Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Universitet anställer lektor i islamisk teologi – Al-Sharmani sätter islamisk familjerätt och feminism i fokus

Från 2018
Uppdaterad 30.01.2018 15:22.
Porträtt på  akademiforskaren Mulki Al-Sharmani som tillträder ny lektorstjänst vid teologiska fakulteten i höst.
Bildtext Mulki Al-Sharmani tillträder vid teologiska fakulteten vid Helingfors universitet i höst.
Bild: Yle/Saga Mannila

Mulki Al-Sharmani tillträder en ny universitetslektorstjänst i islamisk teologi vid teologiska fakulteten vid Helsingfors universitet i september.

Helsingfors universitet erbjuder sedan tidigare undervisning i islamforskning och arabiska vid humanistiska fakulteten. Men den teologiska fakulteten har inte tidigare haft en anställd vars fokusområde specifikt är islam.

Över tjugo personer sökte tjänsten och enligt dekanus Antti Räsänen fick universitetet in många högklassiga ansökningar.

Valet föll på Mulki Al-Sharmani som doktorerat vid antropologiavdelningen vid Johns Hopkins University i USA. De senaste fem åren har hon arbetat som akademiforskare vid Helsingfors universitet.

– Jag är intresserad av att studera islam som texttradition och som en upplevd tradition, det vill säga hur vi tolkar heliga texter och hurudant förhållande religionen har till människornas dagliga liv som en källa för normer, värderingar och lagar. Jag är också intresserad av att forska i vad kvinnornas roll är i produktionen av muslimsk religionskunskap.

Al-Sharmanis specialområde är religions- och rättsantropologi och invandringsfrågor. Hon har bland annat forskat mycket i islamisk familjerätt, islamisk juridik och normer inom muslimska äktenskap.

Koraani istanbulilaisessa museossa
Bildtext Islamisk teologi förstås enligt Al-Sharmani ofta som en traditionell religionsvetenskap och studeras genom att fokusera på att studera heliga texter och olika tolkningar av dem.
Bild: Yle

Just nu är hon med i två pågående forskningsprojekt vid Helsingfors universitet. Det ena handlar om muslimska kvinnors engagemang med heliga skrifter och det andra om normer inom muslimska äktenskap i Finland, i synnerhet äktenskap bland somalier.

– Jag har redan undervisat en del i de här ämnena, men det nya uppdraget ger mig en chans att göra det mer systematiskt och på en mer permanent basis.

Vill tackla desinformation om islam

Enligt professor i religionspedagogik och fakultetens dekanus Antti Räsänen har universitetet redan i cirka tio år planerat att införa en universitetslektorstjänst i islamisk teologi.

En anledning till att tjänsten tillsattes är att den muslimska befolkningen ökar i Finland.

– I dag är den muslimska befolkningen i Finland ungefär lika stor som till exempel den ortodoxa befolkningen och det finns en egen studieinriktning för ortodox teologi vid Östra Finlands universitet. På så sätt känns det rimligt att också det här (islamsk teologi) tas i beaktande, säger Räsänen.

Skylt vid Helsingfors universitet.
Bild: Lehtikuva

Al-Sharmani tycker också att det är viktigt att det finns ett universitetslektorat i islamisk teologi vid fakulteten.

– Det sprids en hel del felaktig information om islam i dag och det är ännu en orsak till varför vi behöver undervisa och forska i islam på universitetsnivå. Jag tror att man via undervisning kan tackla desinformation, men det är en lång process.

Tre huvudsakliga undervisningsteman

Ur studerandes synvinkel är målet med den nya lektorstjänsten att bekanta sig mer grundligt med islam och religionens grunder och praktiker än tidigare.

Al-Sharmani säger att hon ska huvudsakligen ska jobba med tre teman i sin undervisning: heliga skrifter och dagens muslimer, migration och islamisk feminism.

– Islamisk feminism är en omtvistad term, men i det här fallet handlar det om att studerande ska få bekanta sig med den forskning om feministiska tolkningar av islam som görs av främst muslimska kvinnor men också några muslimska män i bland annat Egypten, Storbritannien, Indonesien, Malaysia, USA och Sydafrika.

– Under de senaste 40 åren har forskare fokuserat på jämställdhet i ett muslimskt kontext, det vill säga vad Koranen och andra heliga texter säger om genus och jämställdhet och hur de har tolkats, säger Mulki al-Sharmani

Porträtt på akademiforskaren Mulki Al-Sharmani.
Bildtext Inom forskningsområdet islamisk feminism samarbetar Al-Sharmani med med forskare och universitetsavdelningar i många länder, bland annat i Sydafrika, Storbritannien, USA och Norden.
Bild: Yle/Saga Mannila

Enligt Al-Sharmani är målet att samarbeta med andra fakultet som bedriver islamforskning och studier i andra religioner så att studerandena kan välja mellan många olika perpektiv vad gäller islamforskning.

– Att jämföra olika religioner och tolkningar med varandra teologiskt är också något jag strävar efter att kunna göra i undervisningen. En av kurserna kommer att ta upp likheter och skillnader mellan hermeneutiska analyssätt som används av teologer i de tre abrahamitiska religionerna.

Islamisk teologi förstås enligt Al-Sharmani ofta som en traditionell religionsvetenskap och studeras genom att fokusera på texter. Al-Sharmani vill i stället kombinera textstudier och etnografiska studier.

– Genom att fokusera på människornas upplevda verklighet kan man nå en djupare förståelse om hur människor lever och vad religion betyder för dem i vardagen.

Diskussion om artikeln