Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs natur: Staden måste stoppa avverkningarna i Pojo

Från 2018
Uppdaterad 20.01.2018 17:57.
En karta vid en informationsskylt om parkskogsvård. Grönt stort område som ska avverkas. Litet gult område lämnas i naturtillstånd.
Bildtext En liten del (det gula området) lämnas enligt informationen vid motionsbanan i naturtillstånd.
Bild: Yle / Pia Santonen

Raseborgs stad håller som bäst på att förstöra skogarna som är Pojobornas närrekreationsområden.

Det anser föreningen Raseborgs natur som kräver att staden omedelbart upphör med avverkningarna vid motionsbanan i kyrkbyn samt i Gumnäs.

Skogsbruksingenjören vid Raseborgs stad säger att det handlar om värderingar. Det går inte att avgöra vem som har rätt eller fel.

På motionsbanan invid den svenska och finska skolan i Pojo kyrkby inleddes avverkningarna på fredagen (19.1). Staden har redan tidigare tagit bort elkablarna som förser banan med ström för belysning.

En snöig skog. En maskin avverkar träd. I förgrunden en varningsskylt (tillträde förjudet) och ett randigt plastband.
Bildtext Arbetena på motionsbanan inleddes på fredagen.
Bild: Privat

”Staden ger inte rätt information – det handlar om vanlig avverkning”

Raseborgs natur hävdar i ett öppet brev till staden att staden gett felaktig information om planerna för motionsbanan.

Det står på ett informationsblad vid banan bland annat att träd i dåligt skick tas bort och man vill ge mera plats för ädla lövträd.

En informationsskylt om parkskogsvård. Det berättas hurdan avverkning det är frågan om.
Bildtext Informationen finns i början av spånbanan invid skolorna och begravningsplatsen i Pojo kyrkby.
Bild: Yle / Pia Santonen

I praktiken handlar det som kallas parkskogsvård om vanlig avverkning, anser föreningen.

Föreningen säger att gamla granar och ekar gott och väl kan växa i samma skog då det handlar om en ljus luftig skog i naturtillstånd där träden växer i backar.

Ekar trivs också i sur jord, konstaterar föreningen.

Träden som ska avverkas utgör heller ingen fara för människor.

”Intäkter enbart för entreprenörerna”

Staden blir enligt föreningen tvungen att avverka väldigt mycket för att få virkesintäkter från närrekreationsskogarna.

”Det verkliga målet med de här avverkningarna är troligtvis att sysselsätta lokala entreprenörer med skattebetalarnas pengar”, skriver föreningen.

Staden påstår felaktigt att invånarna önskar en mer parkaktig skog, säger Raseborgs natur.

En gran som ligger på marken. Grenarna är brutna. Grön natur i bakgrunden.
Bildtext Det har vuxit stora gamla granar på motionsbanan. Arkivbilden är inte från Pojo.
Bild: YLE/Rose-Marie Sundström

”En äldre skog som staden inte har vårdat enligt sina nuvarande principer är både vacker och lätt att röra sig i.”

Staden borde enligt föreningen ge riktig information till sina invånare och sedan lyssna på både invånarna och på experter när planer för skogsskötseln görs upp.

"Skogen blir snårig och igenslyad"

Stadens skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson har tidigare konstaterat att han är den som numera ensam inom Raseborgs stad har rätt att besluta om avverkningarna.

Det tycker han inte är en bra sak.

Staden har för avsikt att under 2018 göra upp en skötselplan för parkskogarna. Också invånarna ska få delta i arbetet.

Raseborgs natur anser att staden nu agerar precis tvärtom med motionsbanan och skogen i Gumnäs.

”Efter avverkningarna blir skogen snårig, stubbig och igenslyad mark där det är svårt att röra sig. I Gumnäs kan man redan se hur det ser ut några år efter att man huggit ner de gamla granarna.”

Det öppna brevet är undertecknat av ordföranden för Raseborgs natur Olli Borg samt av miljöfostraren Tarja Heikkonen som är vice ordförande för fullmäktige vid Finlands naturskyddsförbund.

Staden svarar: Radikala åtgärder i Gumnäs men normal parkskogsskötsel vid motionsbanan

Stadens skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson medger att avverkningen i Gumnäs är radikal. Men arbetena vid motionsbanan beskriver han som normal parkskogsskötsel.

- Avverkningarna intill konditionsbanan i Pojo kyrkby kommer att genomföras som planerat.

Carl-Johan Jansson
Bildtext Carl-Johan Jansson ansvarar för stadens skogsbruk. Bilden är en arkivbild, den är inte från de aktuella skogsområdena.
Bild: YLE/Minna Almark

I Gumnäs handlar det om stora förändringar i miljön. Avverkningsplanen bygger på detaljplanen för området.

- Avverkningarna där kommer ställvis att ändra stadsbilden rätt radikalt.

Det gäller att tänka framåt i tiden.

- Avverkningen utförs utgående från en vision om att det om 30 år finns en blandskog med betydande inslag av uppväxande ek och med väldiga livskraftiga furor som profilbildande trädskikt, förklarar Jansson.

Staden har därför ansökt om och också beviljats tillstånd för miljöåtgärd i Gumnäs.

Miljöåtgärd är något som nämns i markanvändnings- och bygglagen.

- Om tillståndet inte återtas, utförs avverkningarna i Gumnäs som planerat, säger Jansson.

Stadens skogsbruksingenjör är medveten om att åsikterna går kraftigt isär om ingrepp i det som kallas parkskogar. Det handlar enligt Jansson om värderingar.

- En sak är dock säker, och det är att det funnits träd och skogar under årmiljoner innan människans förfäder reste sig upp på två ben. Träden eller skogen behöver ej människan - människan behöver skogen.

Tillägg 19.1.2018 klockan 2015: Raseborgs stad har för 2018 budgeterat 120 000 euro i intäkter från avverkningar i sina parkskogar.
Tillägg 20.1.2018 klockan 17.50 i bildtexten att bilden av Carl-Johan Jansson inte är från de aktuella skogsområdena.