Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Presidentkandidaterna står längre vänsterut än finländare i genomsnitt - professor förklarar paradoxen

Från 2018
Uppdaterad 21.01.2018 00:51.
Karikatyr av alla presidentvalskandidater 2018.
Bild: Sebastian Dahlström

Presidentkandidaterna känner starkt för det finländska välfärdssamhället. De står också längre vänsterut än finländarna i genomsnitt.

Det här framgår av en jämförelse av svaren i Yles valkompass, kompletterad med svar ur den paneuropeiska opinionsmätningen European Social Survey ESS.

Av kandideterna placerar sig Merja Kyllönen (VF) längst till vänster och Sauli Niinistö längst till höger.

Med undantag för Nils Torvalds (SFP) placerar sig de övriga kandidaterna i den politiska mitten eller aningen vänster om mitten.

I grafiken framgår hur kandidaterna placerar sig på det politiska spektret. Staplarna ovan visar hur finländarna överlag placerar sig på höger-vänster-skala.

presidentkandidaterna på politisk höger-vänster axel

Finländarna är högerinriktade i motsats till kandidaterna

Som diagrammet visar placerar en majoritet av finländarna sig själva i den politiska mitten eller höger om mitten: närmare 50 procent av finländarna uppger i ESS-mätningen att de identifierar sig med den politiska högern.

Fler än en fjärdedel av finländarna placerar sig i den politiska mitten, medan endast drygt 20 procent av de tillfrågade räknar sig till vänstern.

Så hur kommer det då sig att så många kandidaterna placerar sig till vänster, i motsats till majoriteten av väljarna?

Professor: Kandidaternas politiska profil överensstämmer med partiernas

professor vid åa
Bildtext Professor Kimmo Grönlund.

Vi låter professorn i statskunskap Kimmo Grönlund bekanta sig med jämförelsen.

Enligt Grönlund överensstämmer kandidaternas placering på den politiska skalan i stort sett med respektive partis politiska profil.

- Merja Kyllönen är längst ut till vänster, sedan kommer Tuula Haatainen. Längst till höger har vi Sauli Niinistö som är samlingspartist i grund och botten, även om han kandiderar för en valmansförening.

Av kandidaterna är det närmast Pekka Haavisto och Laura Huhtasaari som sticker ut med sina tydliga vänstermarkeringar, anser Grönlund.

Innebörden av höger och vänster varierar

Överlag är Finland ett i europeiskt sammanhang mycket högerinriktat land, påpekar Grönlund.

- Vi är av någon anledning ett land där folk uppfattar sig som höger, fast man i praktiken är anhängare av en klassisk socialdemokratisk välfärdspolitik.

- Samtidigt är det så att vänster och höger har olika relativa innebörd i olika länder. Sverige brukar vara det land där det fungerar bäst. Du får många politiska skiljelinjer längs vänster-höger-skalan.

I Finland är skiljelinjerna svårare att urskilja. Exempelvis i frågor som berör välfärdsstaten och dess finansiering är kandidaterna från vänster till höger rörande eniga.

Det här kan framstå som motstridigt, medger Grönlund.

- Den mest inkonsekventa kandidaten är sittande presidenten Sauli Niinistö som placerar längst till höger. Om tittar på hans svar på frågorna om välfärdspolitiken så framstår han ändå som en ganska typisk vänsterkandidat.

För mer om presidentkandidaternas placeringar på höger-vänster spektret, läs Harri Palmolahtis artikel (på finska).

Diskussion om artikeln