Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Mera pengar och bättre handledning ett krav för att yrkesskolereformen ska lyckas

Från 2018
Husbyggare
Bild: Yle/Jeannette Lintula

Allt mindre undervisning i skolbänken och mera självständigt jobb och praktik ute på arbetsplatser - det är verkligheten för studerande vid yrkesskolorna.

Det har varit ledstjärnan för yrkesskolorna sedan den senaste reformen 2015. Från och med början av det här året ska undervisningen i de finländska yrkesskolorna ta ytterligare ett steg i den här riktningen.

Stor utvärdering

För att få en uppfattning om vart yrkesskoleutvecklingen är på väg har Nationella centret för utbildningsvärdering gjort en stor utvärdering av läget och framtidsutsikterna.

Ett centralt begrepp här är det lätt byråkratiska kompetensbaserad yrkesutbildning.

Det betyder i praktiken att studierna vid en yrkesskola ska vara så flexibla som möjligt och att så lite som möjligt av studierna ska ske i skolbänken. Arbetsplatspraktik och lärlingsavtal är också viktiga.

Brist på praktikplatser

Enligt urvärderingen har flera saker i undervisningen blivit bättre. Större möjligheter till praktik och mera teamjobb upplevs som positivt. Lärarna för sin del uppskattar sin mera coachande roll.

Men det finns problem. Bland annat vet studerande helt enkelt inte riktigt vad den nya modellen går ut på.

Det största problemet enligt utvärderingen är ändå bristen på lärlings- och praktikplatser. Handledningen på praktikplatserna haltar också ofta och dialogen mellan skolorna och arbetsplatserna borde bli bättre.

Dessutom är modellen krävande för lärarna, som behöver lära sig nya sätt att jobba och undervisa.

Sluta spara

För att den nya yrkesskolereformen ska lyckas måste finansieringen vara mindre ryckig, lyder en av de viktigaste slutsatserna i utvärderingen.

De senaste årens sparkrav i yrkesskolevärlden har försvårat förändringarna. Yrkesskolorna måste kunna veta vilka pengar de har att röra sig med. I utvärderingen föreslås större anslag till yrkesskolorna och bättre fortbildning för lärarna.

Diskussion om artikeln