Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tröskeln har blivit lägre – allt fler unga söker hjälp för mentala problem

Från 2018
Uppdaterad 24.01.2018 09:17.
ungdom sitter ensam i en korridor
Bild: Mannerheims barnskyddsförbund

Allt fler unga söker hjälp för ångest och depression. Enligt en expert handlar det mer om att tröskeln blivit lägre än om att problemen ökat.

Unga söker allt oftare hjälp för sina mentala problem. Det här syns i antalet remisser som skrivs ut till den psykiatriska specialsjukvården.

På vissa håll har ökningen varit rekordartad. Till exempel i Mellersta Österbotten ökade remisserna för 13-20 åringar med 40 procent i fjol.

Ungdomarna som söker hjälp lider främst av ångest och depression men också av tvångsmässigt beteende och självdestruktivitet.

Lägre tröskel

Mauri Marttunen, professor inom ungdomspsykiatri på Helsingfors universitet, påpekar dock att det ökande antalet remisser inte betyder att problemen ökat.

- Läget är ungefär samma som tidigare. Flickornas depressioner har kanske ökat en aning under de senaste 10-15 åren, säger Marttunen.

Enligt Marttunen har man kunnat skönja en ökning i antalet remisser under de senaste tio åren. Han gör bedömningen att det handlar om en förändrad attityd: Ungdomarna söker vård mer aktivt än tidigare.

- Det är en bra sak. När man har problem söker man hjälp. Tröskeln har blivit lägre.

På Mellersta Österbottens centralsjukhus är Matti Kaivosoja, ansvarig överläkare för psykiatrin, inne på samma linje.

- Det är sannolikt så att vi idag vårdar patienter som tidigare skulle ha blivit utan vård, säger Kaivosoja.

För lite hjälp

Ungdomarna har alltså blivit bättre på att söka hjälp men problemet är att det inte finns tillräckligt med hjälp att tillgå.

Mauri Marttunen skulle gärna se mer mentalvårdsservice, också på grundnivå, alltså till exempel på hälsovårdscentraler och i skolhälsovården.

- Om det också i skolorna fanns experter inom psykiatri skulle man kunna ta tag i problemen tidigt. På det sättet skulle patienten kanske inte behöva söka sig till specialsjukvården.

Text: Katariina Poranen /Yle Kokkola
Översättning: Joni Kyheröinen /Yle Österbotten

Originalartikel

Diskussion om artikeln