Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Narkostandvården vid Malmska sjukhuset upphörde vid årsskiftet

Från 2018
Narkostandvård
Bildtext Tandläkare Mikael Skogman i arbete

All offentlig narkostandvård i Österbotten måste efter årsskiftet ske vid centralsjukhuset i Vasa. Malmska sjukhuset i Jakobstad var tvunget att lägga ner den här verksamheten men inom den privata sektorn är narkostandvård tillsvidare tillåten.

Centralsjukhuset i Vasa har skrivit avtal med Vasa stad om en överflyttning av narkostandvården till centralsjukhuset. Ett motsvarande avtal saknas ännu med Jakobstadsregionen men patienter sänds med remiss till centralsjukhuset.

Operationer ett par dagar i veckan

Peter Nieminen är resultatområdeschef för det operativa området vid centralsjukhuset i Vasa och han räknar med att 60-70 patienter från Jakobstadsregionen årligen berörs av av förändringen som trädde i kraft vid årsskiftet.

Peter Nieminen
Bildtext Peter Nieminen
Bild: Yle/Anna Nygård

- I princip är det ganska klart, förordningen kräver att offentlig narkostandvård görs på ett centralsjukhus men vi måste väl nog avtala lite noggrannare med Jakobstad hur vi gör med det praktiska, säger Peter Nieminen.

Peter Nieminen räknar med att centralsjukhuset kommer att använda en operationssal ett par dagar i veckan för narkostandvårdens behov som helhet i Österbotten.

- Operationssalar finns men det kan bli ett visst tryck på läkarsidan och eventuellt måste vi få en tilläggsresurs där.

Vilka patienter får narkostandvård

Enligt Peter Nieminen handlar det mest om barn och handikappade av olika slag som är i behov av narkostandvård och där det inte går att sköta patienten i normal ordning.

- Offentlig tandvård kan inte tänja ut sig till bekvämlighetskriterier, det är medicinska indikationer och fakta som gäller. Ingenting har ändrats på den punkten men det kan hända att vissa remisser tittar man noggrannare på.

- Om man bara tycker att det är bekvämare att tandläkarbesöket sker under narkos måste man gå till den privata sektorn.

Mikael Skogman är tandläkare i Jakobstad och jobbar inom den sektorn och han efterlyser kriterier från centralsjukhuset när det gäller gruppen tandvårdsrädda vuxna.

Mikael Skogman
Bildtext Mikael Skogman
Bild: Nathalie Lindvall

- Vi har efterlyst kriterier men inte fått några. Det vore bra med gemensamma riktlinjer som alla kommunala tandläkare kan hänvisa till.

Privat kontra offentlig tandvård

Den förändring som trädde i kraft vid årsskiftet innebär att narkostandvården inom den offentliga sektorn koncentreras till centralsjukhusen där det finns jour dygnet runt,

- Tillsvidare åtminstone får ändå den privata sektorn uföra narkostandvård om man har en sådan kapacitet och patienterna själva betalar.

Det verkar lite konstigt att kretssjukhusen inte får utföra ingreppen medan privata tandläkare fortsättningsvis kan göra det.

- Det är många saker som är lite konstiga med den här lagen.

Patienten kan välja var den offentliga vården sker

Centralsjukhuset i Karleby ligger närmare till hands för patienterna från Jakobstadsregionen och man måste inte nödvändigtvis som patient åka till Vasa. Tandläkaren och patienten kommer överens om vilket centralsjukhus som skall utnyttjas.

- Patienten har valfrihet i dagens läge och de får i princip fara vart de vill bara man har en remiss. Det här sker ju redan i dagsläget när det gäller specialsjukvården.

Diskussion om artikeln