Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Korv-Görans vd: Holmström följde bara avtalet i Ekenäs - fick ett drev efter sig

Från 2018
Uppdaterad 31.01.2018 16:27.
Stationsbyggnaden i Ekenäs
Bildtext Korv-Görans verkar i resecentret i Ekenäs.
Bild: Yle/Sofia Lindahl

I ungefär fyra år har elen ingått i grillrestaurang Korv-Görans hyresavtal med Raseborgs stad. Det har väckt starka åsikter hos raseborgarna och därför vill nu Korv-Görans vd Johan Lindberg ge företagarens syn på saken.

Vd Johan Lindberg kallar processen om hyresavtalet för ett drev mot företagaren Frank Holmström som driver Korv-Görans i Ekenäs.

- Jag tycker det är fel att en företagare hängs ut av en stad på det här sättet. Först kontaktar man, sedan hotar man och när vi går med på att förhandla så blir vi misskrediterade i offentligheten innan vi kommit till ett beslut.

Lindberg hänvisar till hotfulla e-postmeddelanden som skickats av tjänstemän på Raseborgs stad då det beslutades om hyresavtalet för flera år sedan.

Korv-Görans vd Johan Lindberg
Bildtext Korv-Görans vd Johan Lindberg. Arkivbild.
Bild: Yle/Sofia Lindahl

Historien börjar redan år 2012 då Korv-Görans hyresavtal i resecentret i Ekenäs görs upp. I avtalet framgår det att företaget To be Frank inte ska betala elkostnaderna.

- Då avtalet gjordes upp förstod varken jag eller Frank Holmström att det var frågan om ett standardiserat avtal, utan att det handlade om ett avtal där det ingick att Holmström skulle städa toaletterna och andra rum samt övervaka trafikcentret, säger Lindberg.

Därför var det logiskt att elen ingick i hyresavtalet.

Är det vanligt att el ingår i hyran för restauranger?

- Det är inte vanligt men inte heller ovanligt. Man ska komma ihåg att det ingick motprestationer i det här avtalet, säger Lindberg.

Staden skötte saken dåligt

Resecenterprojektet stötte på flera problem längs vägen. Byggstarten sköts upp och försenades med nästan ett år. Kostnaderna för projektet blev också högre än väntat.

- Hela projektet sköttes dåligt och det förekom mycket osäkert och oklara besked. Ingen verkar ha reflekterat över att Frank Holmström faktiskt tvingades vara utan inkomst under ett år och dessutom skulle betala av lån och räntor, säger Lindberg.

Sedan märkte staden att man inte hade med elkostnader i avtalet. Då tog Raseborgs stad kontakt med Frank Holmström och ville ändra hyresavtalet.

- Det var i en tid då raseborgarna redan var missnöjda över resecenterbygget som var försenat och hade blivit mycket dyrare, säger Lindberg.

Han upplever att hyresavtalstvisten har använts för att flytta fokus från missnöjet med resecentret.

Kock i köket
Bildtext Frank Holmström driver Korv-Görans i Ekenäs. Vd Johan Lindberg säger att processen har varit tung för Holmström.
Bild: yle/Nicole Hjelt

Då staden ville ändra avtalet valde Frank Holmström att kontakta vd Lindberg för att få hjälp.

- Jag tyckte att vi skulle hålla fast vid det avtal vi hade fått. Jag förstod inte hur man kunde referera till att texten fallit bort då elen specifikt var inskriven i avtalet, säger Lindberg.

- Att avtalet varit felaktigt, som Raseborgs stad påstår, känns som en efterhandskonstruktion. Det här speciellt eftersom det mig veterligen inte ännu finns någon elmätare för Korv-Görans i Ekenäs, säger Lindberg.

Holmström hade redan budgeterat och skaffat finansiering baserat på det första hyresavtalet.

Att ändra avtalet skulle ha haft rent ekonomiska konsekvenser och därför föreslog Lindberg att de inte skulle godkänna det nya förslaget.

- Det ångrar jag verkligen i dag med tanke på vilken konsekvens det har haft för Frank Holmström, säger Lindberg.

Han menar att beslutet ledde till en starkt minskad försäljning och direkta påhopp på Frank Holmström och hans familj.

Hur går det för Korv-Görans i Ekenäs?

- Den har inte visat ett plusresultat så här långt. Vi har pumpat in pengar från företaget Korv-Görans vilket vi inte gjort med andra restauranger. Vi måste se hur länge vi orkar med det här, säger Lindberg.

Mediedrev mot företagaren

År 2012 rapporterade media om hur staden skulle stå för Korv-Görans elkostnader. Det här trots att man bestämt att ärendet inte skulle diskuteras offentligt.

- Men ändå publicerades en subjektiv artikel där projektledaren hade uttalat sig. Slaget var redan förlorat för oss och vi var de som hade utnyttjat ett inom citationstecken ”felaktigt” avtal, säger Lindberg.

Han upplever att rapporteringen har varit snedvriden och vill därför ge sin version. Han tycker att det finns problem i hur Raseborgs stad sköter diskussioner med företagarna.

- I vårt fall har mycket först kommunicerats via media innan man kontaktat oss, säger Lindberg.

Det nuvarande avtalet löper ut den sista januari. För tillfället finns inte ett nytt avtal mellan staden och Korv-Görans i Ekenäs, säger Anna Friberg som är chef för avdelningen för utrymmesförvaltning.

Tekniska direktören Jan Gröndahl hänvisar till Fribergs svar och kommenterar inte saken mera ingående.

Enligt de nya hyresvillkoren ska företaget stå för elkostnaderna, vilket Lindberg säger att de är villiga att göra om det finns en elmätare i lokalen där Korv-Görans verkar.

Anna Friberg uppger till Yle Västnyland att det finns en skild elmätare.

- Befintlig undermätare för bruks-el finns sedan tidigare i utrymmet som hyrs av företaget To be Frank Ab.

- I nuläget pågår förhandlingar i god anda mellan företaget och staden.

Artikeln uppdaterades 31.1.2018 klockan 16.26 med en kommentar av Anna Friberg om att det finns en skild elmätare för To be Frank och att förhandlingar förs i god anda.