att se till att hälsoskyddslagen och hälsoskyddsförordningen efterföljs.

Om någon hällt ut giftiga vätskor vid en ekopunkt och marken blivit förorenad av skadliga kemikalier är det däremot NTM-centralen (Närings- trafik och miljöcentralen) som är ansvarig myndighet.

kalkstrands sopstation
Bildtext Överfull ekopunkt i Kalkstrand i februari 2015.
Bild: Henrik Holmedahl

Borde kommuninvånarna få mera information om vilka följder för nedskräpning är?

- Vi skulle nog hoppas att det inte skulle behövas en sådan här pamflett. Alla borde i stället fundera på hur de förebygger och sorterar sitt avfall rätt i stället för att bara lämna det vid en ekopunkt där det inte hör hemma, menar Elin Andersson.