Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nordea backade i slutet av året

Från 2018
nordea
Bild: Yle/Ghadi Boustani

Finanskoncernen Nordeas vinst sjönk under årets sista kvartal. Under de tre sista månaderna var resultatet 30 procent sämre än under motsvarande tid ett år tidigare.

Nordeas rörelseresultat under oktober–december var 796 miljoner euro.

Nordeas resultat för hela år 2017 uppgick till 3998 miljoner euro, vilket är åtta procent sämre än året innan.

Casper von Koskull
Bild: EPA/ Anders Wiklund

I sin bokslutskommuniké skriver Nordeas koncernchef Casper von Koskull att banken inte är nöjd med vinstutvecklingen under senare delen av 2017:

”Inför 2018 är vi förvissade om att vinsten kommer att öka, och räknar med något högre intäkter, lägre kostnader och en stabil kreditkvalitet. Nordea står idag mycket mer robust och motståndskraftigt, och därför är jag trygg med att vi är rustade att hantera både riskerna och utmaningarna och att ta vara på framtida möjligheter på våra hemmamarknader.”

Nordeas styrelse kommer att föreslå att bolagsstämman fryser styrelsens arvoden. Det här är tänkt som en som en klar signal till alla i storbanken att det är dags att spara pengar.

Inga tecken på kundflykt

Det har förekommit spekulationer om att svenska kunder skulle överge Nordea som en protest mot bankens planer att flytta sitt huvudkontor från Sverige till Finland. Det slutliga beslutet i frågan fattas av Nordeas bolagsstämma.

Roger Wessman
Bild: YLE/Joakim Lax

Företagaren och konsulten Roger Wessman var tidigare Chefsanalytiker på Nordea. Han har läst Nordeas bokslut.

- Det finns inga tecken på någon massflykt av kunder i resultatet. Kundvolymerna i Sverige har bibehållits relativt bra. Den största förändringen i resultatet är att lönsamheten i handeln på finansmarknaden har sjunkit kraftigt. Där har intäkterna har minskat med 260 miljoner. Ränteintäkterna har minskat med ungefär 100 miljoner och andra poster har också gått ner.

- Finansmarkanderna fluktuerar starkt från kvartal till kvartal.

Casper von Koskull skriver i Nordeas pressmeddelande att bankens resultat mot slutet av året påverkades negativt av en mycket låg aktivitetsnivå på kapitalmarknaderna.

Roger Wessman förstår delvis Nordeas motiveringar.

- Nordea har sannolikt haft svårt att göra pengar på kundhandel på grund av att kunderna förmodligen inte har varit så aktiva i ett lugnt marknadsläge. Men ett sådant negativt resultat som banken har fått nu får man inte om bara kundhandeln går sämre. Nordea har sannolikt gjort förlust på sina egna placeringar. Men finansmarknaderna fluktuerar starkt från kvartal till kvartal. Det dåliga resultatet behöver inte betyda att problemen fortsätter i kommande kvartal.

Diskussion om artikeln