Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fårfarmare: Ytterligare en vargattack och vi lägger ner verksamheten

Från 2018
Uppdaterad 25.01.2018 06:41.
Fårfarmare Anders Norrback från Övermark
Bildtext Fårfarmare Anders Norrback från Övermark.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Anders Norrback i Övermark i Närpes driver en ekologisk fårfarm sedan 2012 och har cirka 220 tackor. För två år sedan blev ett tiotal tackor rivna av varg och sedan dess har vargbeståndet i Sydösterbotten ytterligare vuxit.

Framtiden känns osäker och ett alternativ är att lägga ner verksamheten. Ifall ytterligare en vargattack sker har Anders och hans fru bestämt att då får det räcka med fårfarmning för deras del.

Måste övervaka hagarna

Anders Norrback bedriver ekologisk fårfarmning vilket innebär att fåren antingen skall gå ute året runt eller ha en förlängd betesperiod. Norrback har valt det senare och fåren går ute i beteshagar från april till november.

Det betyder också att övervakningen av fåren i hagarna försvåras, speciellt i hagar som ligger längre bort från gården.

Anders Norrback står och ser på ett tjugotal får.
Bildtext Anders Norrback med sina får hemma på gården.
Bild: Yle/Juho Karlsson

- Vi har kontinuerliga vargobservationer och älgkadaver som ligger en kilometer från vårt hus. Vargarna stryker runt knutarna och man måste fråga sig om man kan hålla på med den här produktionen, säger Anders Norrback.

Låga ersättningar för döda djur

Anders Norrgård säger att han fick erfarenhet av myndigheternas agerande i samband med vargattacken för två år sedan. Ersättningsnivåerna landade enligt hans egna uträkningar kring 35-40 procent av värdet på djuren.

Staten betalade för de tio döda fåren men inte för de ofödda lammen och inte heller för det får som hade släpats bort och aldrig återfunnits.

- Det blev ett psykiskt tryck och fåren blev oroliga och skygga. Det märkte man också på de får som överlevde, de har svårare att bli dräktiga.

Tre alternativ

Anders Norrback säger att han och frun har kommit fram till att det finns tre alternativ, fortsätta som förr och ta risken, övergå till vanlig fårfarmning och mestadels hålla djuren inomhus och övergå till maskinell utfodring eller det mest drastiska vilket innebär att avsluta verksamheten helt och hållet.

- Det är fullständigt klart att om vi fortsätter och får ytterligare en vargattack, då avslutar vi verksamheten, det är vi eniga om på förhand.

Anders Norrback står vid en cirka två meter lång påle. Dessa pålar utgör stommen i hans vargstängsel.
Bild: Yle/Juho Karlsson

Anders Norrback har elstängsel runt sina hagar men han är inte säker på att det hjälper till hundra procent.

- Vår hund hoppade in genom stängslet och fick en stöt men vågade inte komma ut tillbaks. Vad händer om en varg gör detsamma i en fårhage.

Svårt att få dispens för vargjakt

Finlands viltcentral är den myndighet som kan ge tillstånd att skjuta varg i stamvårdande syfte eller ge skadebaserade dispenser.

I Kust-Österbottens område har inga stamvårdande jakttillstånd getts och hittills har heller inga dispenser getts på grund av skador på produktionsdjur.

- Det måste handla om upprepade skador och det betyder minst tre angrepp på till exempel får i ett område, säger jaktchef Stefan Pellas vid Kust-Österbottens jaktdistrikt.

Det gäller enligt Pellas att ta bort de individer som förorsakar skada ifall en dispens ges, att ta bort en hel flock har aldrig skett i Finland enligt honom.

- Individerna bör skjutas när de är i omedelbar närhet av till exempel ett fårhägn, förutsatt att det finns en dispens.

Jaktchefen är föredragande

När en anhållan om dispens för vargjakt kommer in till Finlands viltcentral efter att minst tre upprepade attacker föredrar jaktchefen inom distriktet ärendet för den offentliga förvaltningschefen och båda måste godkänna anhållan för att dispens skall ges.

- Ärendet behandlas inom en till två veckor efter att anhållan lämnats in.

DNA-undersökning av avföring

Vargstammen i finska och svenska Sydösterbotten undersöks som bäst och metoden innebär DNA-undersökning av vargarnas avföring.

Genom den här metoden kan man få en uppfattning om antalet vargar som rör sig i området.

- Jägare samlar in avföring och undersökningen inleddes i december 2017, den avslutas i februari i år och resultatet borde vi ha före maj, säger Stefan Pellas.

Diskussion om artikeln