Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Barnskyddet i Kyrkslätt hinner inte med – personal har sagt upp sig på grund av dålig inomhusluft

Från 2018
Barn som håller upp en bild med många barnansikten.
Bildtext Barnskyddslagen säger att barnskyddet ska reda ut en klients hjälpbehov senast tre månader efter att barnskyddsärendet inletts.
Bild: Yle/Martti Juntunen

Barnskyddet i Kyrkslätt har under tre senaste åren haft problem med att inom den utsatta tiden på tre månader reda ut ärenden som de haft. Regionförvaltningsverket meddelar att de prickat Kyrkslätts barnskydd flera gånger under de senaste tre åren.

Enligt Barnskyddslagen är barnskyddet skyldigt att reda ut en klients hjälpbehov senast tre månader efter att barnskyddsärendet inletts. Det har inte barnskyddet i Kyrkslätt lyckats med.

Sirkku Pekkarinen-Keto, som är chef för socialarbetet i Kyrkslätt, säger att barnskyddet stött på flera problem under de tre senaste åren.

– Vi fick problem med inomhusluften i våra tidigare fastigheter. Två personer sade upp sig som en följd av problemen. Efter det flyttade vi till nya utrymmen. Här har vi haft problem med trånga utrymmen och därför tvingats göra fler hembesök.

Renoveringen av de tidigare utrymmena i Kyrkslätts kommunhus har försenats.

– Samtidigt har vi fått allt fler anmälningar. Mängden har klart ökat ända sedan 2015. En orsak är säkert den nya socialvårdslagen som har sänkt tröskeln för att söka hjälp. Många andra kommuner i Finland har också sett en ökning i anmälningar – då borde socialarbetet ha fått mera pengar av kommunen, säger Pekkarinen-Keto.

Mängden brådskande placeringar fördubblades också 2017 jämfört med föregående år.

"Folk har det svårt"

– Det är svårt att säga exakt vad som har orsakat ökningen i anmälningar men det verkar som att folk helt enkelt har det svårare. Vi har allt fler fall av rusmedelsmissbruk, barn som hoppar av skolan, personer med psykiatriska problem som inte fått tillräckligt med hjälp från specialsjukvården och svåra skilsmässotvister, säger Pekkarinen-Keto.

Pekkarinen-Keto säger att Kyrkslätt också haft svårt att rekrytera nya socialarbetare.

En socialarbetare har ungefär 40 klienter hos oss medan mängden kunder kan ligga på 100 klienter per socialarbetare i vissa kommuner

Sirkku Pekkarinen-Keto, chef för socialarbete i Kyrkslätt.

– Det finns ett behov av socialarbetare i hela landet.

Pekkarinen-Keto säger att det är möjligt att kommunen har fått ett dåligt rykte bland socialarbetare.

– Folk kan ha hört om våra inomhusluftsproblem. Ingen vill ju jobba på en arbetsplats där det finns sådana problem. Vi har haft problem med stora mängder klienter men samtidigt är vi inte direkt en kriskommun. En socialarbetare har ungefär 40 klienter hos oss medan mängden klienter i vissa kommuner kan ligga på 100 per socialarbetare.

Barnskyddet har infört sex nya tjänster

Pekkarinen-Keto säger att situationen nu ser ut att vara på väg mot det bättre.

– Vi visstidsanställde några personer i slutet av förra året. Nu har vi fått mera pengar av kommunen, så vi har tillsatt sex nya tjänster. Vi ska heller inte flytta tillbaka till kommunhuset. I stället flyttar familjeservicen till egna utrymmen i februari. Då borde problemen som det otillräckliga arbetsutrymmet medför vara lösta.

Diskussion om artikeln