Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

För liten åldersskillnad mellan syskon kan vara skadligt för hälsan

Från 2018
Uppdaterad 26.01.2018 16:30.
En pappa med en pojke och en flicka i famnen.

Enligt forskning ökar riskerna för både fysiska skador och för stress i familjen om åldersskillnaden mellan syskon blir mindre än två år och tre månader. Befolkningsförbundet överväger nu om det vore bra att varna för riskerna med täta födslar i samband med mödrarådgivningen.

Vid Befolkningsförbundet har man jämfört födslointervallet mellan kvinnors första och andra barn och märkt att det har minskat betydligt. Kvinnor som föddes på 1940-talet hade i genomsnitt ungefär 3,5 år mellan första och andra barnet, medan kvinnor som föddes på 1970-talet hade kring 2,5 år mellan första och andra barnet.

Allt för korta födslointervaller kan ha negativa följder för både mammans och barnets hälsa.

– Här finns en medicinsk aspekt och en folkhälsoaspekt som vi inte har talat om i Finland och som vi därför vill lyfta upp här på Befolkningsförbundet, säger specialforskare Anna Rotkirch.

Kortare födslointervaller kan påverka födslovikten och öka risken för för tidiga förlossningar och förlossningskomplikationer.

- Det är sådant som påverkar mammans och barnets hälsa direkt under babytiden men som också kan ha långvariga inverkningar på utvecklingen som barn och vuxen, säger Rotkirch.

Från forskningens synpunkt ligger den optimala födslointervallen mellan 2,5 år och 3,5 år.

- Det vi försöker säga är att om man har råd att välja, vilket alla inte har, så kan man lite skjuta upp skaffandet av nästa barn, säger Rotkirch.

"Kulturell paradox"

Rotkirch säger att det finns ett kulturellt tankesätt om att man vill ha småbarnsåren snabbt avklarade och till exempel klara sig med ett kortare avbrott i arbetslivet.

– Det är en kulturell paradox när många föräldrar säger att de vill ha barnen så snabbt som möjligt för att det då är lättare. Man tänker att man klarar de tunga åren då man ska kombinera familj och arbete och allt möjligt annat i livet enklare om man har så tätt mellan barnen som möjligt, säger Rotkirch.

Det kräver mycket mera att sköta om en ettåring och en tvååring, än att sköta om en ettåring och en fyraåring

― Anna Rotkirch

Forskningen tyder på att det nödvändigtvis inte är så. Det kan gå så att barn som föds väldigt tätt leker fint med varandra, men det kan också gå precis tvärtom.

Mer stress för föräldrarna om barnen har liten åldersskillnad

Enligt Rotkirch gör täta födslointervall i genomsnitt att syskon grälar mycket mera med varandra. Hon lyfter också fram föräldrarnas ork, eftersom det verkar vara mer stress med barn som föds tätt.

– Det kräver mycket mera att sköta om en ettåring och en tvååring, än att sköta om en ettåring och en fyraåring. Vår forskning har också visat att skilsmässorisken för föräldrarna ökar ju tätare det är mellan syskonen, säger Rotkirch.

Utöver de kulturella orsakerna finns det också strukturella orsaker till att barnen föds tätare.

– En förklaring till att det går så här i ganska många västländer är att vi blir föräldrar senare i livet, och då blir det mer bråttom. Om du ska ha två eller tre barn så gör det att du måste ha dem lite snabbare, du har inte tid att vänta så länge, säger Rotkirch.

För tillfället finns det inga officiella rekommendationer i Finland för hur länge man ska vänta mellan barnen. Rotskirch önskar att frågan skulle tas upp på till exempel barnrådgivningen, eftersom det finns många föräldrar som inte är medvetna om riskerna.

- Vi går mot allt kortare födslointervaller och också de hälsomässigt riskabla födslointervallerna har ökat betydligt under de senaste årtionden. Ändå har vi ingen bredare folkhälsomässig diskussion om den, säger hon.


Uppdatering 26.1.2018 kl. 12.20: Artikeln är uppdaterad med länk till Befolkningsförbundets forskning.

Uppdatering 26.1.2018 kl.16.25: Artikeln är uppdaterad med mer information om riskerna och flera kommentarer av Rotkirch.

Diskussion om artikeln