Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Invånare chockade över byggplaner på Sökö udd - finlandssvensk stiftelse står bakom

Från 2018
Uppdaterad 26.01.2018 07:52.
nicke står och funderar på en snöig väg, i bakgrunden syns anna-maija nordling och idyllisk vintermiljö
Bildtext Niklas Tevajärvi vill inte ens tänka på hur det ser ut vid hans hus under byggnadsskedet.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Sökö udd kan få 1000 nya invånare om förslaget till detaljplan förverkligas. Idag har området bara 170 invånare. Planerna på att bygga höghus skapar mest oro bland invånarna.

Vackra villor gömmer sig mellan tallarna. Snön ligger vit över den smala sandvägen som slingrar sig över Sökö udd. Blir det flera bostäder här måste vägen byggas om.

Niklas Tevajärvi har bott på Sökö udd i femton år.

- Just det här området där de planerat att sätta upp höghus är en total chock för oss. Det är uttryckligen det kulturhistoriskt sett centrala området som finns här, sägar Niklas Tevajärvi.

Hans närmaste granne, Anna-Maija Nordling, motsätter sig också förslaget till detaljplan.

- Vi är ledsna på Esbo stad som å ena sidan säger att de vill bevara Sökö udd, att det är ett kulturhistoriskt väldigt värdefullt område. Och samtidigt kommer de med tusen nya människor, säger hon.

porträtt på marcus von Schantz en snöig dag
Bildtext Marcus von Schantz flyttade till Sökö udd för att kunna bo på landet men nära stan - han har ingen sommarstuga, hemmet på Sökö udd räcker.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Marcus von Schantz säger att förslaget till detaljplan kom som en chock.

- Barnfamiljer har flyttat hit för att bo på landet. Om planen går igenom och det kommer höghus och tusen fler invånare och flera hundra bilar till, blir det en liten chock, säger von Schantz.

Invånarna motsätter sig tanken på höghus

Mitt på Sökö udd på Fridhemsberg finns det i förslaget till detaljplan ett område med små höghus.

Höghusen ska bli högst två våningar plus vindsvåning, och vara villaliknande.

niklas tevajärvi framför sitt hus, en gul villa.
Bildtext Niklas Tevajärvi bor i en gul villa mitt på Sökö udd.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Det ligger bara ett stenkast från Niklas Tevajärvis villa. Han vill att skärgårdsmiljön med sina villor ska bevaras på Sökö udd.

- Det är klart att det med tiden kommer att bli tätare och byggas mera. Vi är absolut inte emot att privata markägare kan bygga mera om det är fråga om småhus, villor och den typen av byggnadsbestånd. Men absolut inga parhus för att inte tala om höghus, det är ju helt galet, säger Tevajärvi.

Anna-Maija Nordling, Niklas Tevajärvi och Marcus von Schantz på en snöig väg med skog i bakgrunden.
Bildtext Anna-Maija Nordling, Niklas Tevajärvi och Marcus von Schantz framför den skog där det finns planer på att bygga höghus.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

I dagens läge är Sökö udd en del av Sommaröarnas vattenandelslag.

- Vi har själva investerat i lättare och mera miljövänlig teknik än den traditionella, nu har man sagt att man ska gräva bort allt det där, säger Sököuddbon Niklas Tevajärvi.

Refin och Sigurd Frosterus stiftelse äger marken som ska bli höghusområde

Grankulla stad, Sigurd Frosterus stiftelse och investeringsbolaget Refin har tillsammans anlitat en arkitekt som ritat upp en plan för Fridhemsberget.

I förslaget till detaljplan finns möjlighet att bygga små höghus på det här området. På området finns idag skog.

förslag till detaljplan för Sökö udd
Bildtext Förslaget till detaljplan för Grankulla stad. Fridhemsberget finns mitt på udden med beteckningen A1. Största delen av Grankulla stads marker består som grönområde, Villa Frosterus finns längst till vänster på udden.
Bild: Esbo stad

- Vi har beställt planen tillsammans för att dra ner på kostnaderna. Dessutom är det lättare för Esbo stad att planera om det kommer en enhetlig idé från markägarna, säger markanvändningschef Marko Lassila på Grankulla stad.

Enligt Lassila skulle bara en liten del av höghusen byggas på Grankulla stads tomt, största delen av höghusområdet är på mark som ägs av Refin och Sigurd Frosterus stiftelse.

villa Frosterus på Sökö
Bildtext Grankulla stad äger Villa Frosterus som går att hyra för fester. Kring Villa Frosterus ska det enligt förslaget till detaljplan bli kvar ett stort enhetligt grönområde.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Arkitekt Sigurd Frosterus lät bygga en villa på Sökö udd i Esbo. Frosterus hade en konstsamling som idag förvaltas av Sigurd Frosterus stiftelse.

Kaj-Gustaf Bergh är ordförande för Sigurd Frosterus stiftelse.

- Som stiftelsens styrelse så är det viktigt för oss att sköta stiftelsens egendom så bra som möjligt, det förutsätter redan stiftelselagen, säger Bergh.

Kaj-Gustaf Bergh
Bildtext Kaj-Gustaf Bergh är ordförande för Sigurd Frosterus stiftelse, en av markägarna på Sökö udd.
Bild: Yle/ Patrik Schauman

- Ingenting är konkret förrän man vet vad staden tycker. Det är staden som bestämmer vad man får bygga på ett område eller vad man inte får bygga. Där har markägarna ingenting egentligen att säga till om. Markägarna kan framföra önskemål, men sen är det staden som bestämmer hur det blir, säger Kaj-Gustaf Bergh från Sigurd Frosterus stiftelse.

Bergh har förståelse för invånarnas oro.

- Jag tror att ingen som har ett grönområde som granne hoppas att det byggs något på det. Det skulle jag inte heller önska. Vem sku vilja ha det, säger Bergh.

Petrik Obstbaum som är vd för investeringsbolaget Refin, som också äger mark, ville inte ge en kommentar till Yle Huvudstadsregionen.

Höghus för 270 invånare på Fridhemsberget

Esbo stads arkitekt Aija Aunio säger att höghusen på Fridhemsberget skulle få 270 invånare.

Enligt Aunio är det inte sagt att all byggrätt i den kommande detaljplanen verkligen kommer att utnyttjas.

- Stadens mål i enlighet med södra Esbos generalplan är att komplettera existerande småhusområden hellre än att bygga helt nya. Det är en allmän princip som finns bakom det här projektet, säger Aija Aunio på Esbo stad.

en snöig väg, staket och hus och skog kring den smala vägen
Bildtext Lillviksvägen på Sökö udd. Det finns ingen kollektivtrafik på Sökö udd.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Höghusen ska bli högst två våningar plus vindsvåning, och vara villaliknande.

- Fridhemsbergen är så fina som de är så har vi ansett att det kanske är bättre att spara mera av den fina naturen genom att bygga mycket koncentrerat än att planlägga vanliga tomter där, säger Aunio.

vacker vintermiljö på sökö udd
Bildtext Marcus von Schantz är missnöjd med planerna på att Sökö udd skulle få tusen nya invånare.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

På kartan över den kommande detaljplanen används en beteckning som ger vid handen att planen skulle tillåta höghus på 3,5 våningar.

Men enligt Esbo stads arkitekt Aija Aunio är det fråga om ett fel, meningen är att det ska byggas höghus på 2,5 våningar – det vill säga två hela våningar och en vindsvåning.

- När man har en referensplan som är mycket noggrann så lyckas man spara naturen och omgivningen bättre än om man planerar vanliga villaområden med höga staket och stora gräsmattor, säger Aija Aunio.

skylt där det står villa frosterus - rekreationsområde
Bildtext Villa Frosterus med omkringliggande grönområde är i Grankulla stads ägo och ska förbli rekreationsområde
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Vägar måste byggas om och ny kommunalteknik dras till Sökö udd

Orsaken till att staden planerar in bostäder för tusen nya invånare på Sökö udd stavas ekonomi.

Om den nya detaljplanen förverkligas måste vägen breddas och få trottoarer och ny kommunalteknik dras ut på udden.

- Gatulinjerna ska bli ungefär detsamma, men gatorna ska byggas på nytt och det kostar mycket. Trafiksäkerheten måste vara på en acceptabel nivå. Målet med planförslaget har varit att få en balans mellan byggrätten och kostnaderna så att staden kan få tillbaka en del av kostnaderna via markanvändningsavtal, säger Aija Aunio.

porträtt på anna-maija nordling
Bildtext Lillviksvägen som slingrar sig över udden är en smal sandväg utan trottoar. Sököuddbon Anna-Maija Nordling tycker att det ska förbli så.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

- Enligt utredningar, som vi har gjort i samband med kommunaltekniska planeringen, går det att utvidga det nuvarande systemet. Men faktum är att när man bygger vägar på nytt så måste de nuvarande ledningarna till stor del ersättas med nya, säger Esbo stads arkitekt för området Aija Aunio.

Hur vattenförsörjningen till Sökö udd ska skötas om det byggs mera på området är ännu en öppen fråga.

Sökö udd har idag ingen detaljplan.

Diskussion om artikeln