Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Museer kan tappa finansiering med den nya konst- och kulturreformen – “Vi kan inte skära mera i budgeten, vi har ingen ost kvar”

Från 2018
rakel nygård-taxell, ilpo lahti och kari immonen sitter på ett café i åbo
Bildtext Diskussion på gång mellan Rachel Nygård-Taxell, Ilpo Lahti och Kari Immonen.
Bild: Yle/Jasmine Nedergård

Ett nytt lagförslag inom konst- och kultur kommer också att påverka museiverksamheten. Finansieringen kommer att ändras så att verksamhetsbidrag beviljas för tre år i taget och statsandelsprocenten för museernas basfinansiering ska enligt förslaget uppgå till 37 procent.

På Åbo Konstmuseum är man oroad.

Förslaget går ut på att staten nu försöker se över sina andelar och se på vad som ska stödjas och på vilka grunder.

Stora summor från budgeten kan gå förlorad

Det är en krävande och oroande situation. Det tycker Rachel Nygård-Taxell och Kari Immonen, skattmästare och museichef vid åbo Konstmuseum samt Ilpo Lahti, vice ordförande i Konstföreningen.

- Jag tycker nog att den är oroande, som den här finansieringsmodellen nu ser ut, kommenterar Nygård-Taxell.

rakel nygård-taxell som sitter i ett café
Bildtext Rachel Nygård-Taxell.
Bild: Yle/Jasmine Nedergård

Kari Immonen håller med.

- Vi har gjort förändringar i våra samarbeten och i vår budget. Det finns inga medel att skära i budgeten mera. Det finns ingen ost kvar i vår budget.

- Om det här går igenom så förlorar vi en rejäl summa från vår budget. Det betyder att vi måste fundera hur vi i så fall ska strukturera vår vardag och våra strategier i framtiden. Det är en krävande situation.

“Osäkert om man alls kan göra någonting”

Det är ändå alla överens om att mycket ännu är oklart och att det är för tidigt att säga vad slutresultatet blir.

Lahti tycker att allt ännu är väldigt osäkert.

- Nuvarande regering har inga pengar och om det borde finnas flera miljoner mer så är det osäkert om man alls kan göra någonting, säger han.

åbo konstmuseum i vinterlandskap
Bildtext Åbo konstmuseum.
Bild: Yle/Jasmine Nedergård

Nu när förslaget är färdigt hoppas Nygård-Taxell att betänketid utlyses så att museet, efter noggrannare läsning, ska kunna framföra ytterligare synpunkter åt staten och till den utredning som gjorts.

Museerna måste profilera sig mera

I förslaget ingår också en omorganisering enligt de uppgifter de har. I stället för nuvarande landskaps- och regionmuseer skapas museer med regionalt respektive riksomfattande ansvar.

Det anser Immonen att är viktigt att komma ihåg.

- När man gör nya program och har nya planer som täcker hela Finland finns det en fara i att alla vill göra samma saker, gå efter samma paradigmer och politiska förändringar eller andra intressegruppers vilja.

kari immonen som sitter i ett café
Bildtext Kari Immonen.
Bild: Yle/Jasmine Nedergård

- Så museerna borde tänka mer på hur de kan skilja sig från varandra och inte bara tänka på vad de som finansierar vill att man ska göra, säger Immonen.

Och man ska inte glömma museibesökarna, betonar Nygård-Taxell.

- Jag tycker att det är viktigt att man tänker på att man har en kundkrets och en publik. Det är för dem man arbetar för och för de värden som de uppskattar som vi också vill medverka till att bygga på och bygga upp, säger hon.

Nuvarande systemet är stelt

Anne Sjöström, chef för Nådendals museum är inte lika oroad över förslaget. Hon ser fram emot en förändring.

- Det behövs förändringar. Gamla systemet har varit stelt och väldigt svårt att ändra på, säger Sjöström.

- Nu är det så att statsandelarna delas åt sådana museer som sägs fylla kriterierna och t.ex. råkar Nådendals museum vara ett av dem som redan för tio år sedan blev godkänt som ett statsandelsmuseum, men som sedan behövde vänta i nästan tio år på att få de här statsandelarna.

anne sjöström som står i åbo centrum
Bildtext Anne Sjöström.
Bild: Yle/Jasmine Nedergård

- Det vill säga Nådendals stad var berättigat till det här stödet men det fanns inte tillräckligt med pengar för att pengarna var dåligt fördelade. Så vi fick aldrig de här pengarna som vi borde ha fått.

- Det här ska man ju nu då försöka förändra och förhoppningsvis råda bot på med den här nya lagen, säger Sjöström.

Vad gäller finansieringen poängterar också Sjöström att inte alla pengar till museer kommer från statsandelar.

- Hos oss får staden in dryga 45 000 euro i året från de här statsandelarna och då har vi en budget kring 400 000, så nog är det ju kommunerna som bekostar den största delen och sedan då staten och stiftelser och föreningar som också äger delar av museer.

Sjöström har också hört att man skulle behöva ungefär tio miljoner euro till för att förverkliga hela reformen.

- Vi får se då om de här pengarna finns någonstans.

Diskussion om artikeln