Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Skoleleverna har oroväckande dålig kondition och rörlighet – var tredje pojke i åttan kan inte sitta rak i ryggen

Från 2018
Uppdaterad 26.01.2018 18:11.
Move test pågår i Vindängens skola klass fem
Bildtext Arkivbild.
Bild: YLE

Barn och ungas fysiska funktionsförmåga har försämrats ytterligare på ett år, visar en nationell undersökning. Särskilt pojkarnas resultat är oroväckande – nästan var tredje pojke i årskurs 8 kan inte sträcka ut nedre ryggen då de sitter med benen framför sig.

Även om resultaten överlag blir sämre finns det ändå stora individuella skillnader, vissa skolelever får fortfarande bra reslutat i de nationella Move-mätningarna som genomfördes under hösten 2017.

Men enligt experterna är höstens resultat ändå oroväckande. I nuläget motionerar endast en tredjedel av eleverna i grundskolan det rekommenderade en timme per dag.

Det här leder sannolikt till sämre fysisk funktionsförmåga som kan hänga med ändå till vuxenåldern.

Pojkarnas rörlighet ett bekymmer

Move-mätningarna testar 5–8-klassarnas uthållighet, styrka, snabbhet, rörlighet, balans och motoriska grundfärdigheter.

Jämfört med resultaten från 2016 har både flickor och pojkar blivit sämre på 20 meters strecklöpning, kast med lyra, höjning av överkroppen och femsteg utan ansats.

Instruktioner för rörelser i Move-mätningen.
Bildtext Att sträcka på ryggen och göra knäböj vållar broblem för en del skolelever.
Bild: Utbildningsstyrelsen / move-mätning

Ett särskilt stort orosmoment är pojkarnas rörlighet. 30 procent av pojkarna i årskurs 8 kan till exempel inte räta ut nedre ryggen när de sitter på golvet med benen framför sig.

Av femteklassisarna klarar en av fem inte av rörelsen.

Också armpressar visade sig vara svårt för många. En femtedel av pojkarna i klass fem klarade av att göra högst fem armpressar.

Vissa orkar springa tolv minuter i beep-test – andra två

Elevernas uthållighet mättes bland annat med 20 meter strecklöpning, alltså ett så kallat beep-test där man mäter hur länge eleven klarar av att springa 20 meter till tempot av ett accelererande ljud.

År 2016 var femte klassen flickors medianresultat fyra minuter och 12 sekunder, år 2017 tre minuter och 58 sekunder. Motsvarande resultat för pojkarna var fyra minuter och 50 sekunder samt fyra minuter och 34 sekunder.

I löptestet fanns det enorma skillnader mellan eleverna. Vissa åttondeklassister orkade springa i över 12 minuter medan andra gav upp efter mindre än två minuter.

Mätningarna ska motivera

Move-mätningarna, som ingår i läroplanen, har nu genomförts två gånger.

Resultaten används inte som grund för bedömning av eleverna utan målet är motivera eleverna att röra på sig och sporra föräldrar och beslutsfattare att uppmuntra till motion.

I höstas deltog 50 000 elever i årskurs 5 och 10 000 elever i årskurs 8 i mätningarna.

Korrigering kl. 18:10: Löptestet korrigerat till beep-test.

Diskussion om artikeln