Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgåföräldrar stannar gärna längre hemma med barnen - om de får mer pengar för det

Från 2018
Barnvagnar utanför ett familjecafé.
Bildtext Barnvagnar utanför ett familjecafé.
Bild: Yle / Victoria Wirén

Småbarnsföräldrar i Borgå stannar gärna längre hemma med barnen om staden inför ett kommuntillägg till hemvårdsstödet.

När Borgå stad lät undersöka vad föräldrar till barn under tre år anser om stadens tjänster inom småbarnspedagogik var merparten positivt inställda.

Enkäten baserar sig på Silja Metsolas fullmäktigemotion, i vilken hon föreslår att staden utreder vårdnadshavares inställning till ett kommuntillägg till hemvårdsstödet. Tilägget skulle vara 200 till 300 euro.

Föräldrarna ställer sig positiva till förslaget och fler än hälften anser att kommuntillägget ska kunna betalas för alla barn under tre år

Kaféer och klubbar uppskattas

443 personer (33 procent) svarade på enkäten som också omfattar andra tjänster inom småbarnspedagogiken.

- Vi ville göra en mera omfattande utredning om barnfamiljernas åsikter och erfarenheter av stadens tjänster inom småbarnspedagogik, och om hurdana tjänster föräldrarna värdesätter, säger bildningsdirektör Hilding Mattsson.

Då det gäller barn under tre år anser 74 procent av de svarande att kommunala tjänster är det bästa alternativet.

80 procent av dem som svarade på enkäten anser att familjekaféer och klubbar är en viktig stödform då man är hemma och vårdar barnet med hemvårdsstöd.

Största delen av föräldrarna anser också att Borgå är en bra eller mycket bra bostadsort för barnfamiljer och att kommunala dagvårdstjänster är den bästa vårdformen utanför hemmet.

Enkätsvaren skall nu användas när man utvecklar tjänsterna inom småbarnspedagogik i Borgå.

Hemvårdsstöd som ett alternativ till arbete

Enligt utredningen är hemvårdsstödet och kommuntillägget för vårdnadshavare, oftast mamman, avsevärt lägre än den genomsnittliga inkomstnivån.

Stödet måste därför vara av betydande storlek för att det ska vara ett beaktansvärt alternativ för dem som har ett arbete.

För vårdnadshavare inom branscher med låga löner kan införandet av kommuntillägg utgöra en inkomstfälla, eftersom familjens inkomster inte nödvändigtvis blir högre av att ta emot ett arbete.

I utredningen har betonats att det är svårt att förutse ändringar i lagstiftningen som berör småbarnspedagogik, och att det därför är mycket svårt att tyda framtidsutsikterna för de närmaste åren.

Om den planerade reformen av familjeledigheterna blir verklighet och man i samband med den sänker hemvårdsstödet till någon del, kommer det att påverka hemvårdsstödets helhetsnivå.

I Borgå omfattas sammanlagt ungefär 700 barn av hemvårdsstöd, partiell vårdpenning eller flexibel vårdpenning.

FPA:s webbisda kan du läsa mer om de olika stödformerna.

Diskussion om artikeln