Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ny teaterlag kan skippa regionteatrar – oklart hur det påverkar Wasa Teater

Från 2018
Uppdaterad 23.01.2018 10:05.
Skådespelare på scenen.
Bild: Yle/Anne Teir-Siltanen

Just nu är ett förslag för ny teaterlag ute på remissrunda. En av förändringarna med ny lag är att begreppet regionteater försvinner.

För regionteatern Wasa Teater innebär det förändringar, men hurudana är svårt att säga i det här skedet.

Enligt Wasa Teaters administrativa chef Marit Berndtson är det största problemet både nu och med den nya lagen att teatrarna inte får tillräckligt med pengar.

- Teaterfältet har länge varit underfinansierat och vi har under många år fått stå ut med nedskärningar i de statliga understöden, säger Berndtson.

Hon konstaterar att eftersom reformen ska vara kostnadsneutral kommer anlagen till teatrarna inte att öka utan möjligen omfördelas.

- Någon jättestor förändring tror jag inte att det blir.

Stöd för regionteatrar

Idag finns det två finlandsvenska regionteatrar, Wasa Teater och Åbo svenska teater. Regionteatrarna får så kallade behovsprövade understöd.

Understödet är enligt Berndtson en stor del av finansieringen teatern får från staten.

- Med hjälp av dem kan vi trygga den regionala tillgängligheten och vi kan göra så att alla som bor i regionen har möjlighet att se teater.

Kulturpistagaren Marit Berndtson.
Bildtext Marit Berndtson.
Bild: Svenska Yle/ Jessica Morney

Berndtson säger att det nuvarande ekonomiska stödsystemet är för cementerat och att det är svårt för nya aktörer att komma in.

- Bland de fria grupperna som inte tidigare har omfattats av teater och orkesterlagen har det funnits ett önskemål om att få mer flexibilitet i hur finansiering beviljas.

Sexårskategorin

I stället för att vara regionteater har Wasa teater i den nya lagen möjlighet att på basen av sin verksamhet komma in i det som i lagen kallas sexårskategorin.

- Där kan man få ett högre understöd på basen av att man har en bred verksamhet, av den typ som vi redan har idag. Så på ett sätt finns det kvar i lagen att om man har den typen av verksamhet så borde man vara berättigat till ett större understöd.

De teatrar som hör till sexårskategorin skulle inte behöva ansöka om stöd varje år. Det skulle enligt Berndtson ge en längre framförhållning för regionteater verksamheten.

En ritning av hur Wasa Teater ska se ut efter renoveringen. Fasaden är upplyst.
Bildtext Wasa teater.
Bild: Foto: Laaja arkitekter.

- I dagens behovsprövade understöd finns egentligen ingen automatik och nivån har också fluktuerat från år till år.

Om teatern inte godkänns för sexårskategorin hamnar den istället i treårskategorin som innebär lägre understöd.

- För regionteatrarnas del skulle det vara förödande.

Föra Wasa Teaters del skulle det enligt Berndtson innebära att teatern skulle vara tvungen att krympa verksamheten mycket.

- Nu är vi ju den enda svenskspråkiga teatern i en ganska stor region. En stor del av vår verksamhet är turné särskilt turnéverksamhet för barn och ungdomar.

Att Wasa Teater inte skulle höra till sexårskategorin är ett scenario som Berndtson inte kan tänka sig.

- Lagförslaget tar upp också de regionala aspekterna och slår fast att det är viktigt att trygga tillgängligheten. Också språkliga minoriteter är nämnda i lagförslaget.

- Jag tänker mig ändå att vi ska kunna få ett understöd som motsvarar det vi har idag.