Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Bråk inom SFP i Nykarleby – ersättare i fullmäktige utesluts

Från 2018
Uppdaterad 23.01.2018 14:51.
Jan-Erik Frostdahl.
Bildtext Jan-Erik Frostdahl.
Bild: YLE/Marcus Lillkvist

Svenska folkpartiets och Kristdemokraternas gemensamma fullmäktigegrupp i Nykarleby har beslutat att utesluta SFP:s ersättare Jan-Erik Frostdahl ur gruppen. Enligt gruppordförande har Frostdahl stora samarbetssvårigheter.

Frostdahl utesluts ur gruppen för återstoden av fullmäktigeperioden.

Enligt fullmäktigegruppens interna regler kan en medlem som bryter mot gruppens arbetsregler uteslutas ifall minst 5/6 av medlemmarna är för en uteslutning.

Den punkt som Frostdahl anses ha brutit mot är kravet på att medlemmar bör "visa respekt gentemot varandra och i den offentliga debatten inte gå till personangrepp, utöva smutskastning eller på annat sätt skada SFP, Nykarleby stad, gruppen eller enskilda gruppmedlemmar."

"Omyndigförklarar andra"

Gruppordförande Mikael Lindvall (SFP) säger att orsakerna till att Frostdahl utesluts är flera.

- Det som kanske fick bägaren att rinna över var att han lämnade in en motion om stadsdirektörens avskedande. Han gick också emot gruppen i behandlingen av årets budget, säger Lindvall.

Frostdahl ville i augusti i fjol att fullmäktigegruppen skulle börja diskutera stadsdirektör Gösta Willmans efterträdare, detta före Willman själv beslutat om han tänker gå i pension eller inte.

Willman fattade sedermera beslutet att gå i pension från och med den 1 december i år, men enligt honom utan inverkan från Frostdahl.

Enligt Mikael Lindvall har Frostdahl haft stora svårigheter med att samarbeta med resten av gruppen.

- Han omyndigförklarar folk till höger och vänster.

Frostdahl fortsätter som första ersättare för SFP men får alltså inte längre delta i gruppmöten och i gruppens arbete. Under pågående mandatperiod har Frostdahl kallats in till varje fullmäktigemöte förutom ett när alla ordinarie SFP:are var på plats.

Frostdahl: Jag säger min åsikt och jag gör det offentligt

Jan-Erik Frostdahl säger att han kommer att fortsätta vara frispråkig. Han bryr sig inte heller om att han inte längre får delta i gruppens möten.

- Det rör mig inte i ryggen det minsta.

På beskyllningarna om samarbetssvårigheter svarar Frostdahl:

- Om samarbetssvårigheter betyder att man inte ska säga något, så ja. Men jag har den uppfattningen att politik handlar om att säga sin åsikt och att man gör det offentligt.

- Det är klart att det är trevligt om man får fortsätta utan att någon påpekar att man klantat sig.

Du beskylls också för att omyndigförklara folk.

- Om någon säger något dumt så påpekar jag det. Det är inget elakt i det. Arbetet fortsätter, säger Frostdahl.

Stadsdirektörens fortsättning

Vad gäller turerna kring stadsdirektören påpekar Frostdahl att han inte krävt att stadsdirektören ska sägas upp, utan snarare att han ska stiga åt sidan när pensionsåldern är uppnådd, som sker den 1 december i år.

Mer specifikt skriver Frostdahl så här i sin motion till fullmäktige i augusti i fjol: "För att en fortsättning skall beviljas bör det föreligga mycket vägande skäl. I det aktuella fallet föreligger inga sådana skäl. I anledning av detta föreslår jag att stadsfullmäktige på lämpligt sätt inleder rekryteringen av en ny stadsdirektör."

I sitt svar skriver stadsstyrelsen att man kan välja att gå i pension när den allmänna pensionsåldern (63 år) uppnås, eller fortsätta tills man är 68 år, om det passar den anställda och arbetsgivaren. Man fortsätter med att konstatera att det utöver Frostdahls åsikter inte finns något skäl att motsätta sig att stadsdirektören fortsätter sitt värv även efter den 1 december 2018.

Mikael Lindvall påpekar att Frostdahls påstående om att det bör föreligga mycket vägande skäl för att få fortsätta efter uppnådd pensionsålder, inte stämmer överens med pensionsförsäkraren Kevas tolkning.

Men den 8 december i fjol meddelade Gösta Willman att han anhåller om pension från och med den 1 december 2018. Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige beviljar Willman avsked.