Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hjälp på webben kan hindra sexbrott mot barn - om pedofiler lär sig kontrollera sina impulser

Från 2018
Barn i simbassäng.

En ny självhjälpsguide på webben ska hjälpa personer som är sexuellt attraherade av barn att kontrollera sina tankar och impulser. Målet är att hjälpa personer som inte vill begå övergrepp på barn.

Guiden som anonymt kan användas på webben har gjorts av Rädda barnen, brottspåföljdsmyndigheten och sjukvårdsdistriktet HNS. Guiden finns hittills bara på finska.

Också om bara en person skulle få hjälp av den här guiden så är det värt allt jobb vi har lagt ner på den

― Minna Helkavaara

- Målgruppen är de som själva är oroliga och upplever att de behöver hjälp. Hur många de är är svårt att säga, men också om bara en person skulle få hjälp av den här guiden så är det värt allt jobb vi har lagt ner på den, säger Minna Helkavaara som är psykolog och psykoterapeut.

Flicka cyklar på landsväg.

Tusentals vuxna med förbjudna tankar

I Finland räknar man med att ungefär 19 000 vuxna personer känner sexuell attraktion till barn och unga under 16 år.

Att man har en psykisk störning och är sexuellt intresserad av barn betyder ändå inte att man kommer att leva ut sina fantasier och begå övergrepp.

Många som märker att de är sexuellt attraherade av barn kan känna stor ångest

― Minna Helkavaara

Helkavaara säger att det är viktigt att de som har osunda tankar vet hur de kan få hjälp.

Eftersom samhället så starkt fördömer pedofiler är det här saker som de inte vågar prata om.

- Det kan vara mycket förvirrande. Många som märker att de är sexuellt attraherade av barn kan känna stor ångest, säger Helkavaara.

De flesta vet att det är fel att förgripa sig på barn och unga, men de vet inte hur de ska hantera sina tankar.

Tre pojkar och deras rullbräden.

Webbguiden ska ge svar på det här. Guiden börjar med att förklara fenomenet och att övergreppen skadar barn allvarligt.

Del två består av övningar som man kan göra själv för att lära sig nya tankemönster och kontrollera sina impulser. I guiden finns också kontaktuppgifter för dem som behöver hjälp av en psykoterapeut.

Forskning visar att vård ger resultat

Tidigare fanns det inte så mycket hjälp att få för dem som haft sexfantasier om barn och unga.

Nu satsar samhället mera på vård och preventiva åtgärder. Mera personal har utbildats inom området och i Helsingfors, Tammerfors och Uleåborg finns det mottagningar med låg tröskel dit man kan söka sig för att få hjälp.

Tidigare tänkte man ofta att ingenting kan hjälpa de här människorna och att det är onödigt med vård.

― Minna Helkavaara

- I takt med att det kommer ny forskning har man också fått övertygande bevis om att vård ger resultat. Tidigare tänkte man ofta att ingenting kan hjälpa de här människorna och att det är onödigt med vård, säger Helkavaara.

Forskning visar bland annat att personer som gjort sig skyldiga till sexuella övergrepp sällan agerar genast. I snitt har förövarna väntat åtta år innan de har begått brotten.

Om man når dem som är oroliga för sina tankar och känslor finns det alltså en möjlighet att hinna påverka deras tankar och beteende på ett sådant sätt att de aldrig begår brott.

Många barn tiger om övergrepp

Barn som utsätts för sexuella kränkningar och övergrepp berättar inte nödvändigtvis vad de varit med om.

År 2016 anmäldes 1242 sexualbrott mot barn till myndigheterna i Finland. Många brott rapporteras aldrig och det finns ett stort mörkertal.

Flicka sitter med nedböjt huvud.

Det här är ett allvarligt hot mot folkhälsan, anser Nina Vaaranen-Valkonen vid Rädda barnen.

Vaaranen-Valkonen är specialsakkunnig och psykoterapeut. På hennes mottagning vårdas vuxna som i sin barndom utsatts för övergrepp.

- Många av dem berättar först efter många många år om sina upplevelser. En del av dem har aldrig anmält övergreppen till myndigheterna.

Vågar vi prata om det här?

Vaaranen-Valkonen säger att det starka tabut kring sexualbrott mot barn är ett problem.

Hon säger också att det skulle vara viktigt att kunna prata om de här svåra frågorna, eftersom de är så problematiska att hantera både för offren och förövarna.

De som är sexuellt intresserade av barn lider av en mental störning och behöver hjälp.

Om inte vi vuxna vågar prata om sexuella övergrepp på barn så hur kan vi vänta oss att offren ska kunna berätta om vad som hänt dem?

― Nina Vaaranen-Valkonen

- Genom att vi bryter tabut och pratar om det här ökar kunskapen och informationen.

Också med tanke på offren är det viktigt att sluta tiga, säger Vaaranen-Valkonen.

- Om inte vi vuxna vågar prata om sexuella övergrepp på barn så hur kan vi vänta oss att offren ska kunna berätta om vad som hänt dem?