Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgåborna åker gärna mera kollektivt - men vill ha mer lockande anslutningsparkeringar

Från 2018
Anslutningsparkeringen vid västra infarten i Borgå är ofta fullsatt
Bildtext Borgåbor önskar tjänster och övervakning vid anslutningsparkeringarna.
Bild: Yle/Sune Bergström

Borgåborna vill ha mer service där de parkerar bilen för att hoppa på bussen. De önskar till exempel en kiosk, fler p-platser och cykelställ, informationstavlor och belysning.

I november frågade staden sina invånare hur parkeringsområdena som ansluter till kollektivtrafiken kunde utvecklas. Det gjordes genom smarttelefonapplikationen Team Borgå.

Det snöar i Borgå.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

– Med hjälp av Team Borgå ville vi utreda invånarnas åsikter om stadens anslutningsparkeringsområden. Anslutningsparkeringen gör det lättare att resa till huvudstadsregionen med hjälp av kollektivtrafiken och en ökad användning av kollektivtrafik minskar å sin sida Borgås utsläpp av växthusgaser, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

Ensbackas parkering är populärast

Bland Borgåborna är anslutningen vid Ensbacka den mest populära. Den används av nästan var tredje svarande, medan områdena i Näse och Drägsby används av var tionde.

Var tredje svarande önskar att anslutningsparkeringsområdena täcks eller att det placeras en kiosk, butik eller servicestation i anslutning till dem.

Anslutningsparkeringen vid västra infarten i Borgå är ofta fullsatt
Bildtext Parkeringen vid Ensbacka är populär men saknar tjänster.
Bild: Yle/Sune Bergström

Förutom fler parkeringsplatser och cykelställ önskas laddningsplatser för elbilar, digitala skärmar för tidtabeller samt kameraövervakning och belysning.

– Det är relativt lätt att öka antalet cykelställ och det innebär inga större kostnader. Vi kan genomföra detta redan under våren, lovar von Schoultz.

Få och mörka parkeringsplatser

Borgåborna är missnöjda med att att parkeringsrutorna är för små och att det saknas belysning på vintertid.

En del ansåg också att skadegörelse är ett problem då det inte finns tjänster i områdena i nuläget. Områdena borde därför göras säkrare genom kameraövervakning.

Anslutningsparkeringen i Drägsby i Borgå
Bildtext Var tionde pendlare åker från Drägsby.
Bild: Yle/Sune Bergström

Förutom de existerande parkeringarna önskas nya i östra delen av Borgå samt i Estbacka och vid Tolkisvägen.

– Över hälften av de svarande önskar ett nytt anslutningsparkeringsområde öster om Borgå centrum. Därför börjar vi utreda möjligheter att bygga även detta parkeringsområde, berättar Fredrick von Schoultz.

Staden utreder önskemålen

Borgå stad börjar nu utreda om parkeringsområdet vid Ensbacka kan förstoras och vilka tjänster som kan placeras där.

Samtidigt utreds om det är möjligt att placera ett nytt anslutningsparkeringsområde i stadens östra del.

Man som står vid räcket till en bro.
Bildtext Fredrick von Schoultz talar varmt för kollektivtrafik.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

– Vi har redan börjat utreda om det är möjligt att bygga ett större parkeringsområde vid Ensbacka samt vilka tjänster man kan erbjuda där, säger von Schoultz.

Cirka 400 personer besvarade enkäten. Nästan alla svarande bor i Borgå, varav knappt hälften använder parkeringar med anslutning till kollektivtrafiken regelbundet.

Anslutningsparkeringen vid västra infarten i Borgå är ofta fullsatt
Bild: Yle/Sune Bergström

Var tionde använder parkeringarna varje vecka eller månad och var tredje några gånger om året.

– Med hjälp av enkäten fick vi värdefull information om invånarnas önskemål och idéer. Det är mycket intressant att konstatera att cirka hälften av de svarande skulle vara redo att använda mer kollektivtrafik om det blir lättare eller mer lockande att använda anslutningsparkering och om det finns fler lediga parkeringsplatser, konstaterar von Schoultz.

Här kan du se resultatet från Team Borgås enkät.

Diskussion om artikeln