Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Olli Muurainen jublar då byråkratins kvarnar malde färdigt i Billnäs: "Att det kan kännas bra!"

Från 2018
Uppdaterad 23.01.2018 20:39.
Billnäs bruk i Raseborg.
Bildtext Byråkratiklockan i bruket har tickat i flera år. Olli Muurainen skulle renovera de värdefulla byggnaderna för intäkterna hans affärsverksamhet generar i Billnäs.
Bild: Yle/Minna Almark

Olli Muurainen har nu fått godkänt för alla sina planer i Billnäs bruk. Det har varit en lång och tidvis dramatisk process.

Nu är ägaren till brukskärnan och bruksbostäderna en nöjd man.

- Jestas att det kan kännas bra. Det har nu gått fem år sedan vi började tala om landskapsvården i Billnäs och nu är också den här sista saken i ordning. Det var det, skriver Muurainen i en Facebookpostning på tisdagen (23.1).

Visa inlägget på Facebook

I praktiken handlar det om ett lov för så kallad miljöåtgärd.

Stadsplaneringsarkitekten i Raseborg Simon Store beviljade lovet den 2 januari.

Inom besvärstiden har ingen uttryckt sitt missnöje och det innebär att lovet nu har vunnit laga kraft: Muurainens bolag får fälla träd vid Svartåns stränder och i brukets kärna i Billnäs.

"Nu börjar den nya tideräkningen"

Muurainen lovar nu montera ner den stora byråkratiklockan som tickar med röda siffror i bruket.

- Nu börjar den nya tideräkningen. Tack Raseborg, tack till alla för tålamodet, skriver Muurainen sin stil trogen.

Protesterade mot långsamhet och negativitet

Att ingärda bruket, låsa portarna och sätta upp klockan på den höga skorstenen i bruket var Muurainens protest mot det han upplevde som frustrerande förvaltningsprocesser och besvär.

Han hävadade att en del tjänstemän inom staden motarbetade honom.

Lovade stora investeringar och många nya jobb

Det har nu gått tio år sedan den unga företagaren Olli Muurainen dök upp som köparkandidat för fastighetsbolaget Pojo bruksindustri.

Pojo hann bli en del av Raseborgs stad innan Muurainen köpte brukets kärna.

Ursprungligen var Muurainens tanke att skapa ett stort mötes- och evenemangscentrum i Billnäs.

Olli Muurainen
Bildtext Bruksägaren Olli Muurainen i Billnäs 2011.
Bild: Billnäsin ruukki

Han skulle investera 25 miljoner euro i bruket. Hans företag skulle skapa ett hundratal nya jobb i Raseborg.

Raseborgs stad stod för planläggningen och kommunalteknik.

Med intäkterna skulle Muurainen renovera de värdefulla gamla byggnaderna i brukskärnan.

Ny plan tog tid

Men alla dessa visioner krävde att det görs upp en helt ny detaljplan för Billnäs bruk.

Det är detaljplanen som avgör vilken typ av verksamheter och byggnader som får finnas på olika områden.

Det gamla industriområdet i Billnäs bruk behövde enligt Muurainen mycket ny byggrätt eftersom han bland annat ville bygga ett nytt stort hotell i den känsliga miljön.

Såhär färggrant ser detaljplansutkastet för Billnäs ut.
Bildtext Det var inte lätt att få till stånd en ny detaljplan för Billnäs bruk.
Bild: YLE/Malin Valtonen

Planläggningen tog lång tid. Det gör planläggning i regel alltid - men i Billnäs var det frågan om extra mycket jobb.

Planen krävde många expertutlåtanden och många grundliga utredningar eftersom det är frågan om ett gammalt industriområde och en kulturhistoriskt mycket värdefull miljö.

Dessutom har ån som löper genom bruket, Svartån, status som Natura-skyddsområde så det går inte att bygga hur som helst i Billnäs.

Svartån i Billnäs.
Bildtext Svartån som rinner genom Billnäs bruk klassas som naturskyddsområde.
Bild: Yle/Minna Almark

Både försäljningen av bruket och planläggningen ledde till besvär.

Byggrätten krympte men till slut blev planen godkänd.

Samma gällde när staden senare beslutade sälja de historiskt värdefulla bruksbostäderna i Billnäs och Fiskars till Muurainen.

Hotellbygge ännu inte aktuellt

Åren har gått. Hur ser det nu ut med hotellbygget som du planerade, Olli Muurainen?

- Först måste vi få i gång verksamheten på nytt. Bruket behöver mera kunder och verksamhet. Först när vi nått det målet, kan vi börja planera investeringar.

Det krävs alltså liv och intäkter för att det ska gå att finansiera ett hotellbygge i bruket.

Ett bildmontage som visar Billnäs bruks gamla byggnader vid stränderna av Svartån. På bilden syns också hur nya byggnader, till exempel ett stort hotell, kunde placeras i bruket enligt den nya detaljplanen. Hotellet ses som stora mörkröda bygnnader.
Bildtext Det är möjligt att bygga ett stort hotell på området. Ett bildmontage visar hur de nya byggnadskropparna, de mörkröda husen på högra sidan om ån, kunde placeras.
Bild: Raseborgs stad

Muurainen välkomnar därför grupper med företagsledare, utbildningsarrangörer och andra som hämtar intäkter.

- Varje möte som ordnas i bruket inbringar resurser som vi kan använda på att renovera gammalt och bygga nytt, säger han.

"Landskapet har vuxit igen"

När det gäller det nu beviljade trädfällningslovet, säger Muurainen att han vill återställa trädbeståndet.

Det ska bli sådant som det var under brukets storhetstider.

Ungefär vart tredje träd skulle bort enligt Muurainens tidigare planer.

Stadens miljötjänstemän ansåg då att naturvärdena drabbas för hårt eftersom det finns hotade arter på området.

Kraftverket i Billnäs bruk.
Bildtext Bruket har vuxit igen anser Olli Muurainen.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Muurainen lämnade senare in en ny ansökan. Det är den som nu har fått godkänt.

I sammanfattningen av den nu aktuella skötselplanen för brukets landskap nämns inte naturvärdena.

Det konstateras endast att skötselplanen enligt ett begärt expertutlåtande inte står i strid med rekommendationerna i naturinventeringarna.

I stället talas om hur landskapet vuxit igen på grund av den långa period som ingen skött området. Det tar tid att återställa, står det i planen.

Det ska se ut som i Fiskars

Träden får växa i naturliga grupper - inte i rader och inte med jämna mellanrum. Avståndet mellan träden kan variera mellan fem och tio meter.

Mellan grupperna finns det rum så man kan se bruket.

Fiskars i Raseborg.
Bildtext Trädbeståndet i Billnäs bruk ska bli som i grannbruket i Fiskars.
Bild: yle/Petra Thilman

Resultatet ska se ut ungefär som i Fiskars bruk.

Riset på stränderna ska också städas upp så att de bästa träden får plats att växa sig vackra.

Röjning i tre etapper

  • Tanken är att i första skedet ta bort träden som är i dåligt skick och rensa bort sly men lämna kvar både gamla och unga träd.
  • I andra skedet, ett eller två år senare, tar man en ny titt på träden som är kvar. Då ser man vilka som har utvecklats på önskat sätt.

    Skuggande, sneda eller skadade träd fälls igen. Nu kontrolleras också att det finns öppen sikt från viktiga platser i bruket i viktiga riktningar. Störande träd och plantor tas bort.

  • I tredje skedet kontrolleras läget ytterligare en gång. Nu räcker det antagligen med att ta bort enstaka träd.

Efter det här sköter man området kontinuerligt. När gamla träd tas bort, planteras nya i stället.

En höstbild med gula och gröna lönnlöv i motljus.
Bildtext Stora lönnar passar enligt skötselplanen bra i Billnäs.

Bland träd som ska gynnas i Billnäs finns de stora lönnarna och almarna vid vägen samt de bästa klibbalarna och lönnarna på åstranden.

Också de stora askarna, eken och lönnarna vid bron samt på området mellan Bruksvägen och bruksbostäderna får godkänt.

Diskussion om artikeln