Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

I fjol kontaktades barnombudsmannen oftare än någonsin - mest problem inom barnskyddet

Från 2018
Gunga och skuggan av ett barn.

Under det gångna året kontaktade finländarna barnombudsmannen oftare än någonsin. Det visar hur maktlösa föräldrar och närstående kan känna sig, säger barnombudsmannen själv. Mest problem finns det inom barnskyddet.

Hela 779 gånger tog personer kontakt med barnombudsmannen under år 2017 för att dela med sig av upplevelser eller ställa frågor angående barnens rättigheter och välmående.

De flesta som tog kontakt ville ha hjälp med barnskyddsfrågor.

Jag har träffat barn som inte har fått kontakt med sin socialarbetare på ett år

Barnombudsman Tuomas Kurttila

Finländarna tog också kontakt angående grundutbildning och andra stadiets utbildning samt frågor som rör försörjning, förmyndarskap och umgängesrätt.

Enligt barnombudsmannens kansli visar det här på hur maktlösa människor känner sig om regeringen inte motiverar sina beslut på klarspråk, eller om motiveringarna inte baserar sig på vad som är bäst för barnet.

Barnombudsman Tuomas Kurttila på kafé, ringer med mobiltelefon
Bildtext Barnombudsman Tuomas Kurttila
Bild: Yle/Linus Lång

Många som kontaktade barnombudsmannen hade problem med mobbning, skolskjutsar och service för barn med specialbehov. Då det handlade om skolor hängde problemen ofta ihop med inneluftsproblem.

Barnombudsmannens kontor ger råd och vägledning, och kan eventuellt styra saken vidare till rätt myndighet för vidare behandling.

Barnskyddet måste förbättras

Barnombudsmannen Tuomas Kurttila tar särskilt tag i problem med barnskyddet som han uppmärksammats på.

De många problemen inom barnskyddet kräver snabba ändringsåtgärder, inte oändliga utredningsgrupper

Barnombudsman Tuomas Kurttila

Enligt Barnombudsmannens kontor synns det att socialarbetarna inte har tillräckligt med tid för att träffa barnet och att sätta sig in i barnets behov.

- Jag har träffat barn som inte har fått kontakt med sin socialarbetare på ett år, säger Kurttila.

Han säger att barnens rättsskydd måste förbättras.

- De många problemen inom barnskyddet kräver snabba ändringsåtgärder av staten, inte oändliga utredningsgrupper som inte kan göra någonting konkret, säger Tuomas Kurttila.

Han anser också att finländarna behöver få mer information om de instanser vars tjänsteplikt det är att erbjuda hjälp och stöd.

- Till exempel är det inte många som känner till att det inom barnskyddet finns socialombudsmän som ska ge hjälp och råd.

Man och barn fiskar.

Nu ska resurserna för barnskyddet ses över

Barnet ska ställas i centrum och barnet ska bli hört.

Diskussion om artikeln