Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Saab ser möjligheter till ny verksamhet på fler orter än Tammerfors – Wallenberg vill se mera samarbete mellan Sverige och Finland

Från 2018
Uppdaterad 18.01.2018 23:44.
Marcus Wallenberg

I onsdags meddelade Saab om ett nytt utvecklingscenter i Tammerfors. Saab räknar med att inom några år sysselsätta nästan hundra finländska ingenjörer i centret. Frågan är om centret påverkar Saabs chanser att sälja jaktplan till Finland.

Den svenska försvarskoncernen Saab utökar sin verksamhet i Finland. I februari 2017 inledde Saab ett forskningssamarbete med Aaltouniversitet i Otnäs. Nu är det dags för nästa steg i produktutvecklingen.

I Saabs färska utvecklingscenter i Tammerfors skall de forskningsrön som Saabs samarbete med universitet världen över ger upphov till förädlas vidare till produkter.

Vi satsar hellre på rätt kvalitet och rätt personer än att växa för fort

― Anders Carp

Främst skall enheten rikta in sig på sensorer som används inom radarteknik.

- Normalt tänker man ju att ett stridsflygplan eller en u-båt har en radar. Men en sådan sänder ut radiovågor, och då blir man ju också upptäckt. Man vill ju lyssna så mycket man kan utan att bli upptäckt och kanske då hitta fientliga radarstationer eller annan typ av sändningar på olika frekvenser, beskriver Saab:s vd Håkan Buskhe de system som skall utvecklas i Tammerfors.

Håkan Buskhe
Bildtext Saabs vd Håkan Buskhe och styrelseordförande Marcus Wallenberg.

Tills vidare har Tammerforsenheten tolv anställda, men planen är att den inom några år skall ha nästan hundra.

- Det är viktigt för oss att hitta rätt människor. Om det tar lite längre tid så får det göra det. Vi satsar hellre på rätt kvalitet och rätt personer än att växa för fort, säger Anders Carp som är affärsområdeschef för övervakningsteknik på Saab.

Mobilkunskap skall användas i elektronisk krigföring

Orsaken till att Saab väljer att etablera sig i Tammerfors är tillgången på ingenjörer med ett förflutet i Nokia.

Mobiltelefoner använder samma typ av mikrovågor som de radar och sensorer som Saab utvecklar för vapenindustrin. Därför har mobilingenjörer en specialkunskap som har blivit en bristvara på den globala arbetsmarknaden.

- Vi har fantastiska mikrovågskluster på andra ställen. Till exempel i Göteborg, USA, Sydafrika och Tyskland. Men i Sverige har vi just nu mycket svårt att rekrytera. Det är många som är intresserade av mikrovågor, och framför allt kombinationen av mikrovågor och mjukvara, säger Anders Carp.

Anders Carp
Bildtext Anders Carp är affärsområdeschef för övervakningsteknik på Saab.

I ett samhälle där allt fler maskiner och apparater skall kunna koppla upp sig till nätet har många företag som inte varit intresserade av den här tekniken tidigare börjat anställa experter på mikrovågor.

Ett exempel är fordonsindustrin.

- Det gjorde att vi började titta utanför Sverige lite mer, och Finland blev naturligt. Ni har en fantastiskt fin historia inom mikrovågsutveckling, främst då driven av telecomindustrin, säger Anders Carp.

Han utesluter inte att Saab i framtiden utvidgar sin verksamhet i Finland.

- Vi ser det absolut som en möjlighet att växa på andra håll i Finland. Både inom elektronisk krigföring som i Tammerfors och inom liknande mjukvaruområden. Om det är i Tammerfors, Helsingfors, Esbo, Åbo eller något annat område får framtiden utvisa. En viktig sak för oss är att det skall finnas en närhet till universitet och högskolor som vi kan rekrytera från.

Svenska Jas Gripen-plan deltog i den Natoledda insatsen i Libyen.
Bild: EPA/PATRIC SODERSTROM

Kan forskningsenheten påverka Finlands jaktplansköp?

Saabs enhet i Tammerfors skall i första hand tillverka sensorer till jaktplan. Beskedet om Saabs investering kommer i ett skede då beredningen av finlands kommande jaktplansköp håller på att ta fart. Finland planerar att besluta om köpen av nya stridsflyg 2021.

Kopplingen har fått många att misstänka att Saab genom att satsa på Finland vill förbättra sina chanser att sälja sina jaktplan till Finland.

Det är ju så att vi naturligtvis vill sälja Gripen till Finland.

― Håkan Buskhe

Saab tillverkar stridsflygplanet Gripen och har i höst lanserat en ny jaktplansmodell.

- Innan vi börjar fundera på om finska flygvapnet kommer att beställa av oss eller inte så kommer enheten i Tammerfors att leverera lösningar och produkter och utveckla saker för Gripensystemet till de kunder vi redan har, säger Håkan Buskhe, men fortsätter:

- Sedan är det ju så att vi naturligtvis vill sälja Gripen till Finland. Men stridsplansköpen följer en klar process. Vi kommer inte att lägga ner utvecklingsenheten i Tammerfors om Finland inte köper Gripen. Vi ser det här rent industriellt utgående från att vi behöver den här kompetensen.

En mindre del av resurserna i Tammerfors skall satsas på annan elektronisk krigföring än sensorer, säger Buskhe.

- Vi tittar också på en teknik med vilken man kan göra elektroniska attacker. Det vill säga utnyttja stora mängder energi för att med mikrovågsteknologi slå ut enheter som man då antingen belyser och stör eller slår ut med elektroniska impulser.

Jyrki Iivonen.
Bildtext Jyrki Iivonen
Bild: Yle

Expert: Finlands samarbete med USA väger tungt

Vi frågar försvarsministeriets tidigare kommunikationsdirektör Jyrki Iivonen vad han tror om Saabs investeringar. Kan de ha en inverkan när Finland väljer nya jaktplan?

- Förstås gör den inte deras situation sämre. Men jag tror i alla fall att beslutet om jaktplanen fortfarande skall beställas från USA eller från Europa kommer att göras på andra grunder. De nuvarande jaktplanen skaffades redan i början av nittiotalet.

Iivonen lyfter fram att Finland redan har nästan 30 års erfarenhet av samarbete med USA.

- Det finsk-svenska militära samarbetet är förstås mycket viktigt, men det är också viktigt att integrera USA på den tekniska nivån. Radartekniken och vilken typ av missiler de nya flygplanen kan använda är också av stor betydelse. Det är en mycket komplex fråga.

Marcus Wallenberg
Bildtext Saabs styrelseordförande Marcus Wallenberg.

Wallenberg: Vi samarbetar för lite

Saabs styrelseordförande Marcus Wallenberg vill inte spekulera i Saabs chanser att sälja Gripen till Finland.

- Vi har väldigt stort förtroende för de finska myndigheterna och försvaret som nu håller på att göra en utvärdering. Vi vet att allt kommer att skötas på ett opartiskt sätt. Vi tror att vi har ett mycket bra flygplan för Finlands behov. Vi ser också möjligheter att samarbeta mycket mer med finsk industri.

Vi behöver inte begränsa samarbetet om det här flygplanet till försvar och politik utan också samarbeta inom industri och forskning.

― Marcus Wallenberg

Över huvudtaget vill Marcus Wallenberg se mera samarbete mellan svensk och finländsk industri.

- Inom de branscher där jag arbetar ser jag allt fler möjligheter att samarbeta. Jag tycker faktiskt att vi gör för lite tillsammans. Min familj har ju fortsatt att investera allt mer i Finland. Vi har haft långa samarbeten inom många olika områden.

Diskussion om artikeln