Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Få ändrar sina sommarstugor till åretruntboende i Pargas – staden gör informationen tydligare

Från 2018
Sommarstuga i snö.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/Lone Widestam

I dag är det bara en handfull om året som ändrar sin fritidsbostad till permanentboende i Pargas. Det här trots att det finns väldigt många som bor året om i sina sommarstugor.

Tor Johansson har bott ute på stugan i Haverö året om sedan 2003. Men han är fortfarande skriven och har en bostad i Åbo.

Då han flyttade till Haverö fyllde hans hus inte de krav som då gällde för att ändra stugan till en permanent bostad. I dag tror Johansson att stugan skulle fylla de krav som råder nu, men av principskäl har han valt att inte själv aktivt göra en ansökan om att få ändra huset till en åretruntbostad.

Han är förvånad över att skärgårdskommunerna inte mer aktivt försöker locka fler att bli fastboende.

– Om inte kommunen eller staden är intresserad av att få mig dit, så avvaktar jag. För mig är det inte så stor skillnad var jag är skriven.

En permanent flytt till Pargas kan bli aktuell i framtiden oberoende, men han önskar att staden skulle reagera.

– Pargas stad har register över vem som har sommarstugor i skärgården. De borde skicka ut information och berätta om möjligheten att ändra fastigheten till ett åretomboende.

Ett sätt att garantera framtida service

Nina Söderlund, fullmäktigeledamot i Pargas, har lämnat in en motion där hon föreslagit tydligare information av staden angående anvisningar för hur man ändrar en fritidsbostad till åretomboende.

– Jag vill att man får en överblick av hela processen och inte genast låter bli för att det verkar svårt och därför fortsätter att bo som man gjort i flera år.

Enligt Söderlund är den aktiva färjetrafiken ett tydligt bevis på att det är många som tillbringar mycket tid på sina sommarstugor också under vinterhalvåret.

Hon poängterar att det är viktigt att fler skriver sig i Pargas för att kunna visa att staden har en positiv befolkningsökning.

– Givetvis handlar det också om skatter eftersom man betalar skatt till sin hemkommun. Men det handlar också om att det råder en ständig kamp om att få hålla den offentliga servicen från kommunen sida. Dessutom är det viktigt att få ha två butiker, apotek och bank. Allt det här hänger ihop.

Nina Söderlund.
Bildtext Nina Söderlund.
Bild: Yle/Lina Frisk.

– Förstås innebär fler invånare också vissa utgifter eftersom man som invånare har rättigheter. Barnfamiljer leder till stora utgifter med daghem och skolor, men det är ju så en kommun ska fungera.

Broschyr och tydligare på webben

Söderlund säger att motionen inte handlar om att göra det lättare att flytta till sin sommarstuga, utan att göra informationen bättre.

– Jag tycker inte att jag krävde så mycket. Därför är jag också helt nöjd med svaret. Man har gjort en fin broschyr om hur det här går till och så har det blivit tydligare på stadens webbsidor.

Pargas stads webbsidor finns en flik där det står "Vill du bo här?" där information om hur man ska gå till väga kommer att finnas.

– Det är ofta väldigt små åtgärder som behövs för att något ska fungera, och det här är ett steg framåt.

Tas upp vart fjärde år

Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef vid Pargas stad, säger att det här är ett återkommande ämne i staden.

– Motionen var naturligtvis intressant, och det är bra att det tas upp. Vi har tidigare också haft anvisningar om hur vi ska gå till väga, men det är bra att det kommer upp i början av varje fullmäktigeperiod.

Saaristo-Levin säger att det här är ett viktigt ämne och därför är staden också villig att hjälpa alla som funderat på att ändra användningsändamålet för sitt hus.

– Vi hoppas att genast då man kommer på tanken att flytta till sitt smultronställe så skulle man ta kontakt. Då kan vi hjälpa dem med det byråkratiska och ta reda på hurdant bygglov det redan finns för fastigheten och hur vi ska gå till väga för att möjliggöra drömmen.

Heidi Saaristo- Levin.
Bildtext Heidi Saaristo-Levin.
Bild: Yle/Lina Frisk.

Hur vanligt är det att man vill ändra om fritidshus till permanenta bostadshus i Pargas?

– Vi på Pargas stad skulle hoppas att intresset skulle vara större, men de facto får vi in ganska få ansökningar per år.

Det är fråga om endast en handfull varje år som vill ändra användningsändamålet från fritidshus till permanent bostad i Pargas. Men Saaristo-Levin tror att Pargas stad har en fungerande process.

– Vi har gjort vår process i Pargas väldigt smidig. Vi har bland annat delegerat beslutanderätten från nämnden till tjänstemän. Det här underlättar och försnabbar processen väldigt mycket och responsen har varit positiv.

– Vi har en bra kutym och vi vet vad vi gör. De sökande kan lita på den bedömning staden gör.

Diskussion om artikeln